Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku… Ale należy podnieść współczynnik pracy… sekretarkom medycznym i rejestratorkom – bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji".

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku… Ale należy podnieść współczynnik pracy… sekretarkom medycznym i rejestratorkom – bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji".

Warszawa 06.06.2018r.

Szanowna Pani

Józefa Szczurek – Żelazko

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia 

W odpowiedzi na pismo DSP.0212.1.201`8.EK(18) Sekretariat Ochrony Zdrowia przesyła następujące uwagi:

1. Do podmiotowego zakresu proponowanej ustawy powinni być włączeni na jednolitych zasadach wszyscy pracownicy podmiotu leczniczego.

2. Odnośnie proponowanej zmiany art.2, pkt.4 czyli wprowadzenia definicji ,,pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny” zawarcie warunku, że ustawa ma dotyczyć tych pracowników, którzy wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, tworzy ryzyko, że wykluczy się pracowników w tych podmiotach leczniczych, w których pracownicy nie mają przypisania w umowach o pracę do konkretnych komórek organizacyjnych, tylko mają ogólne wskazanie miejsca wykonywania pracy jako dany podmiot leczniczy [np. dany szpital bez określenia oddziału].

3. W art.2 b) zapis: osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych, która bierze udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej ……..itd. [skreślić słowo ,,bezpośredni”].

4. W załączniku do ustawy w pozycji Lp.5 doprecyzować zapis:,, Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Ip.1 – 5 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji” dodanie ,, lub dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

5. Wskazanie źródeł finansowania w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych.

6. Należy rozważyć zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń poprzez – alternatywnie:

-skrócenie ścieżki dojścia wynagrodzeń do wysokości średniej krajowej,

-zastąpienie kwoty bazowej wysokości 3900 zł. kwotą aktualnej średniej krajowej,

-dodanie art.5 o treści: zagwarantowanie iż wynagrodzenie zasadnicze pracownika podmiotu leczniczego nie może być niższe niż kwota aktualnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

7. W załączniku do ustawy należy uwzględnić zwiększenie wskaźnika w nowododanej grupie pracowników działalności podstawowej z 0,53 na 0,58. Jednocześnie w grupie należy wyodrębnić pracowników w stosunku do których stosowane są wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji konieczne do zatrudnienia na określonym stanowisku [np. sekretarki medyczne, rejestratorki medyczne].

Sekretariat Ochrony Zdrowia uznaje za konieczne scalenie w ustawie wszystkich aktów prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych.

Reasumując, oceniamy projektowaną nowelizację jako krok w dobrym kierunku, jednak nie realizującą wszystkich oczekiwań partnerów społecznych.

źródło: www.solidarnosc.org.pl


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7391 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

3,5 tys. pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty.

2 min czytania
Pielęgniarki – państwowy egzamin specjalizacyjny Portal Pielęgniarek i Położnych na bieżąco przekazuje informacje na temat wyników egzaminów specjalizacyjnych z różnych dziedzin pielęgniarstwa….
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pensja podstawowa pielęgniarek według związków zawodowych.

3 min czytania
Tabela zaszeregowania pielęgniarek i położnych według protestujących medyków Protestujący medycy w dniu 9 września 2021 roku przekazali ministrowi zdrowia projekt siatki płac…
AktualnościNowa siatka płac

Podział pielęgniarek na grupy według protestujących medyków.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych według protestujących medyków – projekt z dnia 13 października 2021 roku Można przyjąć z ogromnym zdumieniem informacje,…
Komentarze