(12) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 – Program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

4 min czytania
AktualnościSystem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
(12) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 – Program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

 

 

Zgodnie z programem kursu zamieszczonym na stronie internetowej CKPPiP (poniżej publikujemy jego fragmenty) kurs składa się z dwóch części.

Organizator kształcenia kurs specjalistyczny “Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” powinien realizować odrębnie dla części I i odrębnie dla części II programu. Po ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pomyślnym organizator kształcenia, odpowiednio dla części I i II, wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach prawa.

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Czas trwania kształcenia: Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/ opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 45 godzin, zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Zajęcia praktyczne odbywają się:  dla pielęgniarki – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego, dla położnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Warunki zaliczenia zajęć praktycznych:

1. 100% obecność.

2. Prawidłowa ocena stanu klinicznego u co najmniej 3 pacjentów wraz z właściwym zaproponowaniem produktów leczniczych.

3. Prawidłowa ocena stanu biopsychospołecznego 2 pacjentów w zakresie potrzeb zapewnienia dostępu do refundowanych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

4. Udokumentowane wypisanie 3 recept i 2 zleceń na wyroby medyczne.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj egzaminu i jego formę ustala organizator kształcenia.
 

Po ukończeniu I części kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.

2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.

3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń. 4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
 

Czas trwania kształcenia: Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/ opiekunem stażu wynosi 44 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 30 godzin, zajęcia praktyczne – 14 godzin.

Zajęcia praktyczne odbywają się:  dla pielęgniarki – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego, dla położnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

Warunki zaliczenia zajęć praktycznych:

1. 100% obecność

2. Prawidłowa ocena stanu biopsychospołecznego 2 pacjentów w zakresie potrzeb zapewnienia dostępu do refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

3. Udokumentowane wypisanie dwóch recept w ramach kontynuacji leczenia.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj egzaminu i jego formę ustala organizator kształcenia.

Po ukończeniu II części kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia.

2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.

3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Szczegółowy program kursu publikujemy na stronie wyszukiwarki szkoleń dla pielęgniarek i położnych:

www.szkolenia.pielegniarki.info.pl

 

 

Zobacz także:

 

(1) Artykuł redakcyjny – Tzw. podwyżki, których nie ma!

 

(2) Strajk w Rybniku – zobacz jak zachował się związek zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

(3) Tzw. podwyżki w komentarzach użytkowników Portalu i naszego facebookowego fanpage'a.

 

(4) Ministerstwo zdrowia informuje, ile polskich pielęgniarek wyjechało za granicę

 

(5) Refundacja kosztów kształcenia zawodowego, a podatek od osób fizycznych

 

(6) Polskie pielęgniarki okiem brytyjskiego pracodawcy

 

(7) Straciliśmy miliony złotych na dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek

 

(8) Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

 

(9) Test językowy IELTS dla pielęgniarek także w Irlandii, ale dopiero od czerwca!

 

(10) Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w pytaniach i odpowiedziach

 

(11)  Pielęgniarka pyta pielęgniarkę. Wywiad z polską pielęgniarką pracującą w Irlandii.

 

(13) BEZPŁATNE szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

 

(14) Na pielęgniarkę oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nałożono karę nagany

 

(15) Znaczące zmiany w zakresie uprawnień zawodowych  pielęgniarek w Anglii

 

(16) Refleksje z doświadczeń zawodowych pielęgniarek

 

(17) Ułatwienia dla pielęgniarek spoza Europy

 

 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład – 50 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7703 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Związek pielęgniarek zadbał o inne zawody medyczne. Szkoda, że nie o pielęgniarki z grupy 6 i 5.

2 min czytania
Związek pielęgniarek o projekcie ustawy swojego autorstwa Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej przez OZZPiP przedstawiono założenia projektu…
Aktualności

Rewolucyjna terapia falą uderzeniową: Skuteczny sposób na ostrogi piętowe

4 min czytania
Ostrogi piętowe to powszechny stan, który dotyka wielu ludzi, powodując intensywny ból w dolnej części stopy, zwłaszcza podczas chodzenia lub stania. Stan…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Związek pielęgniarek o koniecznej gradacji awansowej.

2 min czytania
Związek pielęgniarek o celu zmiany ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej przez OZZPiP…
Komentarze