Minister Finansów uruchomił rezerwę celową na sfinansowanie wzrostu płac pielęgniarek wykonujących zawód w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

3 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Minister Finansów uruchomił rezerwę celową na sfinansowanie wzrostu płac pielęgniarek wykonujących zawód w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

       

 
W wydaniu nr 7 ogólnopolskiego miesięcznika:
 

Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 

 
 
 

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia dalszego sposobu realizacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Szanowny Panie Marszałku,

nawiązując do pisma z dnia 15 lipca 2016 r. znak: PPK.070.8.2016.JJ w sprawie interpelacji nr 4530 Pana Artura Dunina – Posła na Sejm RP w kwestii wyjaśnienia dalszego sposobu realizacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się do pierwszego pytania, kiedy zostaną wypłacone zaległe pieniądze na wzrost wynagrodzeń, począwszy od stycznia 2016 r. informuję, że Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, jak również wynikające z niego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), dotyczą pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Natomiast z zapisu zawartego w § 1 ust. 10 ww. Porozumienia wynika, że Minister Zdrowia zobowiązał się do przedstawienia do dnia 10 października 2015 r. propozycji średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych, w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.

W odniesieniu do wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Narodowe Centrum Krwi w imieniu Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia, zawiera umowy na dotacje dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r., poz. 332 z późn. zm.). Środki z dotacji, przekazane na podstawie zawartej w tym trybie umowy, mogą być przeznaczone na sfinansowanie podwyżek dla pielęgniarek, które wykonują zadania wskazane art. 27 pkt 3-4 i 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tj.:

  • pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
  • gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi;
  • zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne.

Informuję, że dnia 13 lipca 2016 r. Minister Finansów uruchomił z rezerwy celowej środki na sfinansowanie w 2016 r. w ramach dotacji celowej dla 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa skutków podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek wykonujących zadania statutowe RCKiK, określone w art. 27 pkt 3-4 oraz 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. W dniu 14 lipca 2016 r. został zwiększony plan finansowy Narodowego Centrum Krwi na ten cel. Środki zostaną wypłacone po zawarciu przez Narodowe Centrum Krwi stosownych umów/aneksów z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ponadto, z informacji przekazanych przez Narodowe Centrum Krwi na dzień 25 marca 2016 r., liczba etatów zatrudnionych w RCKiK pielęgniarek, wykonujących zadania wskazane w art. 27 pkt 3-4 i 6 ustawy o publicznej służbie krwi wynosi ogółem 911,33 etatów. Informacja przekazana przez Narodowe Centrum Krwi obejmuje etaty pielęgniarek, które miały zostać zatrudnione w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w okresie od 1 kwietnia 2016 r. i od 1 maja 2016 r.

W odniesieniu do drugiego pytania, jaki będzie sposób naliczania odsetek, za zaległe wynagrodzenia informuję, że zgodnie z art. 51 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885) zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Warczyński

03 sierpnia 2016

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze