(2) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Prof. pisze gdzie przedstawiciele nowego zawodu mogliby znaleźć zatrudnienie. Ma na myśli także pielęgniarki…

2 min czytania
AktualnościAsystent lekarza a zawód pielęgniarki.
(2) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Prof. pisze gdzie przedstawiciele nowego zawodu mogliby znaleźć zatrudnienie. Ma na myśli także pielęgniarki…

      

 

Interpelacja w sprawie: utworzenia w Polsce nowej profesji asystenta lekarza w ramach organizacji zawodów medycznych

(data wpływu do sejmu w dniu 8 lutego 2017 roku)

Pierwszą część interpelacji w przedmiotowej sprawie przedstawiliśmy tutaj. 

Poniżej kolejny fragment…

Pierwsze dyskusje na szczeblu Ministerstwa Zdrowia dotyczące zasadności wprowadzenia tego zawodu zostały przeprowadzone w 2008 r. z inicjatywy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Klubu Kardiochirurgów Polskich. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaproponowano wprowadzenie do Polski nowego zawodu medycznego i przeprowadzono pierwszy w Polsce pilotaż tego nowego zawodu (oparty o doświadczenia amerykańskie zaadaptowane do naszych realiów w sposób uwzględniający bezwzględną konieczność zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentom oraz zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych), którego koordynatorem został dr n. med. Michał Zembala.

W ramach pierwszego pilotażu było duże zainteresowanie absolwentów Wydziału Pielęgniarstwa oraz Wydziału Ratownictwa.

Przedstawiciele nowego zawodu mogliby znaleźć zatrudnienie m.in. na oddziałach ratunkowych, oddziałach zajmujących się przewlekle chorymi, oddziałach opieki paliatywnej, przy zabiegach operacyjnych w charakterze 1-szej i 2-giej asysty i w opiece około- i poszpitalnej.

Wprowadzenie nowego zawodu: asystenta lekarza byłoby bardzo pożyteczne z uwagi na (http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/nauka/rada-naukowa-przy-ministrze-zdrowia/posiedzenia-plenarne-rady-naukowej-przy-ministrze-zdrowia/strong19102011strong-posiedzenie-plenarne-rady-naukowej-przy-ministrze-zdrowia-nr-iii2011/):

  • poprawę profesjonalnej opieki medycznej w obszarach w których lekarz specjalista lub lekarz nie są niezbędni dla realizacji świadczeń zdrowotnych,
  • wzmocnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej poprzez wydzielenie zadań i powierzenie ich nowo powstałym specjalnościom, takim jak: perfuzjonista, asystent lekarza, technik respiratoroterapii,
  • uzupełnienie brakującej liczby zatrudnionych na warunkach poprawiających wskaźniki medyczno-ekonomiczne,
  • wykorzystanie dobrych doświadczeń krajów w których stanowisko asystenta lekarza jest realizowane od wielu lat.

Wprowadzenie tego nowego zawodu poprawiłoby organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce w sytuacji coraz starszego społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne (w tym wysokospecjalistyczne) a także przy stale rosnących kosztach pracy i ograniczeniach czasowych. W konsekwencji wprowadzenie nowego zawodu (po wprowadzeniu stosownych ograniczeń i zabezpieczeń wynikających z postawionych wymagań wobec kandydatów aspirujących do tego zawodu) byłoby szczególnie korzystne dla pacjentów biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Prof. Marian Zembala

Jutro w niedzielę o godz. 18.00 kolejna część powyższej interpelacji (proponowany zakres obowiązków, pytania do obecnego ministra zdrowia)…

Wybrał Mariusz Mielcarek 

 
 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8322 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Rekompensata dla pielęgniarek za różnicę w zarobkach.

1 min czytania
Poseł pisze w sprawie pielęgniarek do ministra zdrowia Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie stawek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od…
AktualnościDodatki

Prokurator: pielęgniarki antydatowały wpisy COVID-19.

2 min czytania
Dyrektor szpitala: pielęgniarki rażąco naruszyły zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 września 2021 roku informowała…
Aktualności

Związek pielęgniarek o ryczałcie za udział w Białym Miasteczku.

1 min czytania
Uchwała nr 83/CI/2021Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku ZawodowegoPielęgniarek i Położnychz dnia 16.09.2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekompensaty kosztów udziału członka OZZPiP w…
Komentarze