Miliardy na dodatki COVID-19.

2 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Miliardy na dodatki COVID-19.

Dodatki COVID-19 dla personelu medycznego

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie braku premii dla personelu medycznego pracującego z pacjentami z COVID-19

Szanowny Panie Ministrze,

lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i dyplomowani opiekunowie medyczni, którzy pracowali bezpośrednio przy pacjentach z COVID-19, otrzymają premie w wysokości dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego, jednak nie więcej niż 15 tys. PLN. Dodatek NFZ wypłaca niezależnie od liczby przepracowanych godzin na takim oddziale.

Choć od listopada ub.r. lista osób, którym dodatkowe wynagrodzenie przysługuje, została poszerzona o ratowników, laborantów, rezydentów i stażystów, jednakże kontrowersje wzbudza brak takich premii dla personelu sprzątającego oraz dla opiekunów medycznych bez dyplomu, a także rejestratorów medycznych.

Pandemia doświadczyła nas wszystkich, ale personel medyczny najbardziej odczuł trudy pracy w tak ekstremalnych warunkach i najwięcej ryzykował. Ta grupa zawodowa, począwszy od salowej, na ordynatorze skończywszy, to ludzie niezwykle zaangażowani zawodowo i wszyscy powinni odczuć wdzięczność, także w wymiarze finansowym.

W nawiązaniu do treści interpelacji proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego niektóre grupy zawodowe, które są zaangażowane przy opiece nad pacjentami z COVID-19, zostały wykluczone z premii finansowej?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza poszerzyć listę zawodów objętych premiami?

3. Jakie środki zostały przeznaczone do tej pory na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, a jakie resort zamierza jeszcze na ten cel przeznaczyć?

Z wyrazami szacunku

Joanna Jaśkowiak

5 marca 2021 roku  


Warszawa, 16 marca 2021

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP
Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Joanny Jaśkowiak „w sprawie braku
premii dla personelu medycznego pracującego z pacjentami z COVID-19” uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na wstępie pragnę zapewnić, że Minister Zdrowia wnikliwie analizuje wszystkie wnioski
o zmianę zakresu podmiotowego i przedmiotowego polecenia dla Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., zmienionego następnie poleceniami
z 30 września i 1 listopada 2020 r. oraz 8 marca 2021 r.

Jednocześnie należy zauważyć, że od początku obowiązywania polecenia Ministra
Zdrowia do otrzymywania dodatkowego świadczenia pieniężnego uprawnieni byli
jedynie pracownicy wykonujący zawody medyczne. Wprowadzone zmiany dotyczyły zaś
poszerzenia kręgu pracowników uprawnionych do otrzymywania dodatku oraz
podwyższenia jego wysokości z 50% do 100% wynagrodzenia miesięcznego przy
jednoczesnym podwyższeniu progu kwotowego z 10 do 15 tys. zł brutto miesięcznie.
W efekcie zmian w poleceniu liczba uprawnionych wzrosła z niespełna 11 tys. we
wrześniu 2020 r. do ponad 120 tys. w listopadzie i grudniu 2020 r., zaś kwota przekazana
przez NFZ do podmiotów leczniczych – z niespełna 28 mln zł za wrzesień do ponad
855,5 mln zł za listopad 2020 r. i ok. 842 mln zł za grudzień 2020 r. (Dane za styczeń br.
są jeszcze niepełne.)

Według stanu na 15 marca br. – na wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego dla
uprawnionych pracowników medycznych za wrzesień, październik, listopad i grudzień
2020 r. oraz za styczeń 2021 r. oddziały wojewódzkie NFZ przekazały podmiotom
leczniczym kwotę 2 mld 322 mln 824 tys. 307 zł.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze