Koniec uprawnień dla pielęgniarek. Pismo do ministerstwa.

2 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii
Koniec uprawnień dla pielęgniarek. Pismo do ministerstwa.


Wynagrodzenia pielęgniarek w okresie pandemii

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

dot. Podjęcia w trybie pilnym inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedłużenia uprawnienia dla pracowników medycznych prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie kwarantanny na poziomie 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Szanowny Panie Ministrze

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zawiadamiam, że konieczna jest pilna interwencja Ministra Zdrowia i przejęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedłużenia uprawnienia dla pracowników medycznych prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie kwarantanny na poziomie 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Informujemy, że na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 poz. 374 z późn. zm.) z dniem 05-09-2020r. Utracił moc obowiązującą przepis m.in. art. 4C 1/1 ustawy. Przypominamy, że przepis ten przewidywał, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym raz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynsi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ministerstwo Zdrowia przywoływało m.in. ten przepis jako przykład nadzwyczajnych uregulowań, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w związku z epidemią COVID-19 celem zabezpieczania praw pracowniczych pracowników medycznych walczących na pierwszej linii ze skutkami epidemii.

Treść przepisu sugerowała, że będzie on miał zastosowanie przez cały czas obowiązywania stanu epidemii w Polsce. Tak się jednak nie stało z uwagi na przepis przejściowy art. 36 ust. 1 ustawy.

Rozumiemy, że Rząd RP oraz ustawodawca nie zakładali w kwietniu 2020r., że okres epidemii przedłuży się ponad 180 dni. Niestety rzeczywistość jest inna. Jesteśmy nadal w stanie epidemii, a przed pracownikami medycznymi najprawdopodobniej nastanie jeszcze gorszy czas.

Nowelizacja jest zatem bezwzględnie potrzebna (z przepisem przejściowym obejmującym okres wstecz od 05-09-2020r.). Jeżeli Państwo Polskie chce zachować w dyspozycyjności pracy pracowników  medycznych to musi akceptować obowiązek ponoszenia 100% kosztu podstawy zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie przymusowej kwarantanny jeżeli do zakażenia lub kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 dojdzie w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Prosimy o pilną odpowiedź jakie jest stanowisko Ministra Zdrowia w tej kwestii, aby móc przekazać informację do środowiska.

Za Związek

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych

Krystyna Ptok

Warszawa,15.09.2020 r.


 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze