Czy ministerstwo zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie o konkursach na kierownicze stanowiska?

2 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie możliwości nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 19 sierpnia 1998 r. dotyczącego szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu

   Rozporządzenie to określa skład komisji konkursowej m.in. na stanowisko kierownika zakładu lub zastępcy kierownika zakładu, w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem.

   § 9 ust. 1 – W skład komisji konkursowej wchodzą:

   1) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska kierownika zakładu lub zastępcy kierownika zakładu, w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem:

   a) od trzech do sześciu przedstawicieli, w tym przynajmniej jeden lekarz, podmiotu, który utworzył zakład, podmiot ten wskazuje, spośród przedstawicieli, przewodniczącego komisji,

   b) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej,

   c) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

   d) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa – po jednym przedstawicielu organizacji działającej w zakładzie,

   e) przedstawiciel rady społecznej zakładu,

   f) przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk merytorycznych, z którą szpital ten zawarł umowę o udostępnienie go na potrzeby wykonania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, i dyrektor szpitala klinicznego w przypadku, gdy postępowanie konkursowe dotyczy zastępcy kierownika szpitala klinicznego.

   Zapis ust. 1 pkt d powoduje, że jeżeli w zakładzie opieki zdrowotnej działa 10-11 organizacji związkowych, co zdarza się wcale nierzadko, tak naprawdę zastępcę dyrektora jednostki do spraw lecznictwa tak naprawdęzwiązki zawodowe w większości niebędące w stanie dokonać merytorycznej oceny kandydata.

   Pytanie do Pana Ministra brzmi: czy byłaby możliwość zmiany zapisu w § 9 ust. 1 pkt d z obecnie istniejącego na proponowany: ˝przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa – przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych w liczbie nie większej niż 3.˝

Z poważaniem

Poseł Lucyna Wiśniewska

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze