Coraz więcej pielęgniarek w najlepiej opłacanej grupie.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Coraz więcej pielęgniarek w najlepiej opłacanej grupie.

Szkolenia specjalizacyjne

W jednym z wydań Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy dane udostępnione przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, dotyczące pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa w latach 2002 – 2021. W pierwszym półroczu powyższych lat, tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskały 85 724 osoby. Ponad 76 tysięcy z tej liczby stanowiły pielęgniarki i pielęgniarze, natomiast położne oraz położni to 9220 osób.

Jakie specjalizacje cieszyły się największym zainteresowaniem wśród pielęgniarek? Zdecydowanie specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego, a także pielęgniarstwa zachowawczego (obecnie internistycznego). W każdej z tych dziedzin pielęgniarstwa tytuł specjalisty uzyskało około 12 tys. osób.

Pośród położnych najwięcej osób uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno–położniczego (3153), pielęgniarstwa położniczego (2419 – ta specjalizacja została zlikwidowana w roku 2015) oraz pielęgniarstwa neonatologicznego (1650).

Grupy w nowej siatce płac pielęgniarek i położnych

Od roku 2017 w ochronie zdrowia wprowadzono regulacje płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Związek pielęgniarek (OZZPiP) w swoich propozycjach podziału pielęgniarek i położnych w tabeli zaszeregowania zaproponował utworzenie grupy: pielęgniarka z tytułem magistra ze specjalizacją. Minister zdrowia w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych przyjął związkową propozycję.

Grupie pielęgniarek i położnych z tytułem magistra i specjalizacją przypisano w siatce płac najwyższy z trzech grup pielęgniarek współczynnik pracy. Już w roku 2017 ministerstwo zdrowia na podstawie wyliczeń dotyczących wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach następnych zapowiadało, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze tej grupy pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie około 5500 PLN.
Natomiast w grupie pielęgniarek z ukończoną tylko specjalizacją powyższe wynagrodzenie miało oscylować w wysokości około 4100 PLN. Te różnice dotyczą tylko wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast różnica w wysokości wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pomiędzy grupą pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją a grupą pielęgniarek bez specjalizacji miała wynieść ponad 2300 PLN.

Tak ogromna różnica w wynagrodzeniach zapewne spowodowała wzrost zainteresowania pielęgniarek i położnych uzyskaniem tytułu specjalisty. W latach 2014–2016 liczba osób uzyskujących tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oscylowała w wysokości około 7 tys. rocznie. Natomiast w roku 2017 oraz 2019 wyniosła odpowiednio: prawie 11 tys. oraz ponad
15 tys.

Analizując omawiane zagadnienie, warto zacytować za Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) fragment sprawozdania za rok 2018 i 2019:

“Spośród 5230 pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w 2018 roku, najliczniejszą grupę (n=4011) stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe pierwszego i
drugiego stopnia (76,7%), wykształceniem średnim zawodowym legitymowało się 1189 pielęgniarek i położnych (22,7%), natomiast stopień naukowy doktora posiadało 30 osób (0,6%).

Natomiast spośród 15 241 pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w 2019 roku, najliczniejszą grupę (n=11 890) stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia (78%), wykształceniem średnim zawodowym legitymowały się 3303 pielęgniarki i położne (21,7%), natomiast stopień naukowy doktora posiadało 40 osób (0,3%)”.

Zobacz wniosek w powyższej sprawie, przedstawiony w wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 24

Bądź pierwszym, który oceni wpis

191 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki wspominają pochody majowe. Zobacz zdjęcia.

2 min czytania
Wspomnienia pielęgniarek z Liceum Medycznego Jak w piosence Varius Manx “I wtedy przyszedł maj…”, a wraz z nim dla wielu pielęgniarek i…
Aktualności

"Przyszłe Położne" proszą o pomoc położne i pielęgniarki.

1 min czytania
Wpływ pandemii na pracowników ochrony zdrowia Szanowni Państwo, Studenci SKN Przyszłe Położne oraz pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego wraz Zakładem Badań…
AktualnościNowa siatka płac

Minister docenił pielęgniarki. Zarobią mniej niż panie w administracji.

2 min czytania
Pielęgniarki i położne w nowej siatce płac Minister zdrowia w szczególny sposób podziękował Radzie Ministrów za przyjęcie projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarka: taka sama praca, a pieniądze nie.