Informator Gazety i Portalu: Kontraktowanie przez NFZ leczenia szpitalnego. Warunki w zakresie liczby personelu pielęgniarskiego oraz jego kwalifikacji zawodowych. Dodaj swoją opinię!

4 min czytania
Aktualności

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne określa Zarządzenie Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r.

Przeanalizujmy powyższe zarządzenie pod kątem wymogów w zakresie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji.

W przedmiotowym zarządzeniu w słowniczku pojęć wyjaśniono co określają pojęcia: lekarz danej specjalności, lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny, lekarz w trakcie specjalizacji. O pielęgniarkach i położnych w słowniczku nie ma mowy!

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy w zakresie leczenie szpitalne, powinien spełniać wymagania określone w przedmiotowym zarządzeniu (zał 3) oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w (wymieniam tylko te które mają znaczenie w kontekście interesującej nas problematyki):

  •  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 111, poz. 1314);
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 215, z późn. zm.);
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365);

Zarządzenie stanowi ponad to, że „w przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie, zgodnie z planem zakupu określonym przez dyrektora Oddziału Funduszu, dyrektor Oddziału Funduszu w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty nie spełniające wymagań (nie dotyczy to wymagań formalnoprawnych), po obniżonej cenie. Dopuszczenie może dotyczyć pojedynczych oferentów i nie może mieć charakteru odstępstwa generalnego od wymagań określonych w ust. 3 i dotyczyć całego postępowania”.

W powyższym przypadku, dyrektor Oddziału Funduszu wskazuje jednocześnie termin dostosowania podmiotów do wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Zał nr 3 do zarządzenia stanowią „WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW – HOSPITALIZACJA”.

Zawarto tam w WARUNKACH DODATKOWYCH – zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

Na przykład:

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI

WARUNKI WYMAGANE – pielęgniarki

1) zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki pielęgniarskiej;

2) równoważnik co najmniej dwóch etatów: pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA/ ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI – DRUGI POZIOM REFERENCYJNY

WARUNKI WYMAGANE – pielęgniarki

1) równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,22 etatu: pielęgniarka odcinkowa na jedno stanowisko intensywnej terapii

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Warunki dodatkowe – pozostały personel

– równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Właściwie dla wszystkich oddziałów wymaganie dodatkowe to: łóżka intensywnej opieki medycznej ze stałym wydzielonym dyżurem pielęgniarskim – w miejscu.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)

Warunki wymagane – spełnienie wymagań dotyczących minimalnego wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365),

WARUNKI DODATKOWE

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

Załącznik nr 5b precyzuje warunki kadrowe:

1) ordynator oddziału w pełnym zatrudnieniu

2) pielęgniarka oddziałowa w pełnym zatrudnieniu

3) co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale w oddziale

4) co najmniej jedna pielęgniarka lub ratownik medyczny przebywający stale w oddziale.

 IZBA PRZYJĘĆ – IP

WARUNKI DODATKOWE

1) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) – równoważnik co najmniej jednego etatu na każdą zmianę roboczą we wszystkie dni tygodnia – w miejscu

2) zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

Załącznik nr 5b precyzuje warunki kadrowe:

1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) – równoważnik co najmniej jednego etatu na każdą zmianę roboczą we wszystkie dni tygodnia – w miejscu

2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) – równoważnik co najmniej jednego etatu na każdą zmianę roboczą we wszystkie dni tygodnia – w miejscu

Zapraszam do dyskusji

Redakcja Gazety i Portalu

Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7906 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Aktualności

Dla kogo jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

2 min czytania
W dzisiejszych czasach zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów, którymi dysponujemy. W związku z tym, prywatne ubezpieczenie zdrowotne staje się coraz bardziej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 65–70 PLN netto/godz.

1 min czytania
Oferta odmienna od innych… W dniu dzisiejszym publikujemy kolejna ofertę pracy skierowaną do osób wykonujących zawód pielęgniarki. Ta oferta jest odmienna od innych…
Komentarze