Kursy dokształcające – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ.

13 min czytania
AktualnościKursy dokształcające
Kursy dokształcające – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ.

WRZESIEŃ

Wykorzystanie pełnej mobilności miednicy w porodzie

 • Kurs odbywa się stacjonarnie w Szpitalu św. Zofii. Zajęcia są praktyczne, w formie warsztatowej. Wszyscy wiemy, jak wygląda mechanizm porodu w miednicy ginekoidalnej i na tej podstawie definiujemy nieprawidłowe wstawianie się płodu w miednicę kostną. Jak wygląda mechanizm porodu w innych miednicach? Czy powinniśmy korygować wstawianie się płodu w odmianie potylicowej tylnej i asynklitycznie? Czy istnieje optymalna pozycja płodu? Czy w codziennej praktyce położniczej wykorzystujemy pełną ruchomość miednicy? Mamy niezwykle dużo metod zwiększania przestrzeni miednicy i na wykorzystanie zakresu tej ruchomości, co jest szczególnie istotne przy braku postępu porodu. W programie kursu:
 • Analiza mechanizmu porodu w różnych typach miednic.
 • Techniki wspomagające poród w odmianie potylicowej tylnej.
 • Techniki otwierania wchodu, próżni, wychodu w pozycji leżącej ( kobiety w ZZO), klęczącej, stojącej, siedzącej i kucznej, z użyciem piłki -ćwiczenia praktyczne.
 • Modyfikacja i korekta standardowych pozycji używanych w trakcie porodu.
 • Analiza skuteczności proponowanych metod.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakimi pozycjami możemy zwiększyć przestrzeń wchodu, próżni i wychodu, zapraszamy na szkolenie! Wykorzystując ruch, pełen potencjał miednicy i cierpliwość możemy uniknąć przynajmniej części interwencji medycznych!

Termin: 13.09.2024 r.
Cena: 480 zł
Czas trwania: 8 godz.

Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie

Posiadanie bogatych umiejętności praktycznych zmniejsza lęk w trakcie pracy, powoduje, że czujemy się pewniej i możemy uzyskać większą satysfakcję wynikającą z wykonywania zawodu. Zapraszamy położne i lekarzy na kurs, w trakcie którego będziemy precyzować, na czym polega poród aktywny. Kto powinien wykazywać aktywność na poszczególnych etapach porodu (rodząca, położna, partner, lekarz)? Dlaczego ważna jest dla położnej umiejętność przyjęcia porodu w każdej pozycji? Jak poprowadzić poród, aby zminimalizować urazy krocza, uniknąć nacięcia, jakie czynniki o tym decydują?

W programie szkolenia m.in.:

 • analiza pozycji porodowych w I w II okresie porodu
 • pokażemy manewry, które można wykonać przy braku postępu porodu w II okresie
 • ćwiczenia przyjmowania porodu w różnych pozycjach (z użyciem fantomu położniczego) z praktycznym instruktażem

Termin: 27.09.2024 r.
Cena: 430 zł (stacjonarnie)
Czas trwania: 6 godz.

PAŹDZIERNIK

Immersja wodna w przebiegu porodu (Prowadzenie porodu w wodzie)

W programie szkolenia m.in.:

 • przygotowanie pary rodzicielskiej do odbycia porodu w wodzie
 • prowadzenie porodu w wodzie
 • przeciwwskazania do prowadzenia porodu w wodzie
 • działania zapobiegające występowaniu powikłań w czasie porodu w wodzie
 • standardy postępowania w zakresie zapobiegania zakażeniom na oddziale, w którym odbywają się porody w wodzie
 • zasady organizacji i funkcjonowania sali do prowadzenia porodów w wodzie

Termin: 04.10.2024 r.
Cena: 430 zł (stacjonarnie)
Czas trwania: 6 godz.

Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych

W programie szkolenia m.in.:

 • technika pobierania rozmazów cytologicznych
 • interpretacja opisu i zaleceń wyników cytologicznych w Systemie Bethesda
 • metody diagnostyczne stosowane przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych
 • konsekwencje nieprawidłowego pobierania materiału
 • ocena wg Bethesda System
 • wyjaśnienie zasad i celu wykonania badania kolposkopowego szyjki macicy
 • właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV, a progresja CIN
 • klasyfikacja stanów przednowotworowych szyjki macicy
 • współczesne kierunki rozwoju diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy

Czas trwania: 6 godz.

Termin: 11.10.2024 r.
Cena: 430 zł (stacjonarnie)
Czas trwania: 6 godz.

Prowadzenie ciąży przez położną

Szkolenie ma na celu pełniejsze przygotowanie położnych do prowadzenia ciąży fizjologicznej, poprzez realizację tematów realizowanych zarówno przez położne jak i lekarzy oraz innych specjalistów zajmujących się opieką okołoporodową. Zapraszamy na szkolenie wszystkie położne i lekarzy, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

W programie szkolenia m.in.:

 • powrót płodności po porodzie,
 • planowanie rodziny, ocena płodności na podstawie analizy cyklu miesiączkowego
 • pierwsze symptomy rozpoznawania ciąży, metody obliczania terminu porodu,
 • interpretacja podstawowych wyników badań laboratoryjnych (krew, mocz),
 • anemia u ciężarnych – zapobieganie, leczenie,
 • kliniczna ocena wzrostu i rozwoju płodu, rozpoznawanie hipotrofii,
 • badanie ginekologiczne i we wziernikach,
 • zagrożenie porodem przedwczesnym, objawy, postępowanie,
 • interpretacja badań w kierunku cytomegalii i toxoplazmozy, zasady ich diagnostyki w przebiegu ciąży, wpływ chorób zakaźnych na rozwój płodu,
 • badanie piersi – zasady, objawy niepokojące,
 • cukrzyca ciężarnych – diagnostyka i postępowanie
 • ocena szyjki macicy w przebiegu ciąży, niewydolność szyjki macicy, postępowanie,
 • choroby tarczycy, a przebieg ciąży,
 • badanie fizykalne kobiety.

Termin: 17-18.10.2024 r.
Cena: 800,00 zł
Czas trwania: 16 godz.

Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej

Zapobieganie dystocji barkowej to nie tylko wykonanie cięcia cesarskiego w przypadkach, w których się jej spodziewamy. W 50% przypadków występuje ona zupełnie niespodziewanie, bez żadnych jawnych czynników ryzyka. Istotne jest więc prowadzenia porodu w taki sposób, aby uniknąć tego powikłania. Wbrew pozorom możemy w porodzie zrobić całkiem dużo, aby zapobiegać dystocji barkowej.

W programie szkolenia m.in.:

 • techniki uwolnienia barków wykraczające poza manewry powszechnie stosowane
 • dostosowanie manewru do rodzaju dystocji barkowej (niejednokrotnie od tego zależy efektywność naszych działań)

Termin: 25.10.2024 r,
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 430 zł

LISTOPAD

Poród drogami natury w położeniu miednicowym

Czy jest sens wskrzeszać i doskonalić zanikającą sztukę przyjmowania porodów miednicowych w czasach, kiedy znaczna część takich ciąż jest rozwiązywana przez cięcie cesarskie? Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ:

 • wciąż pojawiają się pacjentki, które przybywają do szpitala w zaawansowanym porodzie miednicowym, a wówczas cięcie cesarskie nie jest wskazane,
 • w porodzie ciąży mnogiej drugi bliźniak może przyjąć takie położenie,
 • nadal istnieją pacjentki, które chcą urodzić drogami natury, mimo że dziecko jest w takiej pozycji i warto odpowiedzieć na ich potrzeby.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, jeśli chcą Państwo się dowiedzieć, jak bezpiecznie poprowadzić taki poród, jak identyfikować potencjalne ryzyko i jak je minimalizować, używając stosownych manewrów. Podnosząc nasze kwalifikacje, doskonaląc umiejętności, obniżamy nasz poziom lęku, co z kolei umożliwia klarowne myślenie w stresującej sytuacji.

Termin: 15.11.2024 r.
Cena: 430 zł (stacjonarnie)
Czas trwania: 6 godz.

Techniki szycia krocza

W programie szkolenia m.in.:

 • budowa mięśni dna miednicy
 • informacje o rodzajach obrażeń krocza
 • informacje o zasadach szycia krocza
 • informacje o sposobie wiązania węzłów i technikach szycia krocza
 • informacje o materiale szewnym
 • zdjęcia porównawcze oraz filmy instruktażowe

Termin: 15.11.2024 r.
Cena: 500 zł (stacjonarnie)
Czas trwania: 6 godz.

Kurs dla instruktorów Szkoły Rodzenia

Przygotowanie pary do porodu jest jednym z kluczowych zadań położnej. W ostatnich latach popularne stało się uczestnictwo w szkołach rodzenia, które są grupową formą edukacji przedporodowej. Powstało dużo podmiotów, prowadzących takie zajęcia, w związku z czym zaistnienie w świadomości przyszłych rodziców jest coraz trudniejsze.

W programie szkolenia m.in.:

 • Jak zorganizować sprawnie działającą szkołę rodzenia?
 • Jakie treści merytoryczne zawrzeć w programie?
 • Jak przygotować przyszłych rodziców do porodu – zarówno fizycznie jak i psychicznie?

Wariant rozszerzony kursu

Uwaga! Dla osób, które są zainteresowane większa liczbą godzin praktycznych, uruchomiliśmy ododatkową opcję, która zakłada aż 15 h praktyk. Koszt kursu w wersji rozszrzonej to 1500 zł.

Termin: 28.11-29.11.2024-12.12-13.12.2024 r.
Cena: 1200,00 zł lub 1500 zł ( w zależności od wybranego wariantu)

Techniki ochrony krocza

Ochrona krocza powinna być nieodłącznym elementem prowadzenia porodu. Rzetelna wiedza dotycząca mechanizmów zachodzących w ciele kobiety rodzącej w trakcie II okresu porodu, może pomóc w efektywnej ochronie krocza. 

W programie szkolenia min.:

 • Techniki ochrony krocza stosowane przez położne
 • Ocena czynników  mających wpływ na elastyczność tkanek
 • Techniki wytaczania barków minimalizujące urazy krocza
 • Budowy anatomicznej krocza a predyspozycje do urazów
 • Wskazania do nacięcia krocza i najczęściej stosowane techniki

 W przebiegu kursu przeanalizujemy wszystkie techniki ochrony krocza stosowane przez położne, których celem jest zminimalizowanie urazów krocza podczas porodu. Przyjrzymy się pewnym nawykom, obalimy mity. Zweryfikujemy skuteczność poszczególnych technik w oparciu o dostępne badania i publikacje naukowe. Podejmiemy próbę oceny wszystkich czynników wpływających na elastyczność tkanek krocza dzieląc je na zależne i niezależne od naszych działań. Część uwagi poświęcimy również  episiotomii  i różnym technikom jej wykonania. Odpowiemy na pytania, kiedy jest wskazana i jakie są jej konsekwencje.

Termin: 22.11.2024 r.
Cena: 480 zł (stacjonarnie)
Czas trwania: 8 godz.

Oferta szkoleniowa

Prowadzenie porodu po cięciu cesarskim (VBAC)

Kurs odbywa się stacjonarnie w Szpitalu św. Zofii.

Vbac, czyli poród po cięciu cesarskim (z ang. poród drogą pochwową po cięciu cesarskim) – czy jest odpowiedzią, której szukamy w obliczu nieustannie rosnącego odsetka cięć cesarskich na świecie? Czy taki poród różni się od porodu u pacjentki bez cięcia cesarskiego w wywiadzie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie procedury są niewskazanie przy próbie porodu po cc? Czy kobieta powinna się szczególnie przygotować do porodu po cc?

Kurs skierowany jest do położnych, które w swojej pracy sprawują opiekę nad pacjentkami przygotowującymi się do vbac oraz prowadzą porody u kobiet z cięciem cesarskim w wywiadzie.

W programie szkolenia m.in.:

 • Vbac, czyli poród drogą pochwową po cięciu cesarskim – przeciwwskazania, czynniki korzystne i niekorzystne rokowniczo;
 • przygotowanie pacjentki do ciąży i porodu po cięciu cesarskim w zespole interdyscyplinarnym;
 • prowadzenie porodu po przebytym cięciu cesarskim (cięciach cesarskich).

Termin: wkrótce
Cena: 430 zł

Perinatalna Opieka Paliatywna dla położnych

Rodzina, która otrzymuje diagnozę, że ich poczęte dziecko posiada wady letalne przeżywa silne emocje, często bardzo negatywne. Jednak dla wielu kobiet ta ciąża jest jedynym doświadczeniem macierzyństwa, dlatego oczekują, że ich dziecko w fazie prenatalnej będzie traktowane z szacunkiem, otrzyma status „dziecka” a nie „niekorzystnej diagnozy”. Poszukują wsparcia medycznego i akceptacji społecznej, chcą się przygotować do porodu jak inne matki, nie chcą by marginalizowano ich potrzeby tylko dlatego, że zdecydowały się urodzić śmiertelnie chore dziecko.

To, co można zrobić od strony medycznej, to zapewnić profesjonalną opiekę, opartą na szacunku dla decyzji, zapewniając komfort i bezpieczeństwo dostosowane do potrzeb kobiety i jej rodziny. Praktyka opieki położnej nad tą grupą kobiet potwierdza, że empatyczne, profesjonalne towarzyszenie podczas ciąży, szacunek okazany kobiecie i rodzącemu się dziecku, czas pożegnania, zebranie pamiątek, ułatwia kobietom przejść wszystkie etapy żałoby, niezbędne by wrócić do normalnego życia i kolejnych planów prokreacyjnych.

Zapraszamy na kurs Perinatalna Opieka Paliatywna dla położnych położne zainteresowane tematyką perinatalnej opieki paliatywnej. Przygotowanie pary do porodu jest jednym z kluczowych zadań położnej – również w sytuacji trudnej diagnozy.

W programie szkolenia m.in.:

 • Założenia filozoficzne i organizacja opieki paliatywnej w tym Perinatalnej Opieki Paliatywnej w Polsce i na świecie.
 • Opieka nad kobietą z rozpoznaną wadą letalną u płodu.
 • Aspekty psychologiczne pracy z kobietą z rozpoznaną wadą letalną u płodu.
 • Rola i zadania położnej w zespole interdyscyplinarnym sprawującym opiekę nad kobietą i jej rodziną z rozpoznaniem wady letalnej u płodu.

Termin: wkrótce
Cena: 430 zł

Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych

W programie szkolenia m.in.:

 • Wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej
  Podstawy fizyczne ultrasonografii
  Aparatura ultrasonograficzna
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii
  Ultrasonograficzna ocena macicy i przydatków
  Ocena narządów miednicy mniejszej w diagnostyce niepłodności.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Standard badania w poszczególnych tygodniach ciąży
  Podstawy diagnostyki dopplerowskiej
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Diagnostyka i terapia prenatalna
  Elementy patologii ciąży

Kto może przystąpić do kursu?

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego uprawnienia do samodzielnego wykonywania badania ultrasonograficznego mają absolwenci studiów II stopnia na kierunku położnictwo.

W kursie mogą natomiast wziąć też udział położne z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej wykonywania badań ultrasonograficznych.

Termin: termin wkrótce
Cena: 2000,00 zł
Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki.

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 3) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

W programie m.in.:

 • Cukrzyca
 • Problemy z niepłodnością
 • Zaburzenia metaboliczne i hormonalne okresu macierzyństwa (np. dotyczące tarczycy, zespołu policystycznych jajników).
 • Choroby autoimmunologiczne okresu macierzyństwa
 • Problemy z niepłodnością
 • Ciąża mnoga
 • Ciąża a karmienie starszego dziecka (tandem).
 • Ostre choroby matki (bakteryjne, wirusowe, grzybicze, układowe).
 • Powrót płodności po porodzie.

Farmakoterapia w okresie laktacji

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 3) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

W programie m.in.:

 • Kobieta karmiąca piersią – charakterystyka pacjenta – aspekty wpływające na efekt terapii.
 • Wstęp do analizy bezpieczeństwa farmakoterapii – najważniejsze aspekty wpływające na bezpieczeństwo terapii
 • Losy leku w ustroju.
 • Ocena bezpieczeństwa terapii – zalecenia dla specjalistów klinicznych z omówieniem.
 • Źródła informacji o lekach w laktacji.
 • Algorytm oceny bezpieczeństwa terapii kobiety karmiącej piersią.

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 3) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

W programie m.in.:

 • Zachowania żywieniowe w różnym wieku.
 • Niska masa urodzeniowa.
 • Przedwczesny rozwój i wzrost.
 • Terminowy rozwój i wzrost.
 • Alergia
 • Wrodzone anomalie (np. żołądkowo-jelitowe, sercowe).
 • Żółtaczka.
 • Zaburzenia neurologiczne niemowląt.

Cena: 600,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 500 zł)

Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 3) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

W programie m.in.:

 • Przemiany okresu rodzicielstwa.
 • Zatrudnienie – powrót do pracy.
 • Styl życia rodziny.
 • Określenie sieci wsparcia.
 • Zdrowie psychiczne matki.
 • Macierzyńskie problemy psychologiczne/poznawcze.
 • Relacja matka-dziecko.
 • Bezpieczny sen.
 • Odstawianie od piersi.

Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego.

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 3) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

W programie m.in.:

 • Zapalenie. Ropień piersi.
 • Galactocele.
 • Rozstrzeń przewodów mlecznych i zapalenie okołoprzewodowe.
 • Przetoka sutkowa.
 • Zabiegi diagnostyczne (biopsje).
 • Zabiegi terapeutyczne.
 • Zabiegi chirurgii estetycznej (w obrębie brodawki, powiększania piersi, zmniejszające gruczoł piersiowy, rekonstrukcyjne piersi).
 • Profilaktyka raka piersi.

Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 7) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

Tryb zajęć
Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego „na żywo”, z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo laktacyjne – potrzeby kobiet.
 • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Wyposażenie gabinetu, torby położnej, sprzęt laktacyjny.
 • Sposób przeprowadzenia porady laktacyjnej.
 • Badania dodatkowe i konsultacja.
 • Wizyta kontrolna.
 • Współpraca ze specjalistami.
 • Odpłatność.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji.
 • Aspekty prawne.

Wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o laktacji

Kurs jest jednym z modułów szkolenia (moduł 3) Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy i zaawansowany, którego ukończenie łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®. Istnieje możliwość zapisania się na cały kurs podstawowy, zaawansowany lub uczestnictwa w poszczególnych modułach.

W programie m.in.:

 • Zastosowanie badań w praktyce.
 • Ocena i interpretacja wyników badań.
 • Wykorzystanie badań do opracowania zasad i protokołów.
 • Banki mleka w Europie – organizacja i spektrum działania.
 • Diagnostyka i terapia najczęstszych wad twarzoczaszki. Pozycje wspomagające karmienie piersią i normalizujące napięcie mięśniowe w obrębie jamy ustnej. Praca języka i warg w kontekście napięcia posturalnego prawidłowego i zaburzonego – niskiego i podwyższonego.
 • Hamowanie laktacji.
 • Relaktacja i laktacja indukowana.

Wskazania do suplementacji. Produkty zastępujące mleko kobiece.

Niefarmokologiczne metody łagodzenia bólu

Zapraszamy położne na kurs „Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego” Skupimy się na naturalnych metodach łagodzenia bólu porodowego oraz na technikach oddechu, relaksu i pozycjach ciała, które stosowane już w trakcie ciąży i wykorzystane podczas porodu mogą pozytywnie wpłynąć na jego przebieg. Zdobyta na kursie wiedza może być również wykorzystana w Szkołach Rodzenia i przekazana kobietom w ciąży do ich własnej praktyki w trakcie ciąży.

W programie szkolenia m.in.:

 • Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego
 • Techniki oddechowe i relaksacyjne
 • Ćwiczenia przygotowujące do porodu
 • Wykorzystanie piłki
 • Proste techniki masażu
 • Pozycje porodowe

Kurs podstawowy – Joga w ciąży

Kurs odbywa się stacjonarnie w Szpitalu św. Zofii. Zajęcia są praktyczne, w formie warsztatowej. Koszt obejmuje 6 dni warsztatów oraz materiały szkoleniowe.

Kurs zapewnia niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, pozwalającą na wprowadzanie najistotniejszych elementów jogi prenatalnej do zajęć przygotowujących kobietę do porodu (Szkoły Rodzenia) czy innych zajęć, w których uczestniczą kobiety w ciąży (np. joga ogólna, pilates itp.) Joga prenatalna cieszy się rosnącą popularnością w naszym kraju. Skoncentrowana jest na konkretnych potrzebach ciąży i porodu, zarówno na poziomie fizycznym, emocjonalnym i mentalnym. Wymaga od osoby prowadzącej specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji. Niestety w naszym kraju kursy przygotowujące do prowadzenia Jogi Prenatalnej są bardzo rzadko dostępne. Dlatego Szpital św. Zofii w Warszawie, jako pierwszy zdecydował się na zorganizowanie kursu podstawowego: „Joga dla kobiet w ciąży” przeznaczonego dla położnych ze Szkół Rodzenia, nauczycieli jogi i pilates. Kurs jest prowadzony przez Ingę Izabelę Dańkowską – pierwszą w Polsce nauczycielkę jogi, która uzyskała Dyplom Nauczyciela British Wheel of Yoga (BWY Dip) ze specjalizacją: joga dla kobiet w ciąży oraz joga poporodowa. Inga do 2012 r. prowadziła zajęcia w Wielkiej Brytanii, w 2012 wróciła do kraju, aby propagować specjalistyczną jogę prenatalną i poporodową. Od stycznia 2013 prowadzi zajęcia jogi dla kobiet w ciąży i po ciąży oraz warsztaty „Próba Porodu” w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

W programie kursu:

 • Wpływ jogi na przebieg ciąży i porodu: dlaczego warto praktykować jogę w ciąży
 • Bezpieczne pozycje jogi i ich modyfikacje na różnych etapach ciąży i porodu
 • Nauka prawidłowego oddechu i technik pomocnych w trakcie ciąży i porodu
 • Metody radzenia sobie trudnościami ciążowymi np. ból obręczy miednicy, zgaga, zmęczenie, obrzęk, bezsenność itp.
 • Terapeutyczne i regenerujące aspekty jogi
 • Metody relaksu i wyciszenia, które wpływają na rozbudzenie w kobiecie wiary we własne siły
 • Przygotowanie do porodu, z naciskiem na jego praktyczne podejście np. pozycje porodowe, pomoc partnera, proste metody masażu, niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu i radzenia sobie z emocjami
 • Obserwacja zajęć jogi dla kobiet w ciąży prowadzonych przez Ingę Dańkowską w szpitalu św. Zofii (opcjonalnie)

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakimi pozycjami możemy zwiększyć przestrzeń wchodu, próżni i wychodu, zapraszamy na szkolenie! Wykorzystując ruch, pełen potencjał miednicy i cierpliwość możemy uniknąć przynajmniej części interwencji medycznych!

Czas trwania: 6 dni szkoleniowe
Cena: 3000 zł

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze