Kontrola odkryła, że pielęgniarka zarabiała o 1 276 zł za mało!

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek


KONTROLA ODKRYŁA, ŻE PIELĘGNIARKA ZARABIAŁA

O 1  276 ZŁ ZA MAŁO!

Z uzasadnienia (fragmenty) Sądu Rejonowego:

Pielęgniarka B. S., działając przez profesjonalnego pełnomocnika, pozwem przeciwko (…) wniosła o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kwoty 46 212,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31 października 2011 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych łącznie z kosztami zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, iż była pracownikiem SPZOZ Przychodni w S., jako pielęgniarka z wynagrodzeniem w wysokości 1 480,00 zł wraz z dodatkami, zaś wynagrodzenie od sierpnia 2011 r. do sierpnia 2014 r. wynosiło 2 624,00 zł. Jednakże kontrola przeprowadzona w dniu 18 sierpnia 2014 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w B. ujawniła, że wynagrodzenie ustalone dla powódki było niezgodne z regulaminem wynagradzania, a różnica ta wynosiła 1 276,00 zł miesięcznie. Powódka wskazała, iż w związku z powyższym wniosła w dniu 11 września 2014 r. do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, jednakże do zawarcia ugody nie doszło z uwagi na podjęcie uchwały przez pozwanego o zgłoszeniu Przychodni w S. do likwidacji. Powódka wskazała, iż z uwagi na to, że wniosek został zgłoszony już po podjęciu likwidacji, roszczenie to winno być potraktowane, jako zgłoszenie wierzytelności i rozpoznane w trakcie postępowania likwidacyjnego. Powódka wskazała nadto, iż przedawnienie biegnie od zakończenia postępowania likwidacyjnego, co miało miejsce w dniu 16 lutego 2017 r., zaś w przypadku, gdy wierzytelność została zgłoszona określa się na 10 lat. Ponadto strona podniosła, iż zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji przechodzą na właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z powyższym powódka wezwała pozwanego do zapłaty, co nie nastąpiło.

(…)

Powódka B. S. była zatrudniona w SP ZOZ Przychodnia w S. od dni 28 czerwca 1994 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku asystentki stomatologicznej. Od dnia 1 marca 2008 r. przyznano powódce wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 480,00 zł. Zgodnie z tabelą zaszeregowania, wynagrodzenie zasadnicze powódki powinno być ustalone w przedziale od 2 000,00 zł do 6 000,00 zł

Wnioskiem z dnia 11 września 2014 r. powódka wystąpiła o zawezwanie do próby ugodowej, jednakże do ugody nie doszło Pismem z dnia 3 kwietnia 2017 r. powódka wezwała pozwaną Gminę do zapłaty na jej rzecz kwotę 74 421,33 zł z odsetkami.

wybrał: Mariusz Mielcarek

P.S. Sprawa ma swój dalszy ciąg. Przychodnie zlikwidowano i pielęgniarka nadal domaga się należych jej pieniędzy.  


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8014 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki i położnej Dynamiczne centrum profilaktyki zdrowia we Wrocławiu, specjalizującym się w terapiach holistycznych poszukuje kompetentnej pielęgniarki lub położnej,…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – w sejmie podano wysokość ich zarobków. Wzrosły bardziej niż wynagrodzenia lekarzy.

2 min czytania
W sejmie o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych W debacie sejmowej w dniu 29 listopada 2023 roku nad ustawą…
Komentarze