Bezpłatne studia dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.

6 min czytania
Aktualności

Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Kierownik Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt Systemowy realizowany przez Ministerstwo ma swój początek w 2008 roku, stanowi on jeden z największych w kraju Projektów Systemowych. Realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należąc do tematów priorytetowych w pracach Ministerstwa Zdrowia, ze względu na społeczną wagę Projektu i jego wielkość pod względem organizacyjnym i finansowym. Środki zaplanowane na jego realizację to  kwota około 180 milionów złotych. Pierwszy nabór studentów miał miejsce jesienią 2008 r., tak więc Projekt ma już swoją  historię. Dotąd, dzięki niemu około 16 tysięcy pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych zakończyło studia, uzyskując kwalifikacje, które bez żadnych dodatkowych warunków mogą zostać uznane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Jednym z celów Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 24 000 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Aktualnie w Projekcie bierze udział ponad 18 tysięcy osób, w tym 229 mężczyzn.
Minęliśmy półmetek kształcenia zawodowego na studiach pomostowych i śmiało możemy powiedzieć, że Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Stanowi to dla nas uzasadniony powód do dumy, potwierdzając jednocześnie profesjonalizm pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, wyrażający się w chęci  podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia liczby godzin kształcenia do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
Jesteśmy aktualnie w trakcie reformy systemu ochrony zdrowia, a nie ma lepszej oceny i weryfikacji  rozwiązań systemowych niż codzienna praktyka.
Indywidualne spotkanie pacjenta z dobrze wykształconą, kompetentną, rzetelnie pracującą pielęgniarką/pielęgniarzem bądź położną/położnym, udzielającymi świadczeń zdrowotnych zgodnie z najnowszym, aktualnym stanem wiedzy medycznej, jest takim właśnie przykładem dobrych praktyk zawodowych.
Bliższe informacje na temat Projektu wraz z mapą uczelni realizujących Projekt są dostępne na stronie internetowej:
www.studiapomostowe.mz.gov.pl d
o odwiedzenia, której  serdecznie zapraszam.
Gratuluję pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym, którzy już ukończyli studia pomostowe w ramach Projektu uzyskanych dyplomów licencjackich, tym zaś, którzy je kontynuują, życzę pomyślnego ukończenia studiów. Jedną z absolwentek która skorzystała z szansy dofinansowania studiów pomostowych, jest Pani Beata Godlewska.

Beata Godlewska, absolwentka studiów pomostowych kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na stanowisku starszej pielęgniarki.

Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach ww. Projektu?

Studia pomostowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zdecydowałam się podjąć z dwóch podstawowych powodów: wewnętrznej potrzeby rozwoju – chęci poszerzania wiedzy, poznawania świata oraz chęci podniesienia kompetencji zawodowych. 

Czy w Pani środowisku studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem?
Liczne grono koleżanek-pielęgniarek poznanych na egzaminie wstępnym i podczas studiów, świadczy o tym, że ta forma kształcenia jest popularna i chętnie podejmowana przez pracujące już w zawodzie pielęgniarki. W Klinice, w której jestem zatrudniona, również pracuje wiele osób, które bądź studiowały, bądź właśnie studiują. Zauważyłam też, że osoby studiujące zachęcają swoje koleżanki, by te się odważyły i podjęły wyzwanie, dające wielką satysfakcję. 

Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji?
Oczywiście zachęcam wszystkie niezdecydowane koleżanki. Uważam, że na tych studiach każda pielęgniarka znajdzie coś interesującego dla siebie, zarówno w wymiarze osobistym, życiowym, jak i zawodowym. Możliwość uaktualnienia wiedzy nt. najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa, zmiany podejścia do pełnionej roli i poszerzenie zawodowych kompetencji, poznanie praw, z których możemy korzystać – to wszystko daje niespodziewaną radość, pewność i siłę, by dążyć do poprawy jakości pracy, satysfakcjonującej, zarówno w wymia­rze opieki nad pacjentem, jak i współpracy w zespole terapeutycznym.

W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta?
Doceniam szczególnie zajęcia dotyczące promocji zdrowia tj. programy profilaktyczne nt. zdrowia psychicznego, zdrowia rodziny itp., szczególnie dotyczące zasad i problemów komunikacji interpersonalnej, pełnionych ról społecznych, ale również zasad zdrowego żywienia, stylu życia itp. Jest to wiedza przydatna mi w związku ze specyfiką mojej pracy  z pacjentami, których obejmuję opieką pielęgniarską.

Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia?
Tak, studia na pewno warto było podjąć, ukończenie ich sprawiło mi ogromną radość i satysfakcję. Sam proces pisania i obrony pracy licencjackiej to dla mnie czas bardzo twórczy, a poznanie wielu sympatycznych koleżanek owocuje do dziś interesującymi i ciepłymi relacjami. Jestem także pewniejsza siebie w sytuacjach zawodowych oraz mam większe poczucie swojej wartości na gruncie społecznym. Z większą odwagą, ale też spokojem, sięgam po nowe wyzwania, przedstawiam pomysły i realizuję projekty, nie tylko zawodowe, również artystyczne.

Projekt w oczach Pracodawcy – Maja Szymaczek, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” dla największego w kraju pracodawcy dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych ma ogromne znaczenie. Doceniamy możliwość większego dostępu do systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych pracowników, do czego w dużej mierze przyczynia się Projekt. Jednakże nawet najlepszy Projekt nie przyczyni się do podniesienia poziomu wykształcenia bez dotarcia do osób zainteresowanych oraz dobrego rozpropagowania Projektu. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zatrudniamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych o bardzo wysokim poziomie przygotowania zawodowego, świadomych tego, że zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie zawodowe jest wymogiem koniecznym dla dalszego profesjonalnego poruszania się w systemie ochrony zdrowia.

Jak Pani jako Naczelna Pielęgniarka wspiera osoby podejmujące studia pomostowe?
Podjęcie nauki w ramach Projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia wymaga od zaangażowanych osób samodyscypliny i często wielu wyrzeczeń. Osoby podejmujące naukę na studiach pomostowych to równocześnie pracownicy na pełnym etacie, ponadto obarczone wieloma innymi obowiązkami, w tym rodzinnymi.
Studia wyższe to nie tylko udział w wykładach czy ćwiczeniach, ale przede wszystkim realizacja programu poprzez samokształcenie. Osoby podejmujące ten trud są doceniane przez Dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Naszym studentom zapewniamy możliwość korzystania z urlopów szkoleniowych, a także realizację zajęć stażowych w oddziałach klinicznych naszego szpitala. Umożliwiamy też naszym studentom prezentację ich dorobku naukowego, w tym prac licencjackich w ramach comiesięcznych spotkań Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w szpitalu.

Projekt w opinii uczelni – prof. dr hab. Antoni Czupryna – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Klinicznych w Collegium Medicum.

Jak Pan ocenia uczestnictwo Państwa uczelni w Projekcie?
Projekt zasługuje na szczególne poparcie, gdyż stwarza realne warunki do uzupełnienia wykształcenia pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym pracującym od wielu lat w systemie ochrony zdrowia. Nasza uczelnia realizuje studia zawodowe tzw. pomostowe od samego początku, tzn. od 2004 r. W tym czasie wykształciliśmy około 1300 studentów, a w ramach Projektu Systemowego około 500 studentów. W wyniku współdziałania Ministerstwa Zdrowia i Uczelni przygotowano program edukacyjny, który bazując na dotychczasowej wiedzy i praktyce pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, umożliwił uzupełnienie wykształcenia oraz pogłębienie kompetencji. O słuszności tego postępowania świadczy fakt, że poziom merytoryczny prac licencjackich był wysoki. Zwracam też uwagę, że studenci chętnie i bardzo licznie uczestniczyli w zajęciach, większość z nich zdawała egzaminy z wysokimi wynikami. Pomimo znacznego obciążenia pracą zawodową oraz nauką, studia te rozbudzają u uczestników Projektu chęć kontynuacji nauki, co przekłada się na znaczącą liczbę studentów podejmujących studia II stopnia. 
Z punktu widzenia władz Uczelni należy podkreślić dużą liczbę kandydatów (w 2010 r. było ponad 5 osób na jedno miejsce), co świadczy o atrakcyjności Projektu i pozwala na zwrócenie się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem, aby czyniło starania o pozyskanie środków na kontynuację Projektu w kolejnych latach, inaczej bowiem, w sytuacji zakończenia tego sposobu finansowania przed zaspokojeniem wszystkich potrzeb, pozostała grupa pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych będzie zmuszona pokrywać koszt rozwoju zawodowego wykształcenia z własnych środków.

www.studiapomostowe.mz.gov.pl/mapa-uczelni

.


.

Beneficjent Systemowy Projektu:

. 
Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych

.

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, tel. + 48 22 53 00 207, faks + 48 22 831-21-77,

. 
www.studiapomostowe.mz.gov.pl
, e-mail: [email protected]

 


 

.

 

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze