Czy pielęgniarka na chirurgii może zarabiać mniej niż na OIOM? Wyrok Sądu Najwyższego.

4 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowaUprawnienia pielęgniarek
Czy pielęgniarka na chirurgii może zarabiać mniej niż na OIOM? Wyrok Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy – pielęgniarka stała na stanowisku, że jej wynagrodzenie zasadnicze, jest zaniżone w stosunku do wynagrodzeń otrzymanych przez pielęgniarki pracujących na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii…

Poniżej cytujemy fragmenty wyroku Sądu Najwyższego.

Pielęgniarka wniosła przeciwko pozwanemu szpitalowi pozew o zasądzenie na jej rzecz kwoty w wysokości 10 000 zł tytułem odszkodowania w związku z dyskryminacją. W uzasadnieniu wskazała, że jest zatrudniona u pozwanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pielęgniarki obecnie na Oddziale Chirurgicznym. Powódka zaznaczyła, że zostało jej wypłacone wynagrodzenie zasadnicze, jak i jego pochodne składniki zaniżone w stosunku do wynagrodzeń otrzymanych przez pielęgniarki pracujące na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Podkreśliła także, że pielęgniarki zatrudnione na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii miały dokładnie taki samym zakres czynności jak ona, a otrzymywały wyższe wynagrodzenie, co w konsekwencji w świetle art. 183C k.p. stanowi niejednakowe traktowanie pracowników zatrudnionych na tym samych stanowiskach. (…)

Do obowiązków skarżącej pielęgniarki zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki na Oddziale Chirurgicznym, zgodnie z przydzielonym jej zakresem czynności, należało sprawowanie bezpośredniej opieki nad przydzielonymi chorymi. Była także odpowiedzialna za utrzymanie czystości chorych i ich otoczenia. W szczególności do jej obowiązków i pielęgniarek zatrudnionych na innych oddziałach należało: wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem chorego na oddział, wykonywanie otrzymanych zleceń w należyty sposób i we właściwym czasie, a także wszelkich czynności koniecznych do należytego pielęgnowania chorych, wraz z ich karmieniem, uczestniczenie w obchodzie chorych przez lekarzy, składanie sprawozdania o stanie i zachowaniu się chorego, pomoc przy badaniach oraz potwierdzenie otrzymanych zleceń w prowadzonej dokumentacji, sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich z poczynionych obserwacji o stanie i zachowaniu się chorych, przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych itp., czuwanie nad bezpieczeństwem chorego, obchodzenie sal chorych podczas nocnej zmiany ze szczególnym zwracaniem uwagi na ciężko chorych i dzieci, pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych. Nadto, powódka i pielęgniarki zatrudnione na innych oddziałach były zobowiązane wykonywać wszelkie inne czynności zlecone przez lekarzy wchodzące w zakres ich pracy, a nie wynikających z wyżej opisanego zakresu czynności.

Wyższe zarobki pielęgniarek anestezjologicznych uzasadnione są tym, że ich praca nie jest jednakową ani pracą o jednakowej wartości z pracą pielęgniarek zatrudnionych u pozwanej na Oddziale Chirurgicznym. Na zróżnicowanie stawek wynagrodzenia pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w odniesieniu do pielęgniarek/położnych w innych komórkach organizacyjnych pozwanego szpitala, miała wpływ sytuacja na rynku pielęgniarek anestezjologicznych , kiedy to z uwagi na masowe wypowiedzenia umów o pracę przez personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pozwany postawiony wobec konieczności zamknięcia przedmiotowego oddziału, co miałoby także wpływ na funkcjonowanie innych oddziałów, zdecydował się podwyższyć stawki ich wynagrodzenia, zwracając przy tym również na rodzaj, zakres oraz intensywność ich obowiązków. (…)

Pielęgniarki anestezjologiczne w odróżnieniu od personelu pielęgniarskiego położniczego w innych jednostkach organizacyjnych szpitala, czynnie uczestniczą w procesach znieczulania pacjentów, wykonując prace w zespołach lekarskich. Pielęgniarki z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą również w skład zespołu ratunkowego („R”) w prowadzonym przez pozwaną szpitalu, co oznacza, że są zobligowane do podejmowania czynności w czasie reanimacji. Powołane wyżej Rozporządzenie wymaga od pielęgniarek anestezjologicznych szczególnych kwalifikacji w postaci ukończonej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Głównym zadaniem pielęgniarek pracujących na Oddziale Chirurgicznym jest opieka nad pacjentem kwalifikującym się do leczenia operacyjnego w różnym trybie (planowanym lub pilnym). Pielęgniarka odpowiedzialna jest za przyjęcie oraz przygotowanie pacjenta do zabiegu, obserwację pooperacyjną oraz opiekę w okresie rekonwalescencji, zapewnienie pacjentowi pionizacji, gimnastyki oddechowej. Na Oddział Chirurgii przyjmowani są także pacjenci z jednostkami chorobowymi leczonymi w trybie zachowawczym. Na Oddział Chirurgii planowej tzw. czystej, pacjenci przyjmowani są według standardu (dzień przed operacją). W pozwanym szpitalu na Oddziale Chirurgicznym wykonuje się zabiegi operacyjne planowe, sporadyczne, pilne. (…)

Przy ustaleniu, czy doszło do dyskryminacji, Sąd I instancji wziął pod uwagę opinię dwóch niezależnych biegłych z zakresu pielęgniarstwa. Dodatkowo Sąd miał na uwadze, że w toczącej się równolegle sprawie o sygn. akt V P 165/19 wydana przez biegłego opinia jest zbieżna z wnioskami tych wydanych w niniejszej sprawie. Potwierdzają one szczególny charakter pracy pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii względem pracy pielęgniarek zatrudnionych w innych oddziałach szpitalnych. Sąd zwrócił uwagę, że różnica między wynagrodzeniem zasadniczym powódki a najwyższym wynagrodzeniem uzyskiwanym przez pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w spornym okresie wynosiła de facto tylko kilka procent. (…)

Sąd Najwyższy zważył, co następuje

Nie sposób uznać, że skarżąca pielęgniarka miała taki sam zakres czynności, co pielęgniarki zatrudnione na tym samym stanowisku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a jej praca i pielęgniarki anestezjologicznej, to prace jednakowe lub o jednakowej wartości. Przy istnieniu całego katalogu okoliczności różnicujących pracę na wskazanych stanowiskach, potwierdzających brak nierównego traktowania przez pozwanego pracowników oddziału chirurgicznego i

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kontekście art. 183c k.p., brak jakichkolwiek podstaw do czynienia Sądowi Okręgowego zarzutów dotyczących rzekomego uznania, że samo miejsce zatrudnienia „nie jest kryterium dyskryminującym takim jak kryterium zatrudnienia w zakresie wymiaru etatu” lub że dopuszczalne jest różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wykonywania w danej jednostce organizacyjnej pracy w szczególnych warunkach. Kryterium skupione na szczególnych warunkach pracy pielęgniarek może być dodatkowym elementem oceny pracy pielęgniarek pod kątem jednakowego zatrudnienia lub jednakowej wartości pracy.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 40

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8224 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – okazuje się, że płace mają charakter solidarnościowy.

3 min czytania
Rola związku Solidarność w obecnym chaosie płacowym w ochronie zdrowia… W artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. W pielęgniarki rzuciła…
Aktualności

V Konferencja Naukowa WUMED już 25 maja!

2 min czytania
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej już 25 maja 2024 r. Tematem wydarzenia – „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy…
Aktualności

Pielęgniarki - będzie urlop zdrowotny dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Obiecanki cacanki w sprawie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych mają miejsce od wielu lat… Serial dotycząca urlopów zdrowotnych – dla poratowania…
Komentarze