Czy pielęgniarce i położnej należne będą odsetki, w przypadku kiedy 1100 zł do podstawy, plus pochodne, pracodawca wypłaci po ustawowym terminie? Odpowiedzi w tej kwestii udzieliła pani Józefa Szczurek-Żelazko.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

 


 

ODSETKI NALEŻNE PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM? 

Poniżej publikujemy fragment dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 września 2018 roku:

Prawnik w Zespole Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej Michał Kozik:

Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, pani minister, Michał Kozik – Naczelna Izba Lekarska. Art. 2 ustawy w tym projekcie, który mamy, to jest kolejny przepis w ostatnim czasie, który przyznaje prawo do podwyżek określonej grupie albo może przyznawać prawo do podwyżek działające z mocą wsteczną. To znaczy, te podwyżki będą funkcjonować od lipca 2018 r.

Uwaga z mojej strony jest taka – i zarazem prośba do Ministerstwa Zdrowia – abyśmy mogli na tej sali usłyszeć informację, jak to się ma do roszczenia o ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. Jeżeli pracownik w październiku dostanie wynagrodzenie albo wyrównanie wynagrodzenia za lipiec i za sierpień, czyli za miesiące, które już upłynęły, czy ministerstwo jest zdania, że nie należą się odsetki i wypłacamy tylko kwotę należności głównej, czy ewentualnie jakieś roszczenia odsetkowe tym grupom będą przysługiwać? Mówimy o tej ustawie, ale w wielu innych aktach dotyczących pielęgniarek i ratowników medycznych mamy podobną sytuację. Legislacyjnie w projekcie państwo nie rozstrzygnęli problemu. Chciałbym, żeby chociaż w protokole posiedzenia komisji sejmowej była jakaś informacja w tym zakresie Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Dziękuję. Proszę odpowiedź.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Pracownik nabywa prawa do tego świadczenia z chwilą wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym nie powstanie roszczenie. Ustawa szczegółowo określa terminy, kiedy mają być wypłacane te należności. Natomiast prawa nabywa się z chwilą wejścia tej ustawy.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Pani minister, ale prosimy tutaj o konkretną odpowiedź, bo to, że nabywa prawa, to my wiemy. To, że w ustawie jest zapisane, też wiemy. Tu padło konkretne pytanie o odsetki.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Jeśli chodzi o pracodawcę, nie będzie zwłoki i w związku z powyższym, nie będzie zagrożenia odsetkami.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Jak to nie będzie zwłoki, jeśli to działa od lipca, a mamy wrzesień?

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Na mocy ustawy. Powtórzę jeszcze raz. Pracownik ma…

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Czy pani gwarantuje za wszystkich pracodawców, pani minister?

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Jeszcze raz podkreślę. Jeżeli pracodawca będzie się trzymać terminów określonych w ustawie, pracownik nie będzie miał prawa do odsetek.

Poseł Tomasz Latos (PiS):

Szanowni państwo, powiem szczerze, że jak długo tu pracuję, takie sytuacje niejednokrotnie miały miejsce, ale jestem zdumiony. Sytuacja jest jasna. Jeżeli pracodawca po wejściu ustawy – ustawa wchodzi w życie 14 dni po – będzie zwlekał z tą wypłatą, to wtedy może to rzeczywiście wywołać roszczenie odsetkowe. Rozumiem, że chciałby pan karać za to, że rząd chce dać nie od 1 października, tylko od 1 lipca. Ustawy jeszcze nie ma, w związku z tym trudno, żeby powstało roszczenie. Sytuacja dla mnie zupełnie oczywista. Dziwię się.

Przewodnicząca poseł Beata Małecka-Libera (PO):

Ja się nie dziwię, bo różne rzeczy się zdarzają. Proszę bardzo.

Prawnik w Zespole Radców Prawnych NIL Michał Kozik:

Ja bardzo krótko, szanowni państwo. Oczywiście, nie chcę wchodzić w polemikę. Ja jestem takiego samego zdania jak ministerstwo, jeśli chodzi o ten przepis, tylko to jest wynik wykładni. Natomiast chodziło mi o to, że w tego rodzaju aktach prawnych, w których sięgamy wstecz i dajemy jakieś wyrównanie za okres wsteczny, można byłoby – moim zdaniem – troszeczkę doprecyzować przepisy, abyśmy tych wątpliwości nie mieli.

Jak państwo wiedzą, ustawa, która niedawno też budziła pewne wątpliwości – ta dotycząca podwyżek dla rezydentów i specjalistów… My w Naczelnej Izbie Lekarskiej nic innego nie robimy od dwóch tygodni, tylko próbujemy wyjaśniać wątpliwości dzwoniących lekarzy. Z tego wynika moja prośba, aby w tego rodzaju przepisach, które sięgają wstecz, znalazło się troszeczkę więcej precyzji, i tyle. Natomiast pogląd wyrażony ze strony ministerstwa ja podzielam, bo prawdopodobnie tak bym zinterpretował te przepisy. Jednak lepiej by było, gdyby to było napisane wprost, że pracodawca, który realizuje wypłaty wsteczne zgodnie z przepisami ustawy, nie jest narażony na konieczność zapłaty odsetek.

źródło: stenogram posiedzenia komisji

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
Komentarze