Kampania wyborcza 2007 roku – Donald Tusk powiedział, że rząd Platformy Obywatelskiej nie będzie odwoływał się do gotowości, do poświęceń pracowników służby zdrowia, tylko w krótkim czasie zrealizuje swoje obietnice z kampanii wyborczej.

5 min czytania
Aktualności

6 kadencja, 6 posiedzenie, 2 dzień (10-01-2008)

10 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Balicki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W wielu szpitalach na terenie całego kraju trwają protesty, są zapowiedziane następne protesty. Dotyczy to lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, innych grup pracowników służby zdrowia. Głównym powodem protestów jest niezrealizowanie zobowiązania dotyczącego oczekiwanych podwyżek płac.

    Chciałbym przypomnieć, że 19 października ubiegłego roku, dwa dni przed wyborami, obecny premier, a ówczesny przewodniczący Platformy Obywatelskiej pan Donald Tusk podpisał słynne dziesięć zobowiązań, z których drugie brzmiało: Radykalnie podniesiemy wynagrodzenia budżetówki. W exposé, które wygłosił później jako premier, pan Donald Tusk powiedział, że rząd Platformy Obywatelskiej nie będzie odwoływał się do gotowości do poświęceń pracowników służby zdrowia, tylko w krótkim czasie zrealizuje swoje obietnice z kampanii wyborczej. Tymczasem teraz rząd mówi, że w pierwszej kolejności zajmie się uszczelnieniem systemu, a przeznaczenie dodatkowych środków na sfinansowanie obiecywanych i tych, do których się zobowiązał, podwyżek wynagrodzeń pracowników służby zdrowia odsuwa na przyszłość.

    Dlatego chciałbym zapytać pana premiera: Kiedy, w jakiej wysokości i w jaki sposób zostanie zrealizowane zobowiązanie do radykalnego podwyższenia wynagrodzeń pracowników służby zdrowia z dnia 19 października? (Oklaski)

Odpowiada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Odpowiadając panu ministrowi i posłowi, podzielę swoją odpowiedź na dwie części.

    W pierwszej części odpowiem panu tak: Dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1990 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3%. Środki na podwyżki wynagrodzeń zostały ujęte w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych. Ponadto dysponenci części budżetowych podczas prac nad projektami swoich budżetów dokonali pewnych zwiększeń środków na wynagrodzenia i podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2008 r. Jednocześnie na dodatkowy wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zaplanowane dodatkowe środki w rezerwie w pozycji 60: Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji. Niezależnie od powyższego w budżecie są również przewidziane w rezerwach środki na finansowanie wynagrodzeń dla osób zajmujących się absorpcją środków unijnych, to jest w pozycji 9: Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz w pozycji 8: Finansowanie wspólnej polityki rolnej i rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z Unii Europejskiej oraz kontrakty wojewódzkie. To jeżeli chodzi o państwową sferę budżetową.

    I druga część odpowiedzi, która na pewno pana posła szczególnie interesuje. Nawiązując do pańskiego pytania w sprawie radykalnego podwyższenia wynagrodzeń, informuję, że pan premier Donald Tusk wielokrotnie wskazywał na konieczność usprawnienia funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce, czego istotnym elementem ma być zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia godziwych wynagrodzeń. Ponadto informuję, że intencją rządu jest przeprowadzenie reform systemowych w taki sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.

    Mając na uwadze powyższe, pragnę poinformować, że w ciągu 55 dni sprawowania funkcji rządowych we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały podjęte następujące działania: Po pierwsze, uproszczenie zasad kontraktowania, dla szpitali szczególnie, co do złagodzenia wymogów przy dyżurach medycznych, obsadach. Po drugie, uruchomienie w trybie natychmiastowym wypłat za nadwykonania w przypadkach, kiedy zawierane były ugody sądowe. Po trzecie, zwiększenie wyceny punktu z tytułu kontraktowania świadczeń szpitalnych od dnia 1 stycznia 2008 r. Chciałbym poinformować, że w roku 2007 punkt szpitalny kosztował ok. 10 zł, a od 1 stycznia 2008 r. kosztuje ok. 12 zł. To jest zwyżka ok. 20-procentowa – w różnych miejscach kraju kształtuje się to różnie – związku z tym wystąpił pewien deficyt środków finansowych potrzebnych do tego celu. Ze względów proceduralnych nie można było tych środków uruchomić jeszcze w grudniu 2007 r., ale uprzejmie informuję, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia już wystąpił o zmianę planu finansowego na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych świadczeń zdrowotnych, co w połączeniu ze zwiększeniem przychodów NFZ związanym ze wzrostem wynagrodzeń oraz obniżeniem składki rentowej spowoduje znaczące zwiększenie ilości środków przekazywanych świadczeniodawcom.

    Ponadto pragnę podkreślić, że przy zakończeniu prac nad sporządzeniem pełnego bilansu Narodowego Funduszu Zdrowia możliwe będzie przygotowanie aneksów do obowiązujących umów i tym samym zmiana lokacji środków finansowych.

    Pozwolę sobie również przypomnieć, że zaproponowane przez nas projekty rozwiązań systemowych, w tym w szczególności ustawa o ubezpieczeniach dodatkowych, pozwolą na zwiększenie wolumenu środków finansowych, jakim dysponować będą publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

    Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w obowiązującym systemie prawnym minister zdrowia nie posiada bezpośrednich kompetencji w zakresie możliwości rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej. Powyższe stanowi wyłączną właściwość kierowników zakładów opieki zdrowotnej oraz ich organów założycielskich. Obecnie istniejący system ubezpieczenia zdrowotnego nie dopuszcza możliwości zawierania typowych ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Realizacja postulatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczących zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych, nazywanych przez prezesa tej organizacji dr. Krzysztofa Bukiela ˝paktem˝, wymagałaby przeprowadzenia właściwych zmian ustawowych.

    Powiem jeszcze coś, żeby nie być gołosłownym. Minister zdrowia, jeszcze raz podkreślam, nie jest bezpośrednio stroną, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, bo tą stroną są wyłącznie dyrektorzy publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ale przykładowo – dysponuję odpowiednią listą, jeżeli pana posła będzie ona szczególnie interesować, to mogę ją panu przekazać, a bardzo są zróżnicowane wynagrodzenia w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej – sławetny w ostatnim czasie szpital w Tomaszowie Mazowieckim zawarł ugodę z pracownikami i od 1 kwietnia 2008 r. wynagrodzenie lekarza będzie wynosiło 5867 zł, wynagrodzenie za dyżury medyczne wzrośnie do takich wartości, że wyniesie ono 7173 zł, a koszt 1 godziny dyżuru będzie wynosić – w zależności od tego, czy to jest dzień zwykły, czy świąteczny – od 55 zł do 73 zł. (Dzwonek) Wynagrodzenia te będą wzrastały w roku 2008 tak, że koszt 1 godziny dyżuru będzie wynosił od 72 do 96 zł. Jest to suma w naszych warunkach naprawdę już godna uwagi, jest to godziwe wynagrodzenie. Dysponuję też już danymi, a zbieramy je systematycznie ze wszystkich szpitali w Polsce, dlatego że odbywają się tam negocjacje, z kilkudziesięciu szpitali. I to wynagrodzenie, jeszcze raz chciałbym podkreślić…

    Mogę jeszcze chwilę, panie marszałku?

… są bardzo zróżnicowane, bardzo różne. W każdym razie trzeba powiedzieć, że w wielu przypadkach negocjatorzy ze strony lekarzy i pielęgniarek uzyskali w miarę satysfakcjonujące wyniki w rezultacie rozmów z dyrektorami. Dziękuję bardzo.

źródło informacji: strona internetowa Sejmu

Zobacz także:

"Biały Szczyt" – to se pogadali. Zobacz komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych ….

Rząd prosi o czas ….

List redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych do Premiera ….

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze