Literatura zawodowa dla pielęgniarek – procedury pielęgniarskie.

5 min czytania
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych
Literatura zawodowa dla pielęgniarek – procedury pielęgniarskie.

Książki dla pielęgniarek i położnych

W pierwszej części książki przedstawiono obowiązujący stan prawny wykonywania zawodu przez pielęgniarki. Scharakteryzowano dwie najbardziej znane klasyfikacje procedur pielęgniarskich obowiązujące w pielęgniarstwie światowym oraz przedstawiono metodologię i klasyfikację procedur własnych. W kolejnych częściach podręcznika zamieszczono opis procedur, grupując je według przyjętej klasyfikacji: procedury podstawowe, profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Książka adresowana jest zarówno do studentów pielęgniarstwa, jak i pracujących pielęgniarek.

Szczegółowe informacje dotyczące książki „Procedury pielęgniarskie”

Redakcja naukowa: Maria Kózka, Lucyna Płaszewska – Żywko

Rok wydania: Warszawa 2009 (dodruk 2022)

ISBN: 9788320043754

Liczba stron: 698

Spis treści książki „Procedury pielęgniarskie”

CZĘŚĆ I
PRAWNE I NAUKOWE PODSTAWY PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ

 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki
 2. Zastosowanie badań naukowych w praktyce zawodowej pielęgniarki
 3. Procedury jako element jakości opieki zdrowotnej
 4. Klasyfikacja procedur pielęgniarskich
 5. Metodologia opracowania procedur pielęgniarskich
  CZEŚĆ II
  PROCEDURY PODSTAWOWE
 6. Zabiegi higieniczne
  Wprowadzenie
  6.1. Prześcielenie łóżka choremu leżącemu
  6.2. Zmiana bielizny pościelowej choremu leżącemu
  6.3. Zmiana bielizny osobistej choremu leżącemu
  6.4. Kąpiel chorego w łóżku
  6.5. Kąpiel chorego w wannie
  6.6. Kąpiel chorego pod prysznicem
  6.7. Mycie głowy ciężko choremu
  6.8. Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego
  6.9. Kąpiel noworodka
  6.10. Kąpiel niemowlęcia
  6.11. Toaleta kikuta pępowinowego
  6.12. Toaleta pośmiertna
 7. Przemieszczanie/układanie chorego
  Wprowadzenie
  7.1. Przemieszczenie i ułożenie chorego na wózku leżącym
  7.2. Przemieszczenie i ułożenie chorego na wózku inwalidzkim
  7.3. Ułożenie chorego w pozycji wysokiej
  7.4. Ułożenie chorego na boku
  7.5. Ułożenie chorego z porażeniem na boku
  7.6. Sadzanie chorego w łóżku
  7.7. Pomaganie choremu przy wstawaniu z lóżka i pionizacji
 8. Karmienie
  Wprowadzenie
  8.1. Zgłębnikowanie żołądka
  8.2. Karmienie chorego przez zgłębnik żołądkowy
  8.3. Karmienie chorego przez gastrostomię
  8.4. Karmienie chorego przez mikrojejunostomię igłową
 9. Wydalanie
  Wprowadzenie
  9.1. Lewatywa
  9.2. Wlewka doodbytnicza przeczyszczająca
  9.3. Kroplowy przyspieszony wlew doodbytniczy przeczyszczający
  9.4. Oczyszczenie przewodu pokarmowego preparatem Fortrans
  9.5. Założenie suchej rurki doodbytniczo
  9.6. Cewnikowanie pęcherza moczowego
  9.7. Bilans płynów
 10. Bandażowanie
  Wprowadzenie
  10.1. Bandażowanie głowy
  10.1.1. Bandażowanie czoła i potylicy
  10.1.2. Przyłbica
  10.1.3. Uździenica
  10.1.4. Czapka Hipokratesa
  10.2. Bandażowanie oka, ucha, nosa, brody
  10.2.1. Bandażowanie oka
  10.2.2. Bandażowanie ucha
  10.2.3. Proca nosa
  10.2.4. Proca brody
  10.3. Bandażowanie kończyny górnej
  10.3.1. Bandażowanie kciuka pełne
  10.3.2. Opatrunek łokcia żółwiowy rozbieżny
  10.3.3. Opatrunek łokcia żółwiowy zbieżny
  10.3.4. Opatrunek dłoni wstępujący pełny
  10.3.5. Opatrunek dłoni zstępujący niepełny
  10.3.6. Bandażowanie ramienia i stawu barkowego – opatrunek wstępujący
  10.3.7. Bandażowanie kończyny górnej i klatki piersiowej – opatrunek Dessaulta
  10.4. Bandażowanie kończyny dolnej
  10.4.1. Opatrunek stopy wstępujący pełny
  10.4.2. Opatrunek stopy zstępujący niepełny
  10.4.3. Opatrunek pięty żółwiowy rozbieżny
  10.4.4. Opatrunek uda i stawu biodrowego zstępujący
  10.4.5. Opatrunek pośladka wstępujący i zstępujący
  10.5. Bandażowanie klatki piersiowej
  10.5.1. Opatrunek podtrzymujący piersi jednostronny
  10.5.2. Opatrunek grzbietu pleców i piersi – gwiazda pozioma
  10.6. Bandażowanie brzucha
  10.7. Wybrane techniki zakładania siatkowych rękawów opatrunkowych
  10.7.1. Zakładanie siatkowego rękawa opatrunkowego na palec
  10.7.2. Zakładanie siatkowego rękawa opatrunkowego na dłoń
  10.7.3. Zakładanie siatkowego rękawa opatrunkowego na stopę
  CZEŚĆ III
  PROCEDURY PROFILAKTYCZNE
 11. Usprawnianie lecznicze w zakresie układu oddechowego
  Wprowadzenie
  11.1. Gimnastyka oddechowa
  11.2. Oklepywanie klatki piersiowej
  11.3. Masaż pleców i pośladków
  11.4. Toaleta drzewa oskrzelowego
  11.5. Nebulizacja chorego wentylowanego mechanicznie
 12. Profilaktyka zakażeń
  Wprowadzenie
  12.1. Higieniczne mycie rąk
  12.2. Chirurgiczne mycie rąk
  12.3. Dekontaminacja rozlanych płynów zakaźnych
  12.4. Postępowanie z niebezpiecznymi ostrymi odpadami szpitalnymi
  12.5. Postępowanie po ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny
  CZEŚĆ IV
  PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE
 13. Badania
  Wprowadzenie
  13.1. Pobieranie krwi z żyły do badań biochemicznych
  13.2. Pobieranie krwi z linii tętniczej
  13.3. Pobieranie krwi włośniczkowej na gazometrię
  13.4. Pobieranie krwi na posiew
  13.5. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi u dzieci metodą paskową
  13.6. Oznaczenie stężenia ketonów w moczu u dzieci metodą paskową
  13.7. Pobieranie moczu na badanie ogólne
  13.8. Pobieranie plwociny do badań
  13.9. Pobieranie wymazu z gardła
  13.10. Pobieranie wymazu z nosa
  13.11. Pobieranie wymazu z odbytu
  13.12. Pobieranie wymazu z rany powierzchniowej lub z owrzodzenia
  13.13. Pobieranie kału na krew utajoną
  13.14. Pobieranie kału na bakteriologię
  13.15. Skórny test alergiczny
  13.16. Pobieranie potu metodą jontoforezy pilokarpinowej
 14. Pomiary
  Wprowadzenie
  14.1. Pomiar tętna
  14.2. Pomiar temperatury ciała
  14.3. Pomiar oddechu
  14.4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą pośrednią
  14.5. Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  14.6. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
  14.7. Pomiar saturacji
  14.8. Pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEF)
  14.9. Spirometria
  14.10. Pomiar obwodu głowy
  14.11. Pomiar obwodu klatki piersiowej
  14.12. Pomiar masy ciała
  14.13. Pomiar wzrostu
  14.14. Pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych
  14.15. Obliczenie wskaźnika WHR
 15. Asystowanie przy badaniach diagnostycznych
  15.1. Badania endoskopowe
  Wprowadzenie
  15.1.1. Artroskopia
  15.1.2. Bronchoskopia
  15.1.3. Cystoskopia
  15.1.4. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)
  15.1.5. Gastroskopia
  15.1.6. Kolonoskopia
  15.1.7. Rektoskopia
  15.2. Badania obrazowe
  Wprowadzenie
  15.2.1. Angiografia mózgu
  15.2.2. Angiografia serca
  15.2.3. Arteriografia kończyn dolnych
  15.2.4. Cholangiografia przez dren T (dren Kehra)
  15.2.5. Scyntygrafia
  15.2.6. Rezonans magnetyczny
  15.2.7. Tomografia komputerowa
  15.3. Nakłucia
  Wprowadzenie
  15.3.1. Nakłucie jamy opłucnej
  15.3.2. Nakłucie jamy osierdziowej
  15.3.3. Nakłucie jamy otrzewnej
  15.3.4. Nakłucie lędźwiowe
  15.3.5. Nakłucie szpiku kostnego
  15.4. Biopsje
  Wprowadzenie
  15.4.1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa gruczołu piersiowego
  15.4.2. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
  15.4.3. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa trzustki
  15.4.4. Biopsja wątroby
 16. Obsługa sprzętu i aparatury
  Wprowadzenie
  16.1. Podłączenie chorego do kardiomonitora
  16.2. Wykonanie badania elektrokardiograficznego (EKG)
  16.3. Wykonanie badania elektroencefalograficznego (EEG)
  16.4. Obsługa pompy infuzyjnej strzykawkowej
  16.5. Przygotowanie żywienia pozajelitowego i obsługa pompy infuzyjnej objętościowej
  16.6. Obsługa respiratora
  16.7. Przygotowanie respiratora do sterylizacji
  16.8. Zmontowanie i podłączenie respiratora
  16.9. Obsługa cyklera do dializy otrzewnowej
  CZĘŚĆ V
  PROCEDURY TERAPEUTYCZNE
 17. Zabiegi wykonywane w stanach zagrożenia życia
  Wprowadzenie
  17.1. Ułożenie chorego w pozycji bezpiecznej
  17.2. Udrożnienie dróg oddechowych za pomocą rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej
  17.3. Udrożnienie dróg oddechowych za pomocą maski krtaniowej
  17.4. Udrożnienie dróg oddechowych za pomocą rurki przełykowo-tchawiczej
  17.5. Intubacja dotchawicza
  17.6. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
  17.7. Pośredni masaż serca
 18. Dostępy naczyniowe
  Wprowadzenie
  18.1. Kaniulacja żył obwodowych
  18.2. Asystowanie przy kaniulacji żył centralnych
  18.3. Usuwanie kaniul
 19. Podawanie leków, krwi i preparatów krwiozastępczych
  Wprowadzenie
  19.1. Podawanie leków do oka
  19.2. Podawanie leków do ucha
  19.3. Podawanie leków do nosa
  19.4. Zakładanie czopków doodbytniczo i dopochwowo
  19.5. Podawanie leków drogą podskórną
  19.6. Podawanie leków drogą śródskórną
  19.7. Podawanie leków drogą domięśniową
  19.8. Podawanie leków i płynów doszpikowo
  19.9. Podawanie leków drogą wziewną
  19.9.1. Inhalacja z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem (MDI) połączonego z komorą przedłużającą
  19.9.2. Nebulizacja za pomocą sprężonego gazu
  19.9.3. Podawanie lęków z inhalatorów suchego proszku (DPI): Aerolizer, Turbuhaler, Discus
  19.10. Podłączenie kroplowego wlewu dożylnego
  19.11. Podłączenie krwi i preparatów krwiozastępczych
 20. Tlenoterapia i fototerapia
  Wprowadzenie
  20.1. Podawanie tlenu
  20.2. Fototerapia noworodków
 21. Zabiegi przeciwzapalne
  Wprowadzenie
  21.1. Założenie worka z lodem
  21.2. Założenie okładu/kompresu chłodzącego
  21.3. Założenie okładu/kompresu wysychającego
  21.4. Założenie okładu/kompresu rozgrzewającego
  21.5. Założenie kompresu żelowego
  21.6. Założenie termoforu
  21.7. Bańki lekarskie
 22. Opatrywanie ran
  Wprowadzenie
  22.1. Zmiana opatrunku na ranie czystej i częściowe lub całkowite usuwanie szwów
  22.2. Zmiana opatrunku na ranie skażonej bez drenu i(lub) zaopatrzonej w dren
  22.3. Usuwanie drenów
  22.4. Zaopatrzenie przetoki jelitowej
 23. Płukanie
  Wprowadzenie
  23.1. Płukanie worka spojówkowego
  23.2. Płukanie ucha
  23.3. Płukanie jamy ustnej i gardła
  23.4. Płukanie rany
  23.5. Płukanie żołądka
  23.6. Płukanie pęcherza moczowego
  23.7. Płukanie jamy otrzewnej
  23.8. Irygacja przetoki jelitowej
  Alfabetyczny spis procedur
  Piśmiennictwo

źródło: pzwl.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

582 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
Komentarze