"Liczący 17 osób Zespół ds. POZ, który w większości składa się z lekarzy tzw. Porozumienia Zielonogórskiego, realizując dążenia tej wąskiej grupy zawodowej i nie uwzględniając licznych i słusznych wniosków środowiska pielęgniarek i położnych rodzinnych…".

4 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinnaZamach na pielęgniarki i położne rodzinne
"Liczący 17 osób Zespół ds. POZ, który w większości składa się z lekarzy tzw. Porozumienia Zielonogórskiego, realizując dążenia tej wąskiej grupy zawodowej i nie uwzględniając licznych i słusznych wniosków środowiska pielęgniarek i położnych rodzinnych…".

      

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w sposobie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej

 

Szanowny Panie Ministrze !

Do mojego biura poselskiego zgłosiły się osoby reprezentujące Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, które w imieniu pielęgniarek i położnych rodzinnych prowadzących NZOZ-y, indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie na terenie województwa podkarpackiego będących członkami Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Krośnie i Przeworsku. Zwróciły uwagę na sprawy dotyczące proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w sposobie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

Proponowane od początku 2016 roku działania Ministra Zdrowia zmierzające do stworzenia tzw. koordynowanej opieki zdrowotnej mogą ograniczyć dostęp do świadczeń pielęgnacyjnych i leczniczych wykonywanych przez pielęgniarkę i położną w domu pacjenta, co będzie ich zdaniem skutkować dłuższym powrotem do zdrowia, powikłaniami i w konsekwencji może wzrosnąć ilość hospitalizacji osób w podeszłym wieku. Takie działania mogą wyrządzić wielką szkodę i wywołać negatywne skutki dla pacjentów. Ponadto w dużej mierze zagrożą samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych.

Liczący 17 osób Zespół ds. POZ, powołany przez obecnego Ministra Zdrowia, który w większości składa się z lekarzy tzw. Porozumienia Zielonogórskiego, realizując dążenia tej wąskiej grupy zawodowej i nie uwzględniając licznych i słusznych wniosków środowiska pielęgniarek i położnych rodzinnych, miał na celu opracowanie propozycji założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Obecnie po wielu interwencjach w skład zespołu włączono dwie przedstawicielki reprezentujące Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Forsowany kierunek zmian, według którego lekarz byłby koordynatorem podstawowej opieki zdrowotnej a także tworzyłby z pielęgniarką i położną wspólne listy kontraktowania (lekarskiej z pielęgniarską), jest bardzo krytycznie oceniony nie tylko przez same pielęgniarki i położne rodzinne, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, przedstawicieli środowisk akademickich czy lekarzy rodzinnych niezrzeszonych w tzw. Porozumieniu Zielonogórskim, ale przede wszystkim przez naszych pacjentów. Pielęgniarki i położne, które założyły samodzielnie działające podmioty lecznicze tj. NZOZ- y i praktyki zawodowe zyskały w oczach pacjentów uznanie i szacunek oraz w istotny sposób przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Zaproponowane zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej mogą odbić się negatywnie na zdrowiu pacjentów, pogarszając dostępność do świadczeń pielęgniarki/położnej rodzinnej a zarazem obniżając ich jakość.

Reprezentując środowisko pielęgniarek i położnych, pielęgniarki uważają, że kierunek zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinien przede wszystkim uwzględniać interes pacjenta jako świadczeniobiorcy. Dotychczasowy sposób kontraktowania świadczeń zdrowotnych sprawdził się i gwarantował pacjentom wysoką jakość świadczonych usług a przyjęte rozwiązania w zakresie kontraktowania świadczeń, pozwalają na równych zasadach funkcjonować różnym podmiotom leczniczym, tworząc dobre i skuteczne zasady współpracy pomiędzy różnymi zawodami medycznymi, współdziałającymi ze sobą na rzecz pacjenta. Samodzielnie kontraktujące pielęgniarki są niekiedy chętniej wybierane przez pacjentów, niż zatrudnione w praktykach lekarskich. Niepokoi również fakt, iż w proponowanym obecnie kierunku zmian w podstawowej opiece zdrowotnej promocja zdrowia traktowana jest marginalnie, a przecież jest ona możliwa do realizacji właśnie przez pielęgniarki i położne.Proponowany kształt zmian, tworzenie wspólnych list pacjentów przez lekarza i pielęgniarkę jest nie tylko łamaniem zasady wolnego wyboru personelu, ale przede wszystkim świadczy o traktowaniu pacjenta i stanowi zaprzeczenie poszanowania godności osobistej pacjenta. Pragną zwrócić uwagę, że propozycja wspólnego kontraktowania wszystkich zakresów świadczeń przez jednego świadczeniodawcę – lekarza, i obligatoryjna jedna wspólna deklaracja wyboru świadczeniodawcy jest niezgodna z Kartą Praw Pacjenta, która określa prawo pacjenta do wyboru lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaproponowane przez Ministra Zdrowia rozwiązania mogą w istotny sposób naruszyć samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych zagwarantowaną w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniami:

Czy Minister Zdrowia uszanuje prawa Pacjenta, dając im gwarancje swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, równocześnie zapewniając tworzenie odrębnych list wyboru i odrębne wzory deklaracji wyboru dla pacjenta?

Czy Minister Zdrowia zapewni możliwość odrębnego kontraktowania zakresów świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej?

Z poważaniem,

dr Piotr Uruski Poseł na Sejm RP

Sanok, dnia 23.06.2016 r.

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl – sejm 27 kwietnia 2016 – minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale – Pielęgniarka i położna rodzinna

 

Zobacz także:

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

(2) TV.pielegniarki.info.pl – sejm 27 kwietnia 2016 – minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 
 
 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7533 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o sposobach organizacji przerw w pracy.

2 min czytania
Praca pielęgniarek i położnych W jednym z postów na naszym Facebooku zadaliśmy pytanie pielęgniarkom i położnym, które brzmiało: Ile kawy wypijają podczas…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

NIK o wynagrodzeniach pielęgniarek.

2 min czytania
Prezes NIK spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych Na prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), Prezes NIK Marian Banaś przyjął w centrali…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki LM i SM dzięki „krętym ścieżkom” są nadal pielęgniarkami.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek – głos użytkownika Portalu Pielęgniarek i Położnych Poniżej cytujemy jeden z komentarzy dotyczący artykułu redakcyjnego z dnia 30 listopada…
Komentarze