Asystent medyczny wykona iniekcję? Stanowisko ministerstwa.

3 min czytania
Aktualności


Prezentujemy korespondencję pomiędzy redakcją Ogólnopolskiego Portalu i Gazety pielęgniareki.info.pl a ministerstwem zdrowia w sprawie kompetencji asystenta medycznego. Redakcja zwróciła się zapytaniem w połowie marca, a odpowiedź otrzymała pod koniec sierpnia 2019 roku. Po ponad 5 miesiącach… 

13.03.2019 r.

Gazeta i Ogólnopolski Portal
Pielęgniarek i Położnych

pielegniarki.info.pl
[email protected]

Pani
Józefa Szczurek- Żelazko
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

 

W związku z informacją medialną (link w załączniku) podaną przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, który zwrócił się z wnioskiem do Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej o poparcie inicjatywy utworzenia nowego zawodu asystenta medycznego, proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W powyższej informacji pada stwierdzenie:

“Młodzież byłaby przygotowana do obsługi sekretariatu, pacjentów, rejestracji, czyli taka część rejestracji medycznej. Planujemy tam opiekuńczą część, ale też wykonywanie iniekcji, czyli takie pewne czynności od pielęgniarki byłyby przejęte”.

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w sprawie przyznania asystentom medycznym kompetencji w zakresie ,,wykonywanie iniekcji”.

Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny
Gazety i Ogólnopolskiego Portalu

pielegniarki.info.pl


23.08.2019 r.

Ministerstwo Zdrowia
Departament Kwalifikacji
Medycznych i Nauki

Pan Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny Gazety
i Ogólnopolskiego Portalu

pielegniarki.info.pl

Szanowny Panie!
W nawiązaniu do wiadomości elektronicznej dotyczącej inicjatywy utworzenia nowego zawodu – ,,asystenta medycznego” oraz jego kompetencji do ,,wykonywania iniekcji” Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, po konsultacji z Departamentem Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.

Informujemy, iż do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły pisma w sprawie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu ,,asystenta medycznego”. Zgodnie z przekazaną propozycją kształcenie w ww. zawodzie miałoby być prowadzone na poziomie średnim w szkole policealnej, a absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie obsługi administracyjnej placówek medycznych oraz świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych osobom w różnym wieku.
Przekazana propozycja dotycząca powołania zawodu ,,asystenta medycznego” jest obecnie przedmiotem analiz i konsultacji z ekspertami, mając na uwadze zarówno podejmowane w resorcie zdrowia działania, jak i obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym na tym etapie niemożliwe jest zajęcie stanowiska w sprawie kompetencji, jakie ww. zawód miałby posiadać.

Należy jednocześnie zauważyć, iż mając na uwadze problemy występujące w polskim pielęgniarstwie i położnictwie, w tym m.in. zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który opracował dokument pn. ,,Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, który określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań i zmian, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Zgodnie z ww. Strategią, jednym z priorytetów Ministra Zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia i bardziej efektywnego wykorzystania w systemie opieki zdrowotnej zawodu opiekuna medycznego, który współuczestniczy w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagając pracę pielęgniarek i położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze