Koalicja rządowa w dokumencie: "Koalicyjna Deklaracja Programowa "Solidarne Państwo" przedstawiła plany w zakresie ustawodawstwa w obszarze ochrony zdrowia.

3 min czytania
Aktualności

Koalicyjna Deklaracja Programowa 'Solidarne Państwo’

Warszawa, dnia 16 października 2006 roku

Fragment zał. nr 3 – wykaz projektów ustaw

XIX. ZDROWIE

Prawo i Sprawiedliwość określiło, że jest gotowe utrzymać dotychczasowy system opieki zdrowotnej oparty o ubezpieczenia zdrowotne i utrzymanie instytucji Narodowego Funduszu Zdrowia. Do dyskusji pozostawiono jednak sposób zasilania finansowego NFZ. Alternatywą było utrzymanie i kroczący wzrost składki zdrowotnej do 9% połączonego z podatkiem PiT oraz uruchomienie systematycznego wzrostu nakładów na zdrowie z budżetu państwa do wysokości 6 % PKB (środki publiczne). Zakładano, że wzrost nakładów będzie (z wyłączeniem roku 2006) rósł o 4-5 miliardy rocznie przez 4 lata. Obecnie nadal rozważana jest koncepcja likwidacji składki zdrowotnej związanej z PiT-em na korzyść transferów finansowych z budżetu państwa opartych na sztywnym rosnącym odpisie dochodów uzyskiwanych z podatku VAT. Umożliwiło by to obniżenie stawki podatku PiT bez ingerencji w dochody jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z podatku dochodowego.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. (przed wniesieniem do Sejmu)

Projekt zawiera zmiany dotyczące: zasad nadzoru nad NFZ przez Ministra Zdrowia; przepisów dotyczących składek za bezrobotnych i rolników; wprowadzenia nowej kategorii – leku specjalistycznego stosowania, co przyczyni się do racjonalizacji wydatków na leki przez NFZ; zasad nadzoru nad ordynacją lekarską; wprowadzenia nowych przepisów dotyczących marketingu i reklamy leków, w tym ograniczenia promocji leków w aptekach.

2. Projekt ustawy o ratownictwie medycznym. (uchwalone)

Projekt przewiduje uruchomienie systemu ratownictwa medycznego z dniem 1 stycznia 2007 r.

3. Projekt ustawy o koszyku świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków publicznych. (przed wniesieniem do Sejmu)

Konsekwencją przyjęcia tej ustawy będzie wprowadzenie do systemu komercyjnych ubezpieczeń dodatkowych i ubezpieczeń pielęgnacyjnych.

4. Projekt ustawy o sieci szpitali publicznych w Polsce. (przed wniesieniem do Sejmu)

Wraz z uruchomieniem systemu ratownictwa medycznego rozpocznie się proces tworzenia publicznej sieci szpitali. Sieć będzie filarem publicznego systemu opieki zdrowotnej i gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Ogłoszenie projektu sieci nastąpi na koniec 2006 roku.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. (przed wniesieniem do Sejmu)

Projekt wprowadza zmiany w zakresie polityki lekowej państwa.

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (uchwalone)

Projekt ma na celu: zabezpieczenie publicznych placówek ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli przed likwidacją; umożliwienie łączenie ZOZ-ów, zwiększenie zakresu przyznawanych im dotacji; wzmocnienie kontroli ministra oraz wojewodów nad zakładami opieki zdrowotnej.

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (przed wniesieniem do Sejmu)

Projekt ma na celu wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad rejestracji leków.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (uchwalone)

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu umorzenia do 70 proc pożyczki zaciągniętej przez zakłady opieki zdrowotnej prowadzące proces restrukturyzacji.


9. Projekt ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. (przed wniesieniem do Sejmu)

Projekt ma na celu wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka niesamodzielności w sytuacji, w której z powodu stanu zdrowia osoba wymaga stałej pomocy osób drugich. Ubezpieczenie ma objąć swym zakresem finansowane przez ZUS świadczenie pielęgnacyjne przy innych niż wiek wskazaniach do świadczenia.

Projekty rządowe do zgłoszenia:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – 2007 rok

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych -2007 rok

Projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Projekt ustawy o zawodach medycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. OC)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze