Minister zapowiada nową siatkę płac pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia.

3 min czytania
AktualnościZobacz całe grudniowe wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, wyjątkowe – bo z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja dyskusji na temat wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. OPZZ reprezentowali stali członkowie zespołu: przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska, przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek oraz Renata Górna (Wydział Polityki Społecznej OPZZ, ekspert). Podczas posiedzenia przedstawiciele NFZ przedstawili także informację o planowanych nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków dysponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz o kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników tego sektora, w tym finansowanych z budżetu państwa.

Strona społeczna pracowników i pracodawców od dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę omówienia kondycji finansów ochrony zdrowia w związku z ustawową realizacją regulacji płacowych pracowników ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia zespołu ze strony Ministra Zdrowia padły bardzo ważne słowa i deklaracje, w tym chyba ta najważniejsza: konieczność przeglądu obowiązującej tzw. ,,ustawy podwyżkowej” w ochronie zdrowia (Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Minister przyznał, że ostatni czas pokazał, że ustawa nie funkcjonuje w sposób, w jaki chciałaby strona społeczna i strona rządowa. Wskazał, że ma zastrzeżenia zarówno do mechanizmów, jak i do wysokości współczynników, na podstawie których są dokonywane podwyżki. Poinformował także, że resort zdrowia zbiera realne dane z podmiotów leczniczych na temat realizacji ustawy pod kątem wysokości wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, aby ocenić, na ile kwoty podwyżek są realistyczne. Zdaniem resortu zebranie danych o wynagrodzeniach pokaże również, których grup zawodów w ustawie brakuje i które nie są uregulowane.

Dyskusja dotycząca kwestii płacowych w czasie posiedzenia zbiegła się z ustaleniem, że podczas styczniowej debaty zdrowotnej w ramach cyklu ,,Wspólnie dla Zdrowia” odbędzie się specjalne seminarium na temat kadr medycznych w ochronie zdrowia, pod patronatem i z udziałem ekspertów Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Podczas paneli dyskusyjnych wypracowane mają być rekomendacje dotyczące kształcenia przed- i podyplomowego pracowników medycznych, wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz nowych zawodów medycznych. Przedstawiciele strony społecznej Trójstronnego Zespołu jako paneliści mają wypracować rekomendacje, które mogą być podstawą do dalszych prac legislacyjnych. Minister Szumowski podkreślił, że jego oczekiwaniem jest, by w ramach dialogu społecznego wypracować takie rozwiązania, by były one ,,spójne z rzeczywistością” i satysfakcjonujące wszystkie grupy pracowników.

Strona społeczna – pracowników i pracodawców Trójstronnego Zespołu – podjęła także stanowisko w kwestiach płacowych. Wskazaliśmy, że stojąc w obliczu wyzwania, jakim będzie zrealizowanie zawartych porozumień płacowych i jednoczesne nieograniczenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, za konieczne uznajemy wygospodarowanie środków w budżecie państwa na doraźną dotację do Narodowego Funduszu Zdrowia, co pozwoli także uniknąć dalszego zadłużania się placówek medycznych, które już dziś sięga 12 131 mln zł, w tym wymagalne – 1615 mln zł. Jednogłośnie uznaliśmy za niezbędne pilne wypracowanie rozwiązań systemowych regulujących wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, akcentując zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych.

Tematyka, zarówno dotycząca nakładów na ochronę zdrowia, jak i wynagrodzeń oraz wyzwań wobec nowych zawodów, będzie kontynuowana. Dyskusja w zespole po raz kolejny pokazała, że argumenty strony społecznej w kwestiach płacowych i finansowych przedstawiane od miesięcy, były zasadne i gdyby strona rządowa od początku prac nad ,,ustawą podwyżkową” prowadziła konstruktywny dialog – nie byłoby dziś problemów z jej realizacją. Kolejne posiedzenie zespołu, które odbędzie się jeszcze w tym roku, poświęcone będzie przeglądowi i ocenie taryfikatora stanowisk pracy i kwalifikacji pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w kontekście nowych wyzwań i zawodów.

Opracowała: Renata Górna www.opzz.org.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość wyboru kilku dyżurów.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Poszukiwana pielęgniarka do stałej współpracy na oddział chirurgii ogólnej w Łodzi. Wynagrodzenie: 70 PLN brutto/godzinę Umowa: umowa zlecenie lub…
Komentarze