Grupa trzynastu posłów pisze do minister zdrowia w sprawie podjęcia przez ministerstwo zdrowia dialogu społecznego ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w zakresie zasad funkcjonowania pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej. 1 KOMENTARZ.

2 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinna

Interpelacja
do ministra zdrowia w sprawie podjęcia dialogu społecznego z pielęgniarkami i położnymi

Szanowna Pani Minister! W związku z licznymi prośbami kierowanymi do nas przez środowiska pielęgniarek i położnych prosimy uprzejmie o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie stanowiska co do poprawek zgłoszonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2009 r.
Nie ulega wątpliwości, że praca pielęgniarek i położnych jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Korporacja zawodowa pielęgniarek i położnych rodzinnych liczy ponad 250 tysięcy osób.
Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie zgłaszali nam swoje uwagi i zastrzeżenia odnośnie do planowanych zmian, które – jak informuje pismo z dnia 23 września 2010 r. wystosowane przez poznański Oddział Terenowy Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – nie zostały w projekcie nowelizującym uwzględnione. Jak słusznie zauważają autorzy pisma, pielęgniarki i położne dobrze orientują się w problematyce swojego zawodu, w związku z tym zaskakuje brak współpracy pomiędzy ministerstwem a  środowiskiem pielęgniarskim.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce wysunęła szereg zastrzeżeń i propozycji do planowanej zmiany rozporządzenia. Wśród postulatów znajduje się m.in.:
— zagwarantowanie pacjentom możliwości korzystania ze świadczeń pielęgniarki POZ (środowiskowo-rodzinnej) w miejscu zamieszkania pacjenta,
— zagwarantowanie pełnej możliwości korzystania ze świadczeń zabiegowych w gabinecie zabiegowym lekarza,
— jasne określenie, które zadania możliwe są do realizacji w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ, a które w gabinecie lekarskim,
— zagwarantowanie dzieciom do 12. miesiąca życia wizyt patronażowych pielęgniarki POZ co najmniej raz na kwartał,
— zagwarantowanie stałej dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w szkołach – w gabinetach przedlekarskich lub w innym pomieszczeniu na terenie szkoły,

— zagwarantowanie uregulowań prawnych w zakresie kosztów utrzymania gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkole (w obecnym stanie prawnym brak takich regulacji, co obciąża finansowo pielęgniarki).

.
W związku z powyższym zwracamy się do Pani Minister z następującymi pytaniami:
1. Czy ministerstwo planuje podjąć dialog społeczny ze środowiskami pielęgniarek i położnych w Polsce?
2. Czy planowane jest uwzględnienie postulatów i zastrzeżeń tej licznej korporacji w projekcie regulującym kwestie bezpośrednio jej dotyczące?

.

Z wyrazami szacunku
Poseł Bożena Szydłowska oraz grupa posłów
Poznań, dnia 28 października 2010 r.

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

ZAMACH MZ I NFZ NA SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO – RODZINNYCH

Więcej aktualności w dziale – pielęgniarka poz, położna poz

.


 

NOWOŚĆ W SKLEPIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Publikacja Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach zawiera 576 pytań i tyle samo odpowiedzi z objaśnieniami omawianego zagadnienia. Wydanie III jest zaktualizowane i poszerzone o szereg zagadnień m.in. o szczepionki stosowane w podróżach (zarejestrowane w Polsce), szczepienia dzieci przed podróżą, szczepienia dzieci powracających z zagranicy. Nowe wydanie rozszerzono o ponad 200 nowych pytań i odpowiedzi oraz informacje o szczepionkach zarejestrowanych w Polsce.

 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8006 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarki o obowiązku pracy w szpitalu po szkole pielęgniarskiej.

2 min czytania
Praca po LM i studiach Pielęgniarki, które kończyły Liceum Medyczne pracę w zawodzie musiały rozpocząć od dwuletniego okresu pracy szpitalach. „Kiedyś był…
AktualnościOferty pracy

Praca dla "doświadczonej" pielęgniarki.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej poszukuje doświadczonej pielęgniarki, gotowej do podjęcia wyzwań i angażującej się w kompleksową opiekę pacjentów….
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Przewodnicząca związku pielęgniarek o przebiegu debaty nad ustawą OZZPiP.

2 min czytania
Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, o sejmowej debacie na temat projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliła…
Komentarze