Informacja o spotkaniu w ministerstwie w sprawie "działań zwiększających zatrudnienie pielęgniarek i położnych".

3 min czytania
AktualnościBrak pielęgniarek

       

Spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie działań zwiększających zatrudnienie pielęgniarek i położnych

W dniu 2 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Poruszono tematy związane z zawodową sytuacją pielęgniarek i położnych w zakresie:

  • niedoboru kadr pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia (m.in. przyczyny demograficzne oraz mała liczba absolwentów szkół pielęgniarek i położnych);
  • możliwości włączenia bezrobotnych pielęgniarek i położnych do systemu ochrony zdrowia, poprzez:
  • objęcie dedykowanym wsparciem pielęgniarek i położnych, zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, w tym dofinansowanie kosztów przeszkolenia osób, które miały dłuższą niż 5 lat przerwę w wykonywaniu zawodu,
  • możliwości zatrudniania absolwentów szkół pielęgniarskich i położniczych w ramach zgłoszonej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych formuły „staż – pierwsza praca”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło aktualnie funkcjonujące instrumenty wsparcia bezrobotnych pielęgniarek i położnych: 

  • jednym z nich jest instrument okresowy (lata 2016-2018) skierowany do osób wchodzących na rynek pracy, w ramach którego pracodawca, który podpisze stosowną umowę z powiatowym urzędem pracy, otrzymuje przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30 r. ż., tj. do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.
  • w celu zapobiegania utracie pracy przez zatrudnione pielęgniarki i położne urzędy pracy mogą przyznawać wsparcie na kształcenie ustawiczne ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Są to środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Do priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2017 należy m.in. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorze opieka zdrowotna.
  • w odniesieniu do propozycji „staż – pierwsza praca”- zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy lub na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości ok. 980 zł wypłacane przez starostę. Rozwiązanie to nie jest korzystne dla pielęgniarek i położnych z uwagi na stosunkowo długi okres trwania stażu i nieadekwatnie niską kwotą miesięcznego stypendium, w stosunku do posiadanych kwalifikacji zawodowych. W związku z tym nie zostało ono rekomendowane do wykorzystania w ramach wsparcia kierowanego do bezrobotnych pielęgniarek i położnych w ramach aktywizacji zawodowej.

Ustalono, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki i Społecznej po ponownym przeanalizowaniu zgłoszonych problemów wystąpi z pismem do wszystkich samorządów powiatowych w kraju wskazującym możliwości wykorzystania istniejących instrumentów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, celem rozwiązania w/w problemów.

W załączeniu wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia br. , które Departament Pielęgniarek i Położnych przekazał do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do wiadomości i wykorzystania zgodnie z właściwością samorządu zawodowego.

Informacja z dnia 24 kwietnia, zamieszczona na stronie internetowej ministerstwa zdrowia

Załącznik: wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia br.

Zobacz także:

Aktualności według działów – Nadciąga katastrofa – brak pielęgniarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7447 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze