Główny Inspektor Sanitarny – brak uzasadnienia do zamieszczenia antybiotyków w wykazie leków, które będą mogły być ordynowane przez pielęgniarki i położne.

4 min czytania
AktualnościRecepty pielęgniarek
Główny Inspektor Sanitarny – brak uzasadnienia do zamieszczenia antybiotyków w wykazie leków, które będą mogły być ordynowane przez pielęgniarki i położne.

 

                                                                 
 
                                                       MINISTER ZDROWIA
 
 
 
 
W odpowiedzi na pismo z dnia PP-WPS.0201.1,2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych, w porozumieniu z krajowym konsultantem do spraw mikrobiologii lekarskiej panią prof. dr hab. Walerią Hryniewicz, Główny Inspektorat Sanitarny przedstawia następujące uwagi:
 
1) Z tabeli stanowiącej załącznik nr l do rozporządzenia należy usunąć w całości rubrykę 5: „leki przeciwzakaźne działające ogólnie", w której zamieszczono substancje właściwe dia następujących podawanych doustnie antybiotyków: amoksycylina, doksycyklina, flukonazol oraz leku antywirusowego acyclovir.
 
Uzasadnienie:
 
W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia nie zawarto wyjaśnienia, jakimi przesłankami – wynikającymi z konieczności usprawnienia organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych i potrzeb pacjentów – kierowano się umieszczając w wykazie leków, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne antybiotyki, które są podawane doustnie i działają ogólnoustrojowo (amoksycylina, doksycyklina, flukonazol). Brak jest również uzasadnienia dla umieszczenia w rozporządzeniu acykloviru, który ze względu na stany chorobowe uzasadniające jego zastosowanie ogólnoustrojowe, również powinien pozostać w postaci doustnej lekiem ordynowanym wyłącznie przez lekarza.
 
Należy zwrócić uwagę, że antybiotykoterapia prowadzona przedmiotowymi lekami powinna być w większości wskazań medycznych krótkotrwała (najczęściej od 5 do 10 dni) i ich ordynacja jest dokonywana bezpośrednio przez lekarza podczas tej samej wizyty lekarskiej, na której zostało postawione rozpoznanie. Ponieważ stosowanie ww. leków nie ma charakteru przewlekłego, w związku z powyższym brak jest uzasadnienia dla ordynacji ww, antybiotyków również w ramach przedłużenia przez pielęgniarki położne leczenia zleconego przez lekarza. Natomiast w przypadkach, gdy stosowane leczenie nie przyniesie oczekiwanego efektu i antybiotykoterapia powinna być kontynuowana w dłuższym okresie, niezbędne jest zastosowania antybiotykoterapii celowanej opartej na wyniku badania mikrobiologicznego, co jest związane z koniecznością wizyty u lekarza.
 
Równocześnie należy zwrócić uwagę, że wśród badań które zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będą mogły być zlecane przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej (załącznik nr 4) nie znalazły się badania laboratoryjne w kierunku bakterii chorobotwórczych, które mogą być leczone antybiotykami, które znalazły się przedmiotowym wykazie. W związku z powyższym ordynowana w trybie projektowanego rozporządzenia antybiotykoterapia musiałby mieć praktycznie wyłącznie empiryczny charakter, nie oparty o rozpoznanie laboratoryjne.
 
Reasumując ujęcie w rozporządzeniu „Leków przeciwzakaźnych działające ogólnie" jest nieuzasadniona z punktu widzenia zachowania prawidłowego postępowania diagnostyczno-leczniczego i jej głównym skutkiem może być dalsze narastania lekooporności.
 
W związku z powyższym możliwość wystawiania przez pielęgniarki i położne recept na antybiotyki budzi duże wątpliwości w kontekście m.in.:
– Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków powołanego w 2006 roku przez Ministra  Zdrowia  w  związku  z  zaleceniami  Komisji   Europejskiej   dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków w krajach członkowskich UE (Rekomendacja 2002/77/EC),
– planu  działania   dla  krajów   UE   na   rzecz  zwalczania   rosnącego   zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe,
– oraz narastania lekooporności drobnoustrojów w Polsce z powodu niewłaściwego stosowania antybiotyków.
 
Ze stanowiska Rządu przygotowywanego w związku z Raportem Komisji Europejskiej z realizacji Rekomendacji 2002/77/EC w sprawie racjonalnego stosowania antybiotyków, przyjętego przez Komitet Europejski Rady Ministrów dnia 3 marca 2006 roku wynika, iż konsumpcja antybiotyków w medycynie osiągnęła wysoki poziom, a Polska należy do grupy krajów o najwyższym zużyciu antybiotyków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dziennie w Unii Europejskiej, z czego 90% zlecanych jest w podstawowej opiece zdrowotnej.
 
W odpowiedzi na te zagrożenia podjęto wiele inicjatyw mających na celu poznanie mechanizmów lekooporności, wypracowanie sposobów jej zapobiegania oraz wdrożenie mechanizmów eliminujących nadmierne stosowanie tej grupy leków, co wymaga jednak konsekwentnego działania, w tym realizowania Narodowego programu Ochrony Antybiotyków, w ramach którego obecnie m.in. intensyfikowane są szkolenia wyłącznie lekarzy, Rozwiązania proponowane w przedmiotowym rozporządzeniu mogą spowodować negatywne skutki w tym obszarze, przy jednoczesnym braku korzyści dla pacjentów w związku z ich wprowadzeniem.
 
Wydaje się również, iż tytuł rozporządzenia powinien w sposób adekwatny informować co do jego treści i wskazywać, jakiego konkretnie wykazu substancji czynnych … rozporządzenie dotyczy. Na podstawie obecnego tytułu odbiorcy nie uzyskują informacji o jego faktycznym zakresie merytorycznym. Równocześnie biorąc pod uwagę, że uprawnienie pielęgniarek i położnych do ordynacji leków nie wynika z samego posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lecz wymaga spełnienia określonych dodatkowych kryteriów (m.in. ukończenia stosownego kursu), w tytule należy wskazać, że chodzi o pielęgniarki i położne, które są do wystawiania recept uprawnione zgodnie z przepisami art. 15a ust. 8 pkt l i 2 ustawy upoważniającej (np. … w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych, które mogą być ordynowane przez uprawnione pielęgniarki i położne).
 
 
Główny Inspektor Sanitarny
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji w sprawie recept pielęgniarek znajdziesz w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl – nakład 90 tysięce egzemplarzy!!!

 

 

 

 

Zobacz informator pt.: Recepty pielęgniarek w Gazecie nr 1/2015

Zobacz informator pt.: Recepty pielęgniarek w Gazecie nr 2/2015

 

 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale – recepty pielęgniarek i położnych 

 

 

 

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze