Pielęgniarki anestezjologiczne i instrumentariuszki. Normy zatrudnienia.

Ile pielęgniarek powinno pracować na oddziale intensywnej opieki posiadającym salę 6-łóżkową oraz izolatkę?
Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych to częste zagadnienie pojawiające się w pytaniach do redakcji Portalu.
Odpowiedź na powyższe zagadnienie udzieliłem na łamach Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 3/Grudzień 2006 na stronie dziewiątej.
Dziekuje za pytanie i pozdrawiam
Mariusz Mielcarek

Komentarze użytkowników

#1  2008.10.01 20:43:44 zybipol

Niestety w pielęgniarstwie podnoszenie kwalifikacji nigdy nie powodowało wzrostu wynagrodzenia. Jednak w zakresie obowiązków mamy podnosić kwalifikacje zawodowe. Trzeba się szkolić we własnym zakresie i często przy wszelkich utrudnieniach ze strony pracodawców.Pozostaje nam tylko satysfakcja i wiedza.

#2  2008.10.01 20:48:42 zybipol

W Izbach Pielęgniarskich zawsze był i jest BAŁAGAN. Mam nadzieje że kiedyś się to zmieni. Regulaminy dofinansowania zmieniają sie bardzo często i zazwyczaj na niekorzyść dla nas.

#3  2008.10.31 19:00:19 ~Jolanta NI

U mnie na bloku norma jest 5 pielegniarek+ 1 pomoc pielegniarska (na 1 sali). Dwie pielegniarki anestezjologiczne + trzy instrumentariuszki+ jedna pomoc piel. do obslugi sprzetu

#4  2010.01.19 18:20:46 ~położna

POŁOŻNA też może być instrumentariuszką lub pielęgniarką anestezjologiczną. Powinnaś starać się o kurs lub specjalizacje dla instrumentariuszek. Dlaczego pielęgniarka może ukończyć ten kurs a położna nie, skoro wyraża potrzebę rozwoju swych umiejętności? Panie pielęgniarki mamy 20 wiek -nie ograniczajcie dostępu do wiedzy POŁOŻNYM! mgr położnictwa

#5  2010.01.24 18:12:41 wiolaoiom

Problem stary jak świat! Są wytyczne konsultanta, co nie oznacza NAKAZU zatrudnienia odpowiednio duzej ilości pielegniarek. Wytyczne mówią 1:1,2 ( pielegniarki:łóżka) w OIOM (ogólnym)i 1:1 OIOM (zabiegowy) np. kardiochirurgii, neurochirurgii.

#6  2012.02.23 09:14:05 ~mgrpiel.

Położne niech czytają ustawy i rozporządzenia ministra zdrowia. Może wtedy znajdą swoje miejsce! Kursy kwalifikacyjne to nie wszystko. Ograniczacie siebie same- wybierając ten zawód. PIELĘGNIARKA MAGISTER!

#7  2013.09.11 08:58:24 ~karolina

Położna to położna i nie uważam zby mogła być instrumentariuszką ma zupełnie inne kwalifikacje ciekawe że pielęgniarki nie pchają się tam gdzie pracować powinna położna np sala porodowa magister pielęgniarstwa

Dodaj komentarz