Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 – Nie dla liceów medycznych

3 min czytania
AktualnościZawód pielęgniarki a Licea Medyczne.
Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 – Nie dla liceów medycznych

 

       

 

STANOWISKO
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek, polegających na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/ technikach

W związku z rozważaną przez Ministra Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycją wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek, polegających m.in. na przywróceniu kształcenia na poziomie średnim w liceach medycznych oraz uruchomienia dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki, przedkładamy stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce oraz działając na rzecz ochrony interesów społeczeństwa, wyraża swoje zaniepokojenie i sprzeciw dla podejmowania przez rząd zamierzeń dotyczących zmiany standardów kształcenia w zawodzie pielęgniarki.

Pielęgniarstwo współcześnie to samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji i kształcenia, a jednocześnie zawód zaufania publicznego mający kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. Dlatego też działania prowadzące do zmiany modelu kształcenia powinny być oparte na przemyślanej strategii, wypracowanej wspólnie z reprezentantami całego środowiska.

W Polsce już w okresie międzywojennym wypracowano i wdrożono międzynarodowe standardy kształcenia pielęgniarek zapoczątkowane w 1911 roku w Krakowie w ramach utworzonej Szkoły Pielęgniarstwa, która została przekształcona w roku 1925 w Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obecnie standardy kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 631) stanowią, że:

• studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180, studia mają profil praktyczny, kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

• studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 4 semestry, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, liczba punktów
ECTS wynosi nie mniej niż 120, studia mają profil praktyczny. Mając na uwadze powyższe podkreślamy zasadność i racjonalność utrzymania aktualnie obowiązującego
dwustopniowego systemu kształcenia pielęgniarek, tj. studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia.

Na poziomie europejskim działania na rzecz zagwarantowania bezpiecznych dla odbiorców standardów kształcenia pielęgniarek były i są prowadzone przez następujące organizacje międzynarodowe:

Rada Europejska – Europejskie Porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzone w Strasburgu dnia 25 października 1967 roku (Dz.U. z 1996 r., nr 83, poz. 384), ratyfikowane przez polski rząd w lipcu 1996 r. Czytaj dalej…

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także:

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 – Jakie pensje „po studiach” a jakie „po liceum”?

ŚWIĘTA PRAWDA! Poseł do ministra zdrowia: "To nie brak absolwentów powoduje braki kadrowe w szpitalach i innych podmiotach leczniczych, lecz mała atrakcyjność zawodu pielęgniarki poprzez szczególne warunki pracy, dużą odpowiedzialność, przepracowanie i niskie wynagrodzenia".

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7390 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podział pielęgniarek na grupy według protestujących medyków.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych według protestujących medyków – projekt z dnia 13 października 2021 roku Można przyjąć z ogromnym zdumieniem informacje,…
AktualnościNowa siatka płac

Wysokość wynagrodzeń pielęgniarek po 1 lipca 2022 r.

5 min czytania
Siatka płac pielęgniarek i położnych autorstwa ministra zdrowia – projekt z dnia 7 października W poprzednich artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Sejm – pielęgniarki z niczym. Ratownicy 30% dodatku.

2 min czytania
Sejm o wynagrodzeniach pielęgniarek i ratowników Posiedzenie sejmu w dniu 13 października 2021 roku. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski (…)…
Komentarze