Ratownicy na szpitalnych oddziałach

Ratownicy medyczni na oddziały szpitalne? W toku dyskusji pojawiają się naprawdę egzotyczne opinie ze strony ratowników medycznych.

Ratownicy na szpitalnych oddziałach.

W Polsce cały czas daje się do zrozumienia, że pielęgniarka jest NIKIM!!! Pracodawcy RP - umożliwić ratownikom medycznym, odbycie rocznych studiów uzupełniających na kierunku... pielęgniarstwo!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie czynności wykonywanych przez ratowników medycznych, w tym na oddziałach szpitalnych.

Rząd: braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

UWAGA!!! minister zdrowia: "Ograniczone możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia tylko do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie kadry pielęgniarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie".

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

Zobacz przetłumaczone stanowisko EUROPEJSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ PIELĘGNIAREK w kwestii: Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami

Ratownicy medyczni na szpitalnych oddziałach.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w kwestii: Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi!

Ratownicy medyczni na szpitalnych oddziałach.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - Ratownik medyczny na oddziale

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie w ministerstwie zdrowia. Radziwiłł "zaskoczony tym, że pielęgniarki krytykują możliwość zatrudniania ratowników medycznych na oddziałach szpitalnych."

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej, uzupełnimy ratownikami medycznymi!

"Zatrudnianie ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych będzie łączyło się z odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego za powierzanie realizacji świadczeń zdrowotnych osobom o nieodpowiednich kwalifikacjach."

Pielęgniarstwo 2016.

"Brak wystarczającej liczby pielęgniarek bezsprzecznie powinien być uzupełniany nowymi kadrami pielęgniarskimi, nie zaś poprzez powierzanie zadań pielęgniarek przedstawicielom innym zawodów medycznych"!

Pielęgniarstwo 2016.

Oficjalne stanowisko związku pip w sprawie zamierzeń ministerstwa zdrowia w zakresie uzupełnienia braków pielęgniarek na oddziałach szpitalnych ratownikami medycznymi.

Pielęgniarstwo 2016.

Ministerstwo zdrowia daje do zrozumienia, że w Polsce ratownik medyczny jest trendy, a pielęgniarka passe!

Pielęgniarstwo 2016.

Piękne! Minister zdrowia chce braki pielęgniarek na oddziałach szpitalnych uzupełnić ratownikami. Pisze projekt rozporządzenie w tej sprawie. I argumentuje, że "nie spowoduje to dodatkowych kosztów". Wobec tego minister finansów pyta: na jakiej zasadzie ma nastąpić ww. uzupełnienie kadry pielęgniarskiej?

Ratownicy medyczni na szpitalnych oddziałach.

Ratownicy medyczni na oddziały szpitalne? W toku dyskusji pojawiają się naprawdę egzotyczne opinie ze strony ratowników medycznych.

Ratownicy na szpitalnych oddziałach.

Izba PiP: Ratownicy medyczni nie powinni udzielać świadczeń medycznych w podmiotach, które nie są w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ratownicy medyczni na szpitalnych oddziałach.

UWAGA!!! minister zdrowia: "Ograniczone możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia tylko do jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poważne braki w zakresie kadry pielęgniarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie".

Pielęgniarka a ratownik medyczny.

Trzy głosy o ratownikach na szpitalnych oddziałach. "Dobre rozwiązanie" kontra "Chcą nas bezprawnie zastąpić"

Ratownicy na szpitalnych oddziałach.

Kilka zdań redakcji Portalu i Ogólnopolskiego miesięcznika Gazeta Pielęgniarek i Położnych w kwestii skierowania ratowników medycznych na oddziały szpitalne.

Pielęgniarstwo 2016.

Działy aktualności