Izba pielęgniarek zaklina rzeczywistość.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Izba pielęgniarek zaklina rzeczywistość.

Izba pielęgniarek o realizacji wzrostu wynagrodzeń

STANOWISKO
Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady PieIęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 5 września 2022 r.

W sprawie: zasad ustalania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w świetle ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U, z2022 r. poz. 1352) Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie krytycznie ocenia sposób, w jaki świadczeniodawcy interpretują zapisy ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2022 r. Przyjęte powszechnie przez świadczeniodawców stanowisko jest nieprawidłowe i niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W pierwszej kolejności należy wyraźnie wskazać, iż przywołana nowelizacja ustawy nie wprowadza żadnych nowych procedur ustalania kwalifikacji pielęgniarek wymaganych na określonych stanowiskach. Ustawa ta wymaga jedynie, aby pracodawcy potwierdzili w umowach o pracę istniejący w dniu wejścia w życie ustawy stan faktyczny poprzez wskazanie, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pielęgniarkę lub położną stanowisko pracy. W przypadku umów o pracę, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, tj. przed 1 lipca2022 roku, spełnienie obowiązku określonego w art. 5a ww. ustawy sprowadza się do potwierdzenia stanu faktycznego już istniejącego. W praktyce, jeśli przed 1 lipca 2022 roku pielęgniarce lub położnej pracodawca wypłacał wynagrodzenie w grupie 7 załącznika do ustawy (w wersji obowiązującej do 31.08.2022), tj wg współczynnika 1,05 dla pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, to od 1 lipca 2Q22 roku nie ma podstaw do tego, aby zaprzestać uznawania którejkolwiek z tych kwalifikacji. Zatem po wejściu w życie ustawy nowelizującej, taka pielęgniarka lub położna powinna zostać przypisana do grupy 2 i wedle wskazanego dla niej współczynnika winno zostać wyliczone jej minimalne wynagrodzenie zasadnicze . Zasada ta obowiązuje każdą z grup i wszystkie dotychczas posiadane, uznawane przez świadczeniodawców i wynagradzane kwalifikacje.

Powyższa zasada pozostaje w bezpośrednim związku z nałożonym na mocy przepisu art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej na każdą osobę wykonującą jeden z tych zawodów obowiązku stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Posiadanie przez pielęgniarki i położne tytułu magistra i/lub specjalizacji stanowi o ich wysokim poziomie wykształcenia oraz posiadaniu kwalifikacji i umiejętności na najwyższym poziomie, co bezwzględnie miało i ma znaczenie na etapie rekrutacji na te stanowiska pracy. Ponadto celem wprowadzenia dla pielęgniarek i położnych obowiązku doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji była dbałość o coraz wyższy poziom świadczonych usług,

Oczywistym jest, iż wyższe kwalifikacje winny być wyżej wynagradzane. Zróżnicowanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ze względu na posiadane wykształcenie i specjalizacje nie stanowi co do zasady naruszenia prawa do równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności prawa do jednakowego wynagrodzenia. Zasada wyrażona w art. 183c kodeksu pracy. Przede wszystkim należy pamiętać, że jednakowe wynagrodzenie przysługuje za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Na sposób świadczenia pracy wpływa jednak więcej czynników, niż tylko samo posiadane wykształcenie czy specjalizacja. Nie każde różnicowanie wynagrodzenia będzie mieć charakter niedozwolonej dyskryminacji. Ponadto należy wyraźnie wskazać, iż przywołana na wstępie ustawa określa minimalne wynagradzanie zasadnicze, zatem pracodawca zawsze może pracowników zaliczonych do niższych grup wynagrodzić dodatkowo za wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach kształcenia podyplomowego, staż pracy czy zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Mając na uwadze powyższe, Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oczekuje, iż wnikliwa analiza przepisów prawa w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych przez świadczeniodawców doprowadzi do stosowania przywołanej na wstępie ustawy w sposób zgodny z intencją ustawodawcy i przepisami prawa.

Sekretarz Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – Stanisław Łukasik

Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – Tadeusz Wadas

Komentarz redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

W powyższym stanowisku mamy zaklinanie rzeczywistości. Nie ma w Polsce żadnego przepisu prawnego, który by obligował pracodawcę do podniesienia wynagrodzenia pielęgniarce lub położnej, która podwyższyła swoje kwalifikacje. Tak wynika z orzeczeń sądowych.

Wynagrodzenie osób ze specjalizacją i tytułem magistra powinno wzrosnąć… w przypadku objęcia kierowniczego stanowiska. W przeciwnym wypadku, kiedy dana osoba będzie wykonywała ten sam zakres obowiązków co koleżanki z grupy 5, to mamy dyskryminację płacową. Jakie są realia wykonywania praktyki pielęgniarek na oddziałach szpitalnych wie każda pielęgniarka. Zapewne też działacze izbowi.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 28

Bądź pierwszym, który oceni wpis

484 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Od 7305 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek W dniu dzisiejszym publikujemy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych ofertę pracy dla pielęgniarki. Pracodawca zamierza zatrudnić pielęgniarkę…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w senacie o ustawie podwyżkowej.

4 min czytania
Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia W dniu 4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na której poruszano problemy dotyczące realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach…
Aktualności

Pielęgniarki emerytki - uzupełniają 50% braki w kadrze pielęgniarskiej.

1 min czytania
Chaos w polityce kadrowej pielęgniarstwa Totalny chaos w polityce kadrowej pielęgniarstwa. Jedne szpitale zwalniają emerytki, inne dzięki pielęgniarkom emerytkom uruchamiają zamknięte oddziały….
Komentarze
×
AktualnościOrzecznictwo sądoweWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek - wykładnia sądu o jednakowej pracy.