Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

3 min czytania
AktualnościSystem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

 

      

 

Dofinansowane studia pomostowe

Uczelnia bezprawnie pobierała dodatkowe opłaty od pielęgniarek

 

Uczelnia prowadząca dofinansowane studia pomostowe przymuszała studentki – pielęgniarki do uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego oraz technologii informacyjnej, za które pobierała opłaty. Pobierała także opłaty za wydawanie dyplomów ukończenia tych studiów wraz z suplementami, jak też opłaty wakacyjne. Sprawa miała swój finał ostatecznie w Sądzie Apelacyjnym.

W uzasadnieniu do wyroku Sądu Apelacyjnego z 2014 roku czytamy:

“Na podstawie dowodów zebranych w sprawie Sąd Okręgowy ustalił, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2009 r. uczelnia, obok innych kilkudziesięciu uczelni polskich, przystąpiła do programu wskazanego w pozwie i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez zawarcie i realizowanie pięciu umów zawartych z ministerstwem zdrowia, dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia uczestników studiów pomostowych, które stanowiły szczególny rodzaj studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Według ustaleń Sądu Okręgowego uczelnia była zobowiązana umową do niepobierania od pielęgniarek opłat za koszty kształcenia przez cały okres studiów, a ponadto uczelnia zobowiązała się do zwrotu opłat pobranych przed datą zawarcia tych umów.

W pierwszych dwóch umowach, jak ustalił Sąd Okręgowy, dofinansowanie wynosiło 2050 zł za uczestnika za semestr, w tym 75 zł na obsługę administracyjną każdego słuchacza. W umowie trzeciej, podane kwoty wynosiły odpowiednio 2250 i 80 zł, w czwartej umowie pierwsza z tych kwot została obniżona do 2100 zł, zaś ostatnia umowa opiewała na 1930 zł za słuchacza, w tym 90 zł z tytułu jego obsługi administracyjnej.

Sąd Okręgowy ustalił, że uczelnia wprowadziła do programu studiów dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz technologii informacyjnej, za które pobierała opłaty, uznała bowiem, że nie są one objęte zakresem kształcenia zawodowego i umową zawartą z pozwanym, zobowiązała ponadto studentów do uiszczania opłat za wydawanie dyplomów ukończenia tych studiów wraz z suplementami, które zawierały punktację ECTS, jak też opłat wakacyjnych.

Powyższe było przyczyną niezadowolenia ze strony pielęgniarek, które wystąpiły ze skargami, na podstawie których ministerstwo zdrowia przeprowadziło kontrolę uczelni. W przebiegu kontroli ustalono, że z pobranych opłat na realizację pierwszej umowy w kwocie 24200 zł uczelnia zwróciła pielęgniarkom 8800 zł, z opłat pobranych na podstawie drugiej umowy w łącznej wysokości 209000 zł uczelnia zwróciła opłaty w kwocie 76000 zł, oddała ponadto wszystkie opłaty pobrane w okresie realizacji trzeciej umowy w kwocie 77000 zł oraz całą kwotę 203770 zł pobraną tytułem opłat uiszczanych przez słuchaczy w okresie realizacji kolejnej umowy. Wobec powyższego ministerstwo odmówiło uczelni wypłaty mającej pokrywać koszty prowadzenia tych studiów w okresie realizacji piątej umowy zawartej przez strony i wezwała uczelnię do zapłaty kary umownej w wysokości 99395 zł za naruszenie warunków umowy oraz zapłaty kwoty 625475 zł tytułem odszkodowania za naruszenie umów łączących strony.”

Sąd Apelacyjny oddalając apelację uczelni zauważył, że organizując i prowadząc studia pomostowe we własnym zakresie i na komercyjnych zasadach, każda uczelnia dysponująca odpowiednimi zezwoleniami, kadrą i bazą, byłaby uprawniona do prowadzenia takich studiów, a w szczególności nie musiałaby się tłumaczyć z organizacji zajęć z języka obcego i techniki informacyjnej, ani też z przeprowadzania obrony prac dyplomowych. Czytaj dalej…

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także:
 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8992 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

MZ - pielęgniarka zoperuje pacjenta.

2 min czytania
Pielęgniarka – chirurgiczna asysta lekarza Ministerstwo zdrowia w dniu 16 lipca 2021 roku, na stronie legislacja.gov.pl ogłosiło projekt rozporządzenia. Dotyczy on “specjalizacji…
AktualnościOferty pracy

9 tysięcy dla pielęgniarki. Dużo czy mało?

2 min czytania
Praca dla pielęgniarki – różne rodzaje umów W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła analizę ofert pracy zamieszczonych w…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek – wysokość wynagrodzeń w ofertach pracy Publikujemy przegląd ofert pracy dla pielęgniarek, zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na…
Komentarze