Asystent medyczny wykona iniekcję? Stanowisko ministerstwa.

3 min czytania
Aktualności


Prezentujemy korespondencję pomiędzy redakcją Ogólnopolskiego Portalu i Gazety pielęgniareki.info.pl a ministerstwem zdrowia w sprawie kompetencji asystenta medycznego. Redakcja zwróciła się zapytaniem w połowie marca, a odpowiedź otrzymała pod koniec sierpnia 2019 roku. Po ponad 5 miesiącach… 

13.03.2019 r.

Gazeta i Ogólnopolski Portal
Pielęgniarek i Położnych

pielegniarki.info.pl
[email protected]

Pani
Józefa Szczurek- Żelazko
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

 

W związku z informacją medialną (link w załączniku) podaną przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, który zwrócił się z wnioskiem do Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej o poparcie inicjatywy utworzenia nowego zawodu asystenta medycznego, proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W powyższej informacji pada stwierdzenie:

“Młodzież byłaby przygotowana do obsługi sekretariatu, pacjentów, rejestracji, czyli taka część rejestracji medycznej. Planujemy tam opiekuńczą część, ale też wykonywanie iniekcji, czyli takie pewne czynności od pielęgniarki byłyby przejęte”.

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w sprawie przyznania asystentom medycznym kompetencji w zakresie ,,wykonywanie iniekcji”.

Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny
Gazety i Ogólnopolskiego Portalu

pielegniarki.info.pl


23.08.2019 r.

Ministerstwo Zdrowia
Departament Kwalifikacji
Medycznych i Nauki

Pan Mariusz Mielcarek
Redaktor Naczelny Gazety
i Ogólnopolskiego Portalu

pielegniarki.info.pl

Szanowny Panie!
W nawiązaniu do wiadomości elektronicznej dotyczącej inicjatywy utworzenia nowego zawodu – ,,asystenta medycznego” oraz jego kompetencji do ,,wykonywania iniekcji” Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, po konsultacji z Departamentem Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.

Informujemy, iż do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły pisma w sprawie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu ,,asystenta medycznego”. Zgodnie z przekazaną propozycją kształcenie w ww. zawodzie miałoby być prowadzone na poziomie średnim w szkole policealnej, a absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie obsługi administracyjnej placówek medycznych oraz świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych osobom w różnym wieku.
Przekazana propozycja dotycząca powołania zawodu ,,asystenta medycznego” jest obecnie przedmiotem analiz i konsultacji z ekspertami, mając na uwadze zarówno podejmowane w resorcie zdrowia działania, jak i obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym na tym etapie niemożliwe jest zajęcie stanowiska w sprawie kompetencji, jakie ww. zawód miałby posiadać.

Należy jednocześnie zauważyć, iż mając na uwadze problemy występujące w polskim pielęgniarstwie i położnictwie, w tym m.in. zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który opracował dokument pn. ,,Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, który określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań i zmian, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Zgodnie z ww. Strategią, jednym z priorytetów Ministra Zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia i bardziej efektywnego wykorzystania w systemie opieki zdrowotnej zawodu opiekuna medycznego, który współuczestniczy w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagając pracę pielęgniarek i położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
Komentarze