Biały szczyt – Zobacz wnioski z prac zespołu ds. wynagrodzeń.

3 min czytania
Aktualności

informacja własna Portalu – Medycyna Paktyczna – 14.02.2008

13 lutego odbyło się drugie posiedzenie powołanego w ramach "białego szczytu" zespołu ds. wynagrodzeń i innych spraw pracowniczych, w którym uczestniczył minister w Kancelarii Premiera Michał Boni. Zespół przyjął wnioski oparte o wcześniej przesłane postulaty.
Członkowie zespołu stwierdzili, że:

Konieczny jest zdecydowany i szybki wzrost wynagrodzeń wszystkich grup pracowniczych sektora ochrony zdrowia.
Należy pilnie opracować akt prawny, który pozwoli zapewnić zgodny ze zgłoszonymi oczekiwaniami poziom wynagrodzeń pracowników zakładów opieki zdrowotnej określeniem skutków finansowych i wskazaniem źródeł finansowych.
Docelowy poziom minimalnych wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup pracowniczych winien odpowiadać krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale poprzedniego roku wg GUS, zwanego dalej kwotą bazową.
Należy podjąć działania mające na celu pilne opracowanie i wdrożenie zasad wartościowania stanowisk pracy w ZOZ-ach – np.: z wykorzystaniem zmodyfikowanej do potrzeb ZOZ-ów metody UMEWAP 2000.
Należy pilnie znowelizować przepisy dotyczące czasu pracy a w szczególności dyżurów medycznych.
Konieczne jest uregulowanie ustawowe innych niż lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni i farmaceuci zawodów medycznych.
Konieczne jest pilne uregulowanie ustawowe kwestii zasad i kosztów kształcenia podyplomowego (np.: urlopy szkoleniowe, zwrot kosztów kształcenia), jak i innych pozapłacowych oczekiwań pracowników.
Należy oszacować potrzeby kadrowe systemu opieki zdrowotnej dla okresu minimum 20 lat i opracować długofalowy plan zapewniający odpowiednie zatrudnienie w przyszłości.
Należy opracować i wdrożyć standardy zatrudnienia w ZOZ-ach dla poszczególnych grup zawodowych.
Opracowując odpowiednie rozwiązania legislacyjne należy bezwzględnie zapewnić finansowanie skutków nowych regulacji i dopływ środków finansowych do systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ZOZ-ów (w celu uniknięcia "lex 203").
Nadwyżki środków Narodowego Funduszu Zdrowia należy przeznaczyć na wzrost wartości punktu, bez zmniejszenia ilości świadczeń.
Szczegółowe stanowiska uczestników "białego szczytu" dotyczące oczekiwań płacowych i pozapłacowych strony społecznej przekazane zostały do Ministerstwa Zdrowia i stanowią integralną część wniosków Zespołu. Członkowie Zespołu oczekują, że strona rządowa odniesie się w formie pisemnej do przedstawionych wniosków, pod kątem ich realizacji.

————————————————————————

 

 Ale to już wszystko było …..

 

 

Informacja z Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2006 roku:

 

Dyrektor do spraw pielęgniarstwa ponad 10 tys. zł, oddziałowa ponad 6 tys, starsza pielęgniarka 4,5 tys, odcinkowa ponad 3 tys. Strona rządowa "nie widzi możliwości wypracowania kompromisowego stanowiska".

Uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia – Podzespołu ds. wynagrodzeń

Komentarz redakcji portalu Pielęgniarek i Położnych

Dalsze prace przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia nie maja żadnego sensu. Sprawy minimalnego pozimu wynagradzania pielęgniarek i położnych powinny być załatwione na pierwszym miejscu. Gdy nie będą załatwione to nie ma sensu przechodzić do dalszych etapów prac zespołu. Strona rządowa sprytnie rozszerza katalog spraw, którymi  ma zająć się zespół. Skutkuje to wnioskiem o przedłużenie prac zespołu bo jest wiele spraw. Taka sama taktyka została przyjęta przez rząd w ramach "Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia". Powoływano stoły problemowe, podstoliki podstolików i dziś nikt nie pamięta jakie były wnioski z tamtych prac, bo zakończyły sie niczym!  Władza dała sie ludziom nagadać a konkretów żadnych.

Zespół powołał podzespoły – ds. wynagradzania, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia. Historia " Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia" się powtarza. Następnie powoła się np. podzespół wynagradzania… pracowników DPS. I znowu parę miesięcy minie na rozmowach o niczym w podzespołach.

Tak pisałem na Portalu w dniu 24  października 2006 roku. Tekst nadal aktualny. Szkoda, że się nie pomyliłem.

Mariusz Mielcarek

11 grudnia 2006 roku

Zobacz także:

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze