Jedną z grup pielęgniarek, której nie objęła ustawa podwyżkowa są pielęgniarki kolejowej medycyny pracy. Poseł do ministra: "Wynagrodzenia za pracę tych pracowników znacznie odstają od wynagrodzeń innych pracowników ochrony zdrowia".

2 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra transportu w sprawie możliwości podwyższenia wynagrodzeń za pracę pracowników kolejowej medycyny pracy

   Szanowny Panie Ministrze! 22 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Dzięki przepisom tej ustawy, od października 2006 r., wykonującym świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły wynagrodzenia za pracę średnio o 30%. Wynagrodzenia za pracę wzrosną też pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych (środki finansowe zapisano w ustawie budżetowej) oraz pracownikom stacji krwiodawstwa i lekarzom rezydentom (poprawki do ustawy budżetowej zgłosili posłowie sejmowej Komisji Zdrowia).

   Wynagrodzenia za pracę nie wzrosły pracownikom kolejowej medycyny pracy i obecnie znacznie odstają, dla nich na niekorzyść, od wynagrodzeń innych pracowników ochrony zdrowia.

   Stąd nasze pytanie: Czy istnieje możliwość podwyższenia wynagrodzeń za pracę pracownikom kolejowej medycyny pracy?

   Z wyrazami szacunku

   Posłowie Małgorzata Stryjska,

   Jolanta Szczypińska i Krzysztof Tchórzewski

   Warszawa, dnia 7 grudnia 2006 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie możliwości podwyższenia wynagrodzeń za pracę pracowników kolejowej medycyny pracy

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Posłów: Małgorzaty Stryjskiej, Jolanty Szczypińskiej i Krzysztofa Tchórzewskiego (SPS-023-5735/06 z dnia 12 grudnia 2006 r.) w sprawie możliwości podwyższenia wynagrodzeń za pracę pracowników kolejowej medycyny pracy, uprzejmie informuję, że Oddział Kolejowa Medycyna Pracy jest jednostką organizacyjną spółki PKP S.A. Wszyscy zatrudnieni w tym oddziale, zarówno pracownicy administracyjni, jak i pracownicy działalności podstawowej (lekarze, psycholodzy, pielęgniarki), wynagradzani są według zasad określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy dla pracowników spółki ˝Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna˝.

   Na wysokość wynagrodzeń ww. pracowników wpływają obowiązujące w PKP S.A. zasady wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, ustalanego na każdy rok, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.). Na rok 2006 powyższy wskaźnik Zarząd PKP S.A. ustalił na poziomie 2,5%. Umożliwiło to, od dnia 1 lipca 2006 r., wzrost wynagrodzenia średnio o 68 zł brutto na jednego pracownika zatrudnionego w Spółce. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy otrzymał przydział środków finansowych w wysokości ustalonej jako iloczyn tej kwoty przez planowane przeciętne zatrudnienie w 2006 r.

   W związku z tym, że Minister Transportu nie posiada uprawnień do wyłączenia grupy pracowników zatrudnionych w Oddziale Kolejowa Medycyna Pracy z rozliczeń dotyczących wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w PKP S.A., podwyższenie wynagrodzeń przekraczające wskaźniki ustalone w Spółce możliwe jest jedynie na podstawie regulacji ustawowych, co wymagałoby podjęcia działań legislacyjnych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Mirosław Chaberek

   Warszawa, dnia 5 stycznia 2007 r.

Zobacz również:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze