Dramat! Prawda o pielęgniarkach i pielęgniarstwie. A oni? Piszą ustawę…

4 min czytania
AktualnościOBRAZ UPADKU PIELĘGNIARSTWA!

A ONI PISZĄ USTAWĘ.  

Posiedzenie wspólne komisji semowych: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Zdrowia w dniu 21 lutego 2019 roku 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski:

Jak państwo widzą, występują znaczące dysproporcje w rozkładzie zarówno terytorialnym, jak i w strukturze wiekowej kadry medycznej. Na tę strukturę wiekową kadry medycznej w sposób szczególny chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę, zwłaszcza z uwagi na duży odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, które tę opiekę medyczną wykonują. Największy odsetek kadry medycznej aktywnej zawodowo w wieku powyżej 60 lat występuje wśród lekarzy POZ, pielęgniarek oraz higienistek szkolnych. Zwraca uwagę duża dysproporcja struktury wiekowej pielęgniarek szkolnych. W 2017 r. odsetek osób w wieku powyżej 60 lat wynosił 23%. Najwięcej było pielęgniarek w przedziale wieku od 40 do 60 lat, bo 70%, a nawet ponad, ale tylko 4% to były pielęgniarki do 40 lat. Dlatego na to chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę, że ponad 20% pielęgniarek to osoby, które mając już ponad 60 lat wkrótce będą kończyć swoją aktywność zawodową a tylko 4% to te, które są poniżej 40. roku życia.

(…) 

Jak wygląda udzielanie świadczeń w pomieszczeniach niespełniających warunków?

W 5 spośród 11 kontrolowanych podmiotów leczniczych, czyli prawie połowie, pielęgniarki lub higienistki szkolne udzielały uczniom profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach niespełniających warunków realizacji świadczeń. Powodem był brak w szkołach gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Świadczenia były, w związku z tym, udzielane w tzw. pomieszczeniach zastępczych. Były to sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie, biblioteki, sale komputerowe, stołówka szkolna czy gabinet logopedy, a nawet pomieszczenia piwnic.

(…) 

Proszę państwa, jak wygląda dostępność świadczeń pielęgniarskich i higienistki szkolnej? Funkcjonujący model profilaktycznej opieki zdrowotnej, w naszej ocenie, nie gwarantował do tej pory dostępności świadczeń pielęgniarki czy higienistki w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do planu godzin lekcyjnych oraz dostatecznych działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W 7 z 11 skontrolowanych podmiotów leczniczych, czyli w 63%, stwierdzono brak dostępności świadczeń pielęgniarki w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką. W kontrolowanych podmiotach wymiar czasu pracy był niższy od wymaganego w stosunku do liczby uczniów objętych opieką. W 3 z 11 kontrolowanych podmiotów stwierdzono, że świadczenia pielęgniarki czy higienistki udzielane były niezgodnie z harmonogramem czasu pracy.

(…)

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

Panie przewodniczący, szanowni państwo – dziękuję bardzo, panie prezesie, za przedstawienie wyników tej kontroli. Chciałbym się odnieść do tego, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy.

Głównym elementem, który jest procedowany, związanym z bieżącym tematem, jest kontynuacja prac rozpoczętych poprzez przygotowanie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, która aktualnie trafi na posiedzenie rządu. Jest zgoda Rządowego Centrum Legislacji na przekazanie jej na posiedzenie rządu. Tak jak pan prezes powiedział, jest po posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów i mamy nadzieję, że już niedługo państwo posłowie otrzymają dokument do procedowania.

W tym projekcie ustawy znacząco dookreślono zasady organizacji opieki nad dziećmi w szkołach. Dookreślono precyzyjnie, jak ta organizacja jest przeprowadzana i kto jest za co odpowiedzialny. Stworzono tam podstawę monitorowania oraz oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej. Będzie także ograniczenie braków kadrowych i dysproporcji struktury wiekowej pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania poprzez umożliwienie dostępu pielęgniarkom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i pediatrycznego oraz magistrów pielęgniarstwa bez obowiązku stażu w szkole lub ukończenia kursu kwalifikacyjnego po to, aby znacząco zwiększyć liczbę pielęgniarek, które będą mogły realizować świadczenia w szkole.

W tej ustawie jest także zwiększenie dostępu do świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania oraz higienistki szkolnej poprzez obniżenie liczby osób, którymi będzie opiekować się pielęgniarka, z aktualnej liczby 1100 osób do 700. Zostały także zwiększone kompetencje pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania o koordynację profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej, o ścisłą współpracę z rodzicami uczniów i pracownikami szkoły. Jest również poprawa dostępności do opieki stomatologicznej w szkole poprzez przedstawienie, w jaki sposób to ma być zorganizowane. Tak jak powiedziałem, ta ustawa została zwolniona przez Rządowe Centrum Legislacji.

Jeśli chodzi o temat braków kadrowych (bo zostało to bardzo mocno uwidocznione) to jest on znany wszystkim kolejnym rządom. Coraz więcej miejsc jest na studiach zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich. Wzrost jest istotny i widoczny, niemniej jednak tego personelu jest nadal za mało i faktycznie znacząco mniej niż w innych państwach Unii Europejskiej. Ponadto, co pan prezes przedstawiał, bardzo znaczący udział lekarzy i pielęgniarek w wieku emerytalnym, powyżej 60. roku życia (w wielu zakresach – około 25%) spowoduje w najbliższych latach odchodzenie znaczącej grupy pielęgniarek i personelu lekarskiego. W związku z tym, sytuacja jest trudna. Dlatego ministerstwo zwiększa bardzo mocno nacisk na dodatkowe kształcenie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że kształcenie personelu trwa cały czas.

źródło: stenogram posiedzenia komisji 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
Komentarze