List redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych do posłów, członków Sejmowej Komisji Zdrowia.

4 min czytania
AktualnościRecepty pielęgniarek

…………………………………………

                                                               Poznań, 7 lipca 2014 r.

 

                                          Sejmowa Komisja Zdrowia

                                          Posłowie według rozdzielnika

 

W związku z posiedzeniem Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 8-10 lipca 2014 roku przedstawiam stanowisko redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie „recept pielęgniarek” w kontekście nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – druk sejmowy nr 2504.

Przedmiotowe stanowisko dotyczy tylko trzech aspektów: 1) narzuconego przez ministerstwo zdrowia sposobu konsultacji nowelizacji, 2) wprowadzenia niczym nieuzasadnionego podziału w zakresie kompetencji pielęgniarek absolwentek Liceum Medycznego, Studium Medycznego, studiów wyższych oraz 3) braku mechanizmów finansowych rekompensujących narzucenie na grupę zawodową pielęgniarek i położnych dodatkowych obowiązków. Należy stanowczo podkreślić, że stanowisko dotyczy tylko trzech wybranych aspektów, mimo wielu innych kontrowersji w zakresie „recept pielęgniarek”.  

1. Fikcja w zakresie tzw. konsultacji publicznych

Minister zdrowia skierował projekt nowelizacji ustawy do konsultacji społecznych w dniu 7 kwietnia 2014 roku. Uwagi mogły być zgłaszane do dnia 8 maja 2014 roku. Natomiast ministerstwo zdrowia projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy opublikowało w dniu 26 maja, czyli ponad 20 dni po zakończeniu konsultacji społecznych. Brak projektów rozporządzeń wykonawczych w sprawie 1) recept wystawianych przez pielęgniarki i położne oraz 2) wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych, spowodowało brak możliwości merytorycznego zaopiniowania nowelizacji ustawy. Taki sposób przeprowadzenia przez ministerstwo zdrowia tzw. „konsultacji publicznych” skutkowało tym, że znaczące organizacje samorządowe oraz pracownicze nie wydały merytorycznych opinii do przedmiotowej nowelizacji, gdyż nie zostały dostatecznie poinformowane o  proponowanych rozwiązaniach w zakresie „recept pielęgniarek”. Wobec powyższej sytuacji należy uznać, że ministerstwo zdrowia nie przeprowadziło prawidłowego procesu konsultacji w przedmiotowym zakresie. Taki stan rzeczy powinien zostać poddany przez Sejmową Komisję Zdrowia pod dyskusję.

2. Wprowadzenie sztucznego, niczym nieuzasadnionego podziału w zakresie kompetencji pielęgniarek absolwentek Liceum Medycznego, Studium Medycznego, studiów wyższych

Najpierw UE dyskryminowała pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowa chce przyznać kompetencje wystawiana recept na zlecenie lekarza tylko magistrom oraz pielęgniarkom z tytułem licencjata.
Jest oczywiste, że należy określić kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych w kontekście posiadanego wykształcenia. Natomiast NIE MA ZGODY, na dzielenie pielęgniarek i położnych na "lepsze" i "gorsze" w sposób narzucony przez ustawę wprowadzającą „recepty pielęgniarek”. To próba dyskryminacji połowy czynnych zawodowo polskich pielęgniarek i położnych!
Konstrukcja rozwiązań zaproponowanych "na kolanie" przez ministerstwo zdrowia w zakresie "recept pielęgniarek" sprowadza się np. do tego, że pielęgniarka z licencjatem, w celu nabycia uprawnień w zakresie "recept pielęgniarki" musi przejść kurs specjalistyczny w zakresie wystawiania recept na zlecenie lekarza czyli szkolenie praktycznie sprowadzające się do KURSU REALIZACJI ZLECEŃ LEKARZA!!!
Po co takie rozwiązanie skoro ministerstwo zdrowia równolegle zmienia rozporządzenie o receptach lekarskich w taki sposób, że lekarz będzie mógł wystawić receptę na 120 dni (z obecnych 90) stosowania danego leku oraz tzw. "recepty roczne"? Przecież najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiej zasady, że lekarz wypisuje receptę na dłuższy czas, a apteka sukcesywnie wydaje pacjentowi przypisany lek.
Ministerstwo zdrowia sprowadza pielęgniarkę z tytułem licencjata do roli "sekretarki lekarza", która będzie musiała odbyć "specjalistyczny kurs" za 450 zł z własnej kieszeni, aby mieć uprawnienia do "wypisania" recepty na leki "zaordynowane przez lekarza". Jednocześnie uważa, że pielęgniarka po LM i SM nie nie ma kwalifikacji w tym zakresie! Takie postawienie powyższej sprawy to kuriozum do potęgi!!! Dlatego nie dziwi postulat zgłoszony w trakcie konsultacji publicznych przez Polską Unię Szpitali Klinicznych, aby w sytuacji takiego stawiania sprawy "recept pielęgniarek" przez ministerstwo zdrowia powierzyć przedmiotowe zadania …… rejestratorkom medycznym!
Ministerstwo zdrowia wraz departamentem pielęgniarek i położnych poszło na łatwiznę. Dlaczego uznano, że jedynym kryterium przyznania przedmiotowych kompetencji (kontrowersyjnych) jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata? Dlaczego nie tytuł zawodowy pielęgniarki lub położnej? Co z osobami posiadającymi tytuł specjalisty?
Zadziałało lobby szkolnictwa wyższego oraz organizatorów szkoleń dla pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny)? Czy samodzielne skierowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną na badanie ogólne moczu, poziomu glukozy we krwi wymaga tytułu magistra, licencjata?
Znamienny jest jednocześnie fakt, że ministerstwo zdrowia motywuje zaproponowane zmiany „podniesieniem prestiżu zawodowego” pielęgniarek i położnych, w sytuacji kiedy od kilku lat nie nowelizuje anachronicznego rozporządzenia w sprawie  rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, a którego nowelizacja powinna być okazją do określenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w kontekście posiadanego wykształcenia.
Wobec podniesionych argumentów powyższy aspekt ustawy powinien zostać poprawiony przez sejmową komisję zdrowia.

3. Brak mechanizmów finansowych rekompensujących narzucenie na grupę zawodową pielęgniarek i położnych dodatkowych obowiązków

Ministerstwo zdrowia szacuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o „receptach pielęgniarek” grupa zawodowa pielęgniarek i położnych rocznie wystawi około 7 milionów recept. Jednocześnie nie przewiduje skutków finansowych takiego stanu rzeczy. Dlatego należy podczas prac w Sejmowej Komisji Zdrowia zdecydowanie podjąć również aspekt finansowy ustawy „recepty pielęgniarek”. Nie może być tak, że na jedną grupę zawodową nakłada się dodatkowe obowiązki, a jednocześnie drugiej grupie zawodowej obowiązków się umniejsza. I taka sytuacji nie ma rodzić skutków finansowych.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów – Zapowiedź ministra zdrowia – pielęgniarka wypisze recepty [Ponad 750 KOMENTARZY!!!]

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8114 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Aktualności

Podwieszki do podnośnika pacjenta: Jak wybrać najlepsze dla komfortu i bezpieczeństwa?

5 min czytania
Bezpieczeństwo i komfort pacjenta są priorytetem przy wyborze “podwieszki do podnośnika pacjenta”. W tym artykule wyjaśnimy, na co zwracać uwagę, by wybrać…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Uwaga – pielęgniarki są wprowadzane w błąd.

1 min czytania
Komunikat CKPPiP w sprawie prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przypomina,…
Komentarze