Standard stwierdzania ustania czynności mózgu

Stwierdzenie ustania czynności mózgu.