74% z ponad 1100 ankietowanych na Portalu za funkcjonowaniem dużych izb pielęgniarskich i likwidacją małych izb. Zobacz obecne stanowisko MZ w tej sprawie. ZAGŁOSUJ!

3 min czytania
AktualnościNowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
74% z ponad 1100 ankietowanych na Portalu za funkcjonowaniem dużych izb pielęgniarskich i likwidacją małych izb. Zobacz obecne stanowisko MZ w tej sprawie. ZAGŁOSUJ!

 

Kilka refleksji o zainicjowaniu dyskusji przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby okręgowych izb w kontekście projektu nowej ustawy o samorządzie zawodowym.  

Likwidacja 29 izb okręgowych przyniosłaby naszej grupie zawodowej rocznie oszczędności rzędu 10 MILONÓW ZŁOTYCH, tylko w zakresie wynagrodzeń przewodniczącej, sekretarza, skarbnika. 23 KOMENTARZE.

 


 

Blog pielęgniarkiinfo.pl – Kompromitacja MZ w zakresie sposobu konsultacji projektu nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych do ministra Michała Boni w sprawie projektu ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. 5 KOMENTARZY.

 

 


 

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 9804

w sprawie reorganizacji okręgowych izb pielęgniarek i położnych

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z otrzymaną interpelacją pana posła Macieja Orzechowskiego, przekazaną przy piśmie z dnia 3 czerwca 2009 r. (znak: SPS-023-9804/09), dotyczącą projektowanej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, uprzejmie przedkładam poniżej wyjaśnienia na pytania w niej zawarte.

   Uzasadnieniem zmniejszenia liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych z 45 do 16, a co za tym idzie zwiększenia liczby członków należących do poszczególnych izb, była m.in. racjonalizacja wykonywania zadań przez samorząd pielęgniarek i położnych oraz związanych z tym wydatków. Ponadto proponowany podział wynikał z chęci dostosowania obszaru funkcjonowania okręgowych izb do obowiązującego podziału administracyjnego kraju na województwa. Należy również wskazać, że zaproponowane rozwiązanie wiązało się z analogicznym projektem nowej ustawy o izbach lekarskich (projekt tej ustawy znajduje się na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych). Tym samym przedmiotowa zmiana w projektowanej ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych była systemową konsekwencją propozycji istniejącej we wspomnianym projekcie ustawy mającej w przyszłości regulować ustrój samorządu zawodowego lekarzy. Docelowo oba wspomniane zawody medyczne miały mieć analogiczną strukturę organizacyjną. Projekt ustawy zakładał możliwość tworzenia delegatur na obszarze działania danej izby. Tym samym projekt przewidywał możliwość elastycznego uwzględniania lokalnych potrzeb ich członków w funkcjonowaniu nowych większych okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

   Jednocześnie w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi pragnę poinformować pana posła, że projektowana ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych znajduje się obecnie w trakcie uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. Termin tych ostatnich został na prośbę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 r. Przy czym opracowany w Ministerstwie Zdrowia projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych został w dniu 11 maja 2009 r. skierowany do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji społecznych.

   W przypadku omawianego projektu ustawy zakres konsultacji społecznych jest bardzo szeroki, gdyż oprócz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedmiotowy akt normatywny został skierowany do konsultacji m.in. przez wszystkie okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Nadmienić należy, że oprócz jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych projekt ustawy został skierowany do wielu innych podmiotów (m.in. do związków zawodowych oraz organizacji społeczno-zawodowych związanych z ochroną zdrowia) oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

   Mając na uwadze uwagi zgłaszane przez poszczególne jednostki organizacyjne samorządu pielęgniarek i położnych w zakresie projektowanych zmian ustawowych związanych z obszarem funkcjonowania okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz odstąpienie od tego zamiaru również w projektowanej ustawie o izbach lekarskich, kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, na etapie uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych, przychyliło się do zgłaszanych zastrzeżeń i podjęło decyzję o pozostawieniu dotychczasowego obszaru funkcjonowania okręgowych izb, odstępując tym samym od zamiaru wprowadzenia podziału na 16 okręgowych izb.

   Ponadto pragnę poinformować pana posła, że w trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone również opinie odmienne, które pozytywnie opiniowały zaproponowane rozwiązanie w zakresie zmiany administracyjnego podziału okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 17 czerwca 2009 r.

 

 

Zagłosuj w powyższej sprawie … tutaj! 

 

Zobacz:

NOWOŚĆ – Dyskusje na Portalu według działów:

Liczba izb pielęgniarek i położnych

 

 

Aktualności według działów – Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze