(1) Stan wielkiego zdziwienia nadal trwa. Tak panie w czepkach! Jak można było podpisać porozumienie z września 2015 roku na takich warunkach? Dlaczego dopuszczono do takiej niesprawiedliwości. Kiedy to zostanie naprawione? Spłacone?

2 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
(1) Stan wielkiego zdziwienia nadal trwa. Tak panie w czepkach! Jak można było podpisać porozumienie z września 2015 roku na takich warunkach? Dlaczego dopuszczono do takiej niesprawiedliwości. Kiedy to zostanie naprawione? Spłacone?

     

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie poprawek do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie warunków ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zgłosiły się przedstawicielki zarządu pielęgniarek ZOZ OZZPiP przy SPZ ZOZ z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstacji pogotowia ratunkowego (W03-101) w SPZZOZ w Zwoleniu.

Problem powstał w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015 poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez podwykonawców. Powyższe rozporządzenie nie obejmuje pielęgniarek pracujących w wyżej wymienionych ZOZ, co skutkuje brakiem podwyżek wypłaconych dla Nich. Pielęgniarki będące w składzie osobowym ZRM to personel realizujący świadczenia zdrowotne w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ten rodzaj świadczeń jest przedmiotem zawierania umów z NFZ. Zarządzenie NR 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2015 r. wprowadza wzór aneksu do umowy stanowiącego realizację świadczeń ratownictwo medyczne z czego wynika, iż personel może wykazać ten kto ma umowę z NFZ.

Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego zakłada, że na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2012 roku funkcjonuje 6 regionów operacyjnych. Kontraktowanie umów z NFZ odbywa się w oparciu o rejony operacyjne, nie można było zawrzeć umowy na część regionu operacyjnego. W przypadku pielęgniarek pracujących na terenie ZOZ OZZPiP przy SPZ ZOZ w Zwoleniu stroną umowy została Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego a podwykonawcami placówka SPZ ZOZ w Zwoleniu.

Pielęgniarki zatrudnione przez podwykonawców są wyszczególnione w załączniku ‘’ZASOBY” stanowiącym załącznik do umowy zawartej przez Radomska Stację Pogotowia Ratunkowego a NFZ. Niestety pięć pielęgniarek zatrudnionych w wyżej wymienionym zakładzie opieki zdrowotnej nie dostały podwyżek tak jak koleżanki z Radomskich Stacji Pogotowia. Jest to rażąca niesprawiedliwość ponieważ warunki pracy zawarte w umowie zostały przez pracowników tj. pielęgniarki wykonane. Sumienne wykonanie tej pracy jest bardzo ważne ponieważ jest związane z zachowaniem zdrowia, a także udzielenia szybkiej pomocy pacjentom przebywającym w zakładzie opieki zdrowotnej. Obecne zarobki pielęgniarek maja także wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych.

Czy Pan Minister planuje naniesienie poprawek do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie warunków ogólnych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz 1400) tak, aby każda osoba wykonująca swoją pracę otrzymała za nią adekwatne wynagrodzenie ?

Anna Kwiecień

Poseł na Sejm RP

21-02-2017

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7390 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podział pielęgniarek na grupy według protestujących medyków.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych według protestujących medyków – projekt z dnia 13 października 2021 roku Można przyjąć z ogromnym zdumieniem informacje,…
AktualnościNowa siatka płac

Wysokość wynagrodzeń pielęgniarek po 1 lipca 2022 r.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek i położnych autorstwa ministra zdrowia – projekt z dnia 7 października W poprzednich artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Sejm – pielęgniarki z niczym. Ratownicy 30% dodatku.

2 min czytania
Sejm o wynagrodzeniach pielęgniarek i ratowników Posiedzenie sejmu w dniu 13 października 2021 roku. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski (…)…
Komentarze