Jaka liczba pielęgniarek z drugim dyplomem.

4 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Jaka liczba pielęgniarek z drugim dyplomem.

Pielęgniarki ze średnim wykształceniem uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa

W poprzednim systemie kształcenia pielęgniarek zasadniczym poziomem wykształcenia zawodowego było szkolnictwo średnie. Absolwenci Liceum Medycznego oraz Studium Medycznego uzyskiwali dyplom szkoły pielęgniarskiej a następnie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Ostatni nabór do szkół pielęgniarskich w ramach szkolnictwa średniego odbył się w roku 1991. Natomiast ostatni absolwenci Liceów Medycznych uzyskali dyplom pielęgniarki w roku 1996.

W odpowiedzi na interpelację poselską ministerstwo zdrowia informowało 16 kwietnia 2008 roku:

„Od połowy lat 90. w związku z planowanym przystąpieniem Polski do UE rozpoczęła się transformacja kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej w celu dostosowania polskich regulacji prawnych do dyrektyw Rady Wspólnot Europejskich. Zmiany dotyczące kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych zostały zapoczątkowane w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 410, z późn. zm.), a następnie jej nowelizacji z dnia 3 lutego 2001 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 169).

Największe zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w kraju dokonały się od roku 2000 i były ukierunkowane na podniesienie poziomu edukacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz pełne dostosowanie kształcenia w tych zawodach do europejskich standardów. Istotą tych przemian było odejście od kształcenia w 2,5-letnich szkołach pomaturalnych na rzecz kształcenia w uczelniach oraz uczelniach zawodowych. Celem transformacji polskiego systemu kształcenia było upowszechnienie wyższego wykształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, umożliwienie rozwoju naukowego, podniesienie rangi i pozycji społecznej tych zawodów, a także spowodowanie możliwości automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych absolwentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej”.

źrodło: sejm.gov.pl

Należy stanowczo podkreślić, że absolwenci liceów medycznych oraz SM z powodzeniem uzyskiwali uznanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Nie odbywało się to na zasadzie automatycznego uznawania kwalifikacji ale systemu ogólnego. Przykładem są tu takie kraje jak: Włochy oraz Wielka Brytania. Nie było wymogu posiadania wykształcenia wyższego!

Dlatego o tym piszemy, żeby obalić krążący do tej pory mit, że pielęgniarki absolwentki LM oraz SM musiały ukończyć studia licencjackie w dziedzinie pielęgniarstwa aby uzyskać możliwość podjęcia pracy na terenie UE.

Niestety polskie pielęgniarki wmanewrowano w historię pt. tzw. „studia pomostowe”. Najlepszym przykładem na co najmniej kontrowersyjną zasadność ich wprowadzenia jest sprawa czasu kształcenia.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentek liceów medycznych

W 2004 roku uznano, że studia dla absolwentek Liceum Medycznego, które rozpoczęły naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81 muszą trwać 5 semestrów, gdy zwykłe studia licencjackie trwają 6 semestrów. To świadczy o potraktowaniu absolwentek LM tak jakby nie ukończyły szkoły pielęgniarskiej. Inaczej patrząc na to zagadnienie, uznano, że 5-letnie Liceum Medyczne zrównoważyło 1 semestr na studiach licencjackich. To jakiś kompletny absurd…, że pielęgniarka LM musiała odbyć 5 semestrów.

Co dziwniejsze w roku 2010 minister zdrowia zdecydował, że te absolwentki LM mogą ukończyć studia pomostowe trwające… 2 semestry.

Czy powyższe fakty nie świadczą, że instytucja studiów pomostowych to totalna pomyłka. Jak można było uznać, że ma to być 5 semestrów a potem, że wystarczą dwa?

Jeszcze jedno zdanie na temat studiów pomostowych. Sprowadzają się one do tego, że pielęgniarki drugi raz uzyskały dyplom szkoły pielęgniarskiej. Po co? Oczywiście wmawianie pielęgniarkom LM i SM, że zostaną „pomocami pielęgniarskimi” przyniosło efekty. Zainteresowanie tymi studiami było ogromne. Także przez fakt, że były to studia także w ramach programu UE – bezpłatne. Dla niektórych może być to informacja zaskakująca ale ich odbycie nadal jest możliwe.

Natomiast widać dziś wyraźnie, że wmanewrowano pielęgniarki w odbywanie studiów pomostowych. Dlaczego? Pielęgniarka LM z ukończonymi studiami pomostowymi nadal ma takie same uprawnienia zawodowe jak pielęgniarka LM bez studiów pomostowych. Bowiem minister zdrowia oraz izby i związek pip nie określili zakresu kompetencji zawodowych pielęgniarek po różnych typach szkół pielęgniarskich.

Także minister zdrowia w obowiązującej siatce płac w podmiotach leczniczych oraz związek zawodowy OZZPiP – w projekcie ustawy przesłanym do sejmu – pielęgniarki LM oraz z tytułem licencjata umieścili w jednej grupie.

Powyższe ukazuje w pełni absurdalność „wymuszania” na pielęgniarkach odbywania studiów licencjackich. Teraz te osoby mają dwa dyplomy pielęgniarki i te same uprawnienia zawodowe, jakie miały przed odbyciem studiów pomostowych.

Natomiast można było powyższe zagadnienia rozwiązać w inny sposób. Wprowadzić dla absolwentek LM oraz SM studia uzupełniające magisterskie.

Liczba pielęgniarek ze średnim wykształceniem, które uzyskały tytuł licencjata

Pierwsze źródło informacji w tym zagadnieniu to raport o studiach pomostowych przygotowany przez ministra zdrowia. Wynika z niego, że do roku 2015 studia pomostowe odbyło 37 tys. pielęgniarek. Ale to są tylko osoby, które odbyły przedmiotowe studia w ramach programu UE i były to studia bezpłatne. Po roku 2015 studia te są nadal w ofercie uczelni ale liczba pielęgniarek zainteresowanych ich odbyciem jest znikoma – np. w roku 2017 około 500 pielęgniarek.

źródło: Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych – mz.gov.pl

Drugie źródło z interesującymi nas danymi to raport naczelnej izby pip. Według NIPiP w roku 2022 liczba pielęgniarek posiadających średnie wykształcenie pielęgniarskie oraz tytuł licencjata to 24 tys. osób.

Natomiast w raporcie izby pip zamieszczono jeszcze dwie pozycje:

– liczba pielęgniarek posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra – około 10 tys. osób,

– liczba pielęgniarek posiadających wykształcenie średnie i tytuł magistra – około 10,5 tys. osób.

Natomiast według powyższego raportu liczba pielęgniarek ze średnim wykształceniem wynosiła w 2022 roku – 210 tys. osób.

źródło: Raport NIPiP – wykształcenie pielęgniarek – nipip.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.6 / 5. Ilość głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7795 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - jaka wysokość nagrody pieniężnej z izby pielęgniarskiej?

2 min czytania
Pomoc socjalna z izby pielęgniarek i położnych Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023…
AktualnościOdzież medycznaSklep Pielęgniarek i Położnych

Bluzy medyczne dla pielęgniarek i położnych idealne na lato.

1 min czytania
Bluzy medyczne dla pielęgniarek Bluza medyczna BD4 z dzianiny, dostępna w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, będzie idealnym wyborem do pracy dla pielęgniarek…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Szpital skierował pielęgniarki z kardiologii do pracy na neurochirurgii.

2 min czytania
Narodowy Fundusz Zdrowia o organizacji pracy personelu pielęgniarskiego W majowym wydaniu Gazety Pielęgniarek i Położnych, na stronie 5 publikujemy uzasadnienie do wyroku…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Podpisy pielęgniarek pod ustawą wylądują w koszu.