Dobra zmiana jest nieprzewidywalna! Więc pojawiają się także takie pytania. Poseł pyta ministra zdrowia: Czy planowane jest wprowadzenie „przymusowego oddelegowania" lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia w miejsca, w których występują braki kadrowe? Ministerstwo: Nie. Natomiast są prowadzone prace analityczne…

2 min czytania
Aktualności

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie strategii w systemie ochrony zdrowia w Polsce – łączenia pracy w państwowej i prywatnej służbie zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z pojawiającymi się często pytaniami od lekarzy zwracam się z prośbą o udzielenie jasnej i jednoznacznej odpowiedzi: czy MZ pracuje i rozważa wprowadzenie zakazu pracy w sektorze prywatnym dla lekarzy pracujących w publicznej służbie zdrowia?

Czy planowane jest wprowadzenie „przymusowego oddelegowania" lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia w miejsca, w których występują braki kadrowe?

W ubiegłych latach wielu przedsiębiorców zainwestowało znaczne środki w zorganizowanie NZOZ-ów – nierzadko biorąc kredyty. Zakupili sprzęt, obiekty, przeprowadzili remonty. Często otrzymali na tego typu działania dotacje z UE. Otrzymali kontrakty z NFZ na swoje, często wysoko specjalistyczne i unikalne, usługi, licząc na kontynuacje tych działań w przyszłości. Są to często przedsiębiorcy najbardziej innowacyjni, dzięki którym odbywa się stały postęp i podnoszenie jakości w służbie zdrowia. Co z tego typu projektami w realiach de facto odejścia od kontraktowania usług?

Czy MZ nie obawia się, że wprowadzenie tak gruntownych zmian w tak krótkim czasie nie doprowadzi do sytuacji, w której podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne będą się obawiały inwestowania środków w ochronę zdrowia w Polsce – obawiając się kompletnej niestabilności i nieprzewidywalności systemu?

Z poważaniem

Jerzy Kozłowski

Poseł na Sejm RP

20-10-2016

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie strategii w systemie ochrony zdrowia w Polsce – łączenia pracy w państwowej i prywatnej służbie zdrowia

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 115 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz art. 193 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.), przekazuję poniższą odpowiedź na interpelację nr 7061 Posła na Sejm RP Pana Jerzego Kozłowskiego „w sprawie strategii w systemie ochrony w Polsce – łączenia pracy w państwowej i prywatnej służbie zdrowia”, przekazaną przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 3 listopada 2016 roku.

Odpowiadając na pytania Pana Posła Jerzego Kozłowskiego dotyczące swobody wykonywania zawodów medycznych, pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia dla lekarzy pracujących w publicznej służbie zdrowia zakazu podejmowania pracy także w sektorze prywatnym. Nie jest także planowane podjęcie prac nad wprowadzeniem regulacji ustawowych umożliwiających „przymusowe” czasowe kierowanie lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody medyczne do placówek, w których występują braki kadrowe. Natomiast prowadzone są prace analityczne dotyczące rozwiązań prawnych gwarantujących minimalne okresy odpoczynku osobom wykonującym zawody medyczne w podmiotach leczniczych, niezależnie od podstawy świadczenia pracy.

Odnosząc się do obaw Pana Posła Jerzego Kozłowskiego w sprawie przyszłości niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej po zrealizowaniu planowanych przez rząd zmian systemowych w ochronie zdrowia, pragnę poinformować, że w żadnym z rozważanych rozwiązań nie przewiduje się stosowania kryterium własnościowego. Nie jest również planowane całkowite odejście od procedury kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przewiduje się bowiem, że decyzje o uruchomieniu procedur konkursowych podejmować będą dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zgodnie z potrzebami lokalnymi, tj. w przypadku niezagwarantowania w dostatecznym stopniu dostępu na danym obszarze do świadczeń zdrowotnych w określonych zakresach przez placówki zakwalifikowane do tzw. sieci szpitali.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Warczyński

Warszawa, 02-12-2016

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze