Gazeta pielęgniarek – siatka płac 2022.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Gazeta pielęgniarek – siatka płac 2022.

Branżowy miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Bieżący numer Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych został wydany 8 grudnia 2021 r. Gazeta ukazuje się w nakładzie 6 500 egzemplarzy i dociera do ponad 500 szpitali w Polsce, a także do prenumeratorów, którzy zamówili wydanie papierowe.

Siatka płac pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 r.

W bieżącym wydaniu opublikowaliśmy projekt siatki płac pielęgniarek i położnych, który ukazał się w związku z porozumieniem w Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia. Siatka płac zawiera podział pielęgniarek i położnych na grupy, a także przypisane im współczynniki pracy na dzień 1 lipca 2022 r.

Poniżej cytujemy fragment stanowiska Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 roku.

Zespół uzgodnił potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy uwzględniającej następujące zmiany:

  • nadanie z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. załącznikowi do ustawy brzmienia określonego w załączniku do niniejszego stanowiska – załącznik
  • w art. 5 ustawy – [zmiany] polegające na powiązaniu określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu;
  • dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Porozumienie, podwyżki i nowy podział

W dniu 5 listopada 2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił porozumienie w Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia, w którym reguluje sprawę wynagrodzeń. Minister zdrowia, po drugim dniu obrad zespołu poinformował o konsensusie pomiędzy ministerstwem zdrowia a pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracowników podmiotów leczniczych.

“Cieszę się, że mogę zakomunikować, że zostało osiągnięte porozumienie, i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców, jak i przez przedstawicieli pracowników”

Adam Niedzielski

Minister zdrowia na konferencji prasowej w dniu 5 listopada 2021 r. przedstawił szczegóły powyższego porozumienia. W grudniowym wydaniu publikujemy podział pielęgniarek i położnych, który jest efektem przedmiotowego porozumienia. Nowy podział w siatce płac ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Szczegóły czytaj w linku poniżej.

Gwarantowane najniższe wynagrodzenie pielęgniarki

W bieżącym numerze branżowego miesięcznika dla pielęgniarek i położnych poruszyliśmy także kwestię gwarantowanego najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Minister zdrowia ogłosił, że wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1500 PLN – z poziomu 3700 do poziomu 5300 PLN. Warto zaznaczyć, że obecna wysokość średniego wykształcenia zasadniczego pielęgniarek i położnych absolwentek LM oraz SM to 4300 PLN.

W obowiązującej siatce płac najniższe wynagrodzenie zasadnicze w grupie 9 zostało ustalone na poziomie 3778 PLN. Czyli, według danych NFZ, jest ono obecnie średnio wyższe od minimum ustawowego o około 528 PLN. W Gazecie przedstawiliśmy wyliczenia dotyczące powyższego zagadnienia.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.2 / 5. Ilość głosów: 89

Bądź pierwszym, który oceni wpis

129 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – podwyżki w grupie 9.

2 min czytania
Obecne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek ze średnim wykształceniem zawodowym W kolejnym artykule poświęconym nowej siatce płac wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 2022 zajmiemy się…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – sądowy epilog podłączenia butli z tlenem.

6 min czytania
Podłączenie butli z tlenem a praktyka zawodowa pielęgniarek Fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego z dnia 29 listopada 2021 roku. Wyrokiem z dnia…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki – prawie 4 tys. wniosków w sprawie specjalizacji.

2 min czytania
Specjalizacje pielęgniarek Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało dane dotyczące szkoleń pielęgniarek i położnych, w zakresie liczby osób które przystąpią do…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość zatrudnienia na cześć etatu.