Zasady przetaczania krwi i jej składników

Sposób i organizacja leczenia krwią.