Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku… Ale należy podnieść współczynnik pracy… sekretarkom medycznym i rejestratorkom – bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji".

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku… Ale należy podnieść współczynnik pracy… sekretarkom medycznym i rejestratorkom – bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji".

Warszawa 06.06.2018r.

Szanowna Pani

Józefa Szczurek – Żelazko

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia 

W odpowiedzi na pismo DSP.0212.1.201`8.EK(18) Sekretariat Ochrony Zdrowia przesyła następujące uwagi:

1. Do podmiotowego zakresu proponowanej ustawy powinni być włączeni na jednolitych zasadach wszyscy pracownicy podmiotu leczniczego.

2. Odnośnie proponowanej zmiany art.2, pkt.4 czyli wprowadzenia definicji ,,pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny” zawarcie warunku, że ustawa ma dotyczyć tych pracowników, którzy wykonują pracę w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, tworzy ryzyko, że wykluczy się pracowników w tych podmiotach leczniczych, w których pracownicy nie mają przypisania w umowach o pracę do konkretnych komórek organizacyjnych, tylko mają ogólne wskazanie miejsca wykonywania pracy jako dany podmiot leczniczy [np. dany szpital bez określenia oddziału].

3. W art.2 b) zapis: osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym w Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych, która bierze udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej ……..itd. [skreślić słowo ,,bezpośredni”].

4. W załączniku do ustawy w pozycji Lp.5 doprecyzować zapis:,, Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w Ip.1 – 5 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji” dodanie ,, lub dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

5. Wskazanie źródeł finansowania w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych.

6. Należy rozważyć zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń poprzez – alternatywnie:

-skrócenie ścieżki dojścia wynagrodzeń do wysokości średniej krajowej,

-zastąpienie kwoty bazowej wysokości 3900 zł. kwotą aktualnej średniej krajowej,

-dodanie art.5 o treści: zagwarantowanie iż wynagrodzenie zasadnicze pracownika podmiotu leczniczego nie może być niższe niż kwota aktualnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

7. W załączniku do ustawy należy uwzględnić zwiększenie wskaźnika w nowododanej grupie pracowników działalności podstawowej z 0,53 na 0,58. Jednocześnie w grupie należy wyodrębnić pracowników w stosunku do których stosowane są wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji konieczne do zatrudnienia na określonym stanowisku [np. sekretarki medyczne, rejestratorki medyczne].

Sekretariat Ochrony Zdrowia uznaje za konieczne scalenie w ustawie wszystkich aktów prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych.

Reasumując, oceniamy projektowaną nowelizację jako krok w dobrym kierunku, jednak nie realizującą wszystkich oczekiwań partnerów społecznych.

źródło: www.solidarnosc.org.pl


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze