Dyrektorzy szpitali napisali list otwarty do pielęgniarek.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Dyrektorzy szpitali napisali list otwarty do pielęgniarek.


Dyrektorzy szpitali do pielęgniarek i położnych

Stanowisko – list otwarty

POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

wobec żądań wobec pracodawców zgłaszanych
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Polska Federacja Szpitali (PFSz) apeluje do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) o powstrzymanie się od formułowania wobec dyrektorów szpitali żądań i postulatów, których spełnienie nie leży w zakresie możliwości i kompetencji zarządzających podmiotami leczniczymi. PFSz stanowczo sprzeciwia się próbie przerzucenia na poszczególnych pracodawców, a w szczególności na szpitale odpowiedzialności za działania i finansowanie systemu ochrony zdrowia.

W skierowanym do dyrektorów szpitali piśmie OZZPiP żąda spełnienia postulatów mających na celu poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych jednocześnie wskazując na podłoże wysuwanych roszczeń. W preambule pisma możemy odnaleźć sformułowania: „rażący brak przygotowania Państwa do walki z epidemią COVID-19, nieudolnością i niekompetencją Rządu RP, Ministerstwa Zdrowia, niektórych posłów i senatorów, którzy wprowadzają w sposób chaotyczny i bez żadnego logicznego planu zmiany przepisów ustawowych i przepisy wykonawcze, zmiany spóźnione, nie nadążające za tempem rozwoju epidemii… niesprawiedliwych decyzji Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie naliczania wypłaty tylko niektórym „wybranym” pracownikom”. Powyższe sformułowania jednoznacznie wskazują na niewłaściwego adresata pism OZZPiP.

W tym przekonaniu utwierdza również zgłoszona tematyka roszczeń, w szczególności żądania pozostające poza kompetencją pracodawców:

– „ustalenie minimalnych bezpiecznych norm zatrudnienia” bez odniesienia się do poszczególnych norm w każdym indywidualnie szpitalu,

– „ustalenie rozsądnych zasad i procedur powierzenia przez pracodawcę pielęgniarkom i położnym innej pracy niż wynikająca ze stanowiska określonego w umowie o pracę w trybie art. 42 § 4 kp”; „żądania kilkudniowego płatnego urlopu wytchnieniowego” – postulaty mające na celu zmiany w zakresie prawa pracy w tym kodeksu pracy,

– „wprowadzenie bezpośrednio po odwołaniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stałego miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 50% kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto (…) przez okres równoważny okresowi obowiązywania stanu epidemii w Polsce nie krótszy niż 12 miesięcy”, „wypłatę ze środków pracodawcy z wyrównaniem wstecz od 20 marca 2020 r. do czasu uchylenia w Polsce stanu epidemii wszystkim pielęgniarkom i położnym, które zostały zakażone wirusem (…) jednorazowo 5.000 zł (…), gdy wyniku zakażenia doszło lub dojdzie do śmierci pielęgniarki i położnej oczekiwana jest wypłata odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż po 250.000 zł” – postulaty finansowe całkowicie niemożliwe do spełnienia przez pracodawców zależne tylko i wyłącznie od ustawodawcy i zmiany konkretnych ustaw. Powyższe żądania jakoby miały być spełnione do dnia 28 grudnia 2020 r (?!)

PFSz wskazuje, iż takie działania są niestosowne w dobie wspólnej walki z pandemią COVID-19, w której także dyrektorzy szpitali i kadra zarządzająca z dużym wysiłkiem i zaangażowaniem biorą czynny udział. Wszyscy razem działamy w warunkach szczególnych epidemii COVID-19 i w tym trudnym czasie nie możemy skupiać naszej uwagi na realizacji postulatów, których pracodawcy nie są w stanie spełnić.

Dlatego też PFSz apeluje do OZPiP, jako do ważnego i odpowiedzialnego uczestnika systemu ochrony zdrowia, o niepodejmowanie lub zaniechanie działań eskalujących niepokój wśród personelu medycznego, a przez to wpływających dezorganizująco na właściwe świadczenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Apelujemy natomiast o zgłaszanie postulatów i partnerską współpracę w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, w którym to zespole są reprezentowane wszystkie strony dialogu społecznego.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę ze skali wyrzeczeń i obaw, które budzi ta wyjątkowa sytuacja wśród pracowników sektora systemu ochrony zdrowia. Rozumiemy, jak wielki wysiłek muszą znosić każdego dnia, stawiając czoła kolejnym wyzwaniom i przeciwnościom, walcząc o życie lub zdrowie pacjentów.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 trwa. Koronawirus spowodował ogromne zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw. Szpitale, tak w Polsce, jak i w innych krajach doświadczają problemów np. z wyposażeniem ochronnym, sprzętem medycznym, materiałami medycznymi, czy środkami dezynfekcyjnymi, a także znacznych problemów finansowych.

Polska Federacja Szpitali nie bagatelizuje powstających problemów. Pracodawcy starają się je rozwiązywać w każdy możliwy i dostępny sposób. Tym samym jesteśmy otwarci na czynności poszczególnych organizacji związkowych w ramach reakcji na ewentualne zaniedbania ze strony danego pracodawcy, na podstawie zweryfikowanych, prawdziwych i rzeczywiście zaistniałych okoliczności w konkretnych przypadkach. Pozwoli to bowiem uniknąć generalizowania i wzbudzania niepokoju pośród pracowników systemu ochrony zdrowa, którzy w obecnej chwili muszą stawiać czoła licznym stresogennym sytuacjom w dobie panującej pandemii.

Wyrażamy sprzeciw wobec wszczynania sporów zbiorowych wobec pracodawców poprzez wysuwanie żądań niemożliwych do spełnienia przez pracodawców, a do tego w nierealnych terminach i to podczas największego kryzysu systemu ochrony zdrowia w ostatnich dekadach – kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, a nie działaniami dyrektorów podmiotów leczniczych. Wnosimy o prowadzenie dialogu na tematy systemowe na forum powołanych do tego organów z udziałem reprezentatywnych organizacji pracowników, pracodawców i strony rządowej.

Z wyrazami uszanowania,
Jarosław J. Fedorowski
Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Warszawa, 11.01.2021

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7695 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek - czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

4 min czytania
Poseł pyta ministra zdrowia o siatkę płac pielęgniarek i położnych Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych…
Aktualności

5 najlepszych kremów do twarzy na trądzik – ranking 2023

6 min czytania
Krem do twarzy to kosmetyk, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pielęgnację. Wybór tego rodzaju preparatu nie jest jednak łatwym zadaniem i…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.

4 min czytania
Związek pielęgniarek wyjaśnia cel ustawy autorstwa OZZPiP w sprawie siatki płac pielęgniarek Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej…
Komentarze