Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – Doskonalenie Zawodowe: ministerstwo zdrowia wpuszcza pielęgniarki i położne w maliny; 7 milionów recept pielęgniarek i położnych; liceum medyczne = wykształcenie ponadgimnazjalne?

6 min czytania
Aktualności

 

      

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r. Czytaj dalej…

Komentarz redakcji www.pielegniarki.info.pl

Z danych umieszczonych na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika, że w 2014 roku specjalizację ukończyło prawie 7 000 pielęgniarek i położnych. Natomiast z dofinansowanych specjalizacji mogło skorzystać tylko 1850 osób. Wynika z tego, że tylko 25% zainteresowanych pielęgniarek mogło skorzystać z pomocy państwa w tej formie doskonalenia zawodowego. Teraz to ma się zmienić. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany. Czytaj dalej…

Jaksię dostać na dofinansowaną specjalizację?

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spory wydatek – od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób można znacznie zmniejszyć powyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych. Natomiast odpowiedź na pytanie: jak się na taką specjalizację dostać? – wcale nie jest łatwa.  Czytaj dalej…

Bezpłatne szkolenia

W poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy, że w 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Teraz, w związku z dużym zainteresowaniem powyższymi szkoleniami, przekazujemy kolejne informacje. Czytaj dalej…

Refundacja kosztów kształcenia zawodowego a podatek od osób fizycznych

Na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 24 lipca 2015 roku zgłoszono poprawkę, która zmierzała do zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłacania podatku od refundacji kosztów kształcenia przyznanej przez samorząd zawodowy. Konieczność opłacania takiego podatku wynika z ustawy o podatku od osób fizycznych. Czytaj dalej…

Dofinansowane specjalizacje w pytaniach i odpowiedziach

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przez osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w ramach specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych Centrum opracowało informator. Poniżej publikujemy odpowiedzi Centrum na kilka pytań. Czytaj dalej…

 

Szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

W 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Czytaj dalej…

 

NOWY WYKAZ SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych. Czytaj dalej…

TRZY MILIONY

Na opracowanie nowych programów specjalizacji wydano MILION złotych, kursów kwalifikacyjnych kolejne 900 tysięcy, a kursów specjalistycznych 750 tysięcy. Czytaj dalej…

UPRAWNIENIA

Nowe programy szkoleń pielęgniarek i położnych zawierają „wykazy świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka lub położna” po odbyciu danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego i specjalistycznego. Czytaj dalej…

Takie specjalizacje w poszczególnych województwach zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia

Poniżej publikujemy wykaz szkoleń specjalizacyjnych, które ministerstwo zdrowia zamierza dofinansować w 2015 roku. Czytaj dalej…

Trzy miliony złotych

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 roku zapisano, że Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie do dnia 23 sierpnia 2013 roku ogłosi na swojej stronie internetowej nowe pod względem treści nauczania i umiejętności programy, które będą podstawą do prowadzenia kształcenia w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. Czytaj dalej…

 

Ministerstwo zdrowia wpuszcza pielęgniarki i położne w maliny….

Z dniem 24 sierpnia 2015 roku zacznie obowiązywać nowy wykaz szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Zdziwienie budzi fakt, że ministerstwo zdrowia zamierza w 2015 roku dofinansować specjalizacje, które zostały zlikwidowane i nie znalazły się w nowym wykazie. Czytaj dalej…

Wykonywanie ekg

Najpierw była urokliwa opinia konsultanta (opublikowana w poprzednim wydaniu Gazety) w sprawie wykonywania ekg, bezkrytycznie rozpowszechniana przez naczelną izbę pip. Teraz, po upływie roku, izba pisze, że do wykonania przez pielęgniarkę ekg NIE JEST WYMAGANY KURS EKG! Czytaj dalej…

Pielęgniarki – niższy personel 

Posłowie piszą w słusznej sprawie do ministra zdrowia o personelu pielęgniarskim, ale jako o „niższym personelu”. Czytaj dalej…

Wszczepią  tachografy?

Poseł pyta ministra zdrowia w interpelacji poselskiej. Czytaj dalej…

Patologia na rynku szkoleń

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zawarto regulacje prawne. Patologiczne i korupcjogenne. Sytuujące w uprzywilejowanej pozycji na rynku usług szkoleniowych … okręgowe izby pip. Czytaj dalej…

Jedyna taka wyszukiwarka w internecie

Portal Pielęgniarek i Położnych uruchomił wyszukiwarkę szkoleń – szkolenia.pielegniarki. info.pl. Dzięki niej można w prosty sposób uzyskać informację o organizatorach kształcenia podyplomowego oraz o kosztach poszczególnych kursów. Czytaj dalej…

Rozpoczęcie specjalizacji a doświadczenie zawodowe

Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przygotowała wniosek do władz izby pip w sprawie zmiany przepisów dotyczących wymogów doświadczenia zawodowego przy przystępowaniu do specjalizacji. Poniżej prezentujemy przedmiotowy wniosek wraz z  komentarzem redakcyjnym. Czytaj dalej…

Dodatkowe wynagrodzenie

Poniżej prezentujemy fragmenty opinii Kolegium Pielęgniarek i Położnych odzinnych w Polsce w sprawie ustawy o „receptach pielęgniarek”. Czytaj dalej…

Pielęgniarska antykoncepcja

Ustawa o „receptach pielęgniarek” a środki antykoncepcyjne. Czytaj dalej…

Te pielęgniarki są nieprzygotowane!

W godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22.53 a 23.10, posłowie sejmowej komisji zdrowia zatwierdzili nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadziła „re-cepty pielęgniarek”. Tak, polskiemu pielęgniarstwu posłowie poświęcili całe 17 minut. Czytaj dalej…

7 milionów recept pielęgniarek i położnych

Jakie stanowisko prezentuje Ministerstwo Zdrowia w kwestii finansowej w kontekście „recept pielęgniarek i położnych”, zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Po prostu nie przewiduje skutków finansowych! Tym razem kilka słów o szacowanej przez ministerstwo zdrowia liczbie recept, którą wypiszą pielęgniarki i położne. Czytaj dalej…

Kursy będą także bezpłatne?

Ministerstwo zdrowia szacuje, że koszt kursu specja-listycznego dla pielęgniarek i położnych w zakresie „ordynacji leków czy kontynuacji leczenia” będzie wynosił około 450 złotych. Natomiast liczbę pielęgniarek i położnych posia-dających obecnie kwalifikacje do „wypisywania recept” określa na ponad 120 tysięcy osób. Czytaj dalej…

Minister zdrowia myli pojęcia!

Minister Bartosz Arłukowicz pomylił specjalizację pielęgniarek i położnych z kursem specjalistycznym. Czytaj dalej…

Liczba miejsc szkoleniowych i kwota dofinansowania

Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe. Czytaj dalej…

Położna anestezjologiczna

Według nowego wykazu specjalizacji i kursów, które może odbywać pielęgniarka i położna, kurs kwalifikacyjny dla położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii! Takie szkolenia będą mogły być prowadzone po dniu 24 sierpnia 2015 roku, kiedy to wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wykaz kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Czytaj dalej…

Podsekretarz stanu opowiada…

Sejmowa Komisja Zdrowia to gremium, które porusza między innymi kwestie ważne dla polskich pielęgniarek i położnych. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób prezentowane są za-gadnienia dotyczące pielęgniarstwa. Czytaj dalej…

Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację?

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spo-ry wydatek – od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób można znacznie zmniejszyć powyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych. Czytaj dalej…

Liceum medyczne = wykształcenie ponadgimnazjalne?

Poniższa sprawa budzi szczególną irytację w kontekście prawie dziesięcioletnich starań o uznanie przez Komisję Europejską kwalifikacji zawodowych absolwentów liceów me-dycznych. Może to tak długo trwało, gdyż strona polska starała się o uznanie kwalifikacji dla osób, które posiadają według ministerstwa wykształcenie PONADGIMNAZJALNE? Czytaj dalej…

50 milonów złotych

Jaka jest szacunkowa wartość rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych w Polsce? Dla obliczenia tej wartości przyjęto następujące kryteria: – licz-bę osób, które ukończyły poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego, przyjęto za danymi publikowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w War-szawie – średnią wysokość odpłatności za poszczególne rodzaje kształcenia przyjęto na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych or-ganizatorów szkoleń. Czytaj dalej…

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9021 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Związek pielęgniarek o jeszcze innej siatce płac.

3 min czytania
Wiele wariantów siatki płac zgłaszanych przez związek pielęgniarek Trudno się rozeznać jakie projekty podziału pielęgniarek na grupy składał związek pielęgniarek – OZZPiP…
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
Komentarze