Minister zdrowia i Józefa Szczurek-Żelazko wprowadzają chaos w zakresie płac pielęgniarek i położnych. Do dziś nie wiadomo czy liczba pielęgniarek ma być podana do NFZ do dnia 14 sierpnia czy 31 sierpnia, w zakresie 1 000 zł do podstawy.

2 min czytania
AktualnościPorozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

 Liczba pielęgniarek na dzień 1 sierpnia czy 31 sierpnia? 

Do 14 sierpnia? 

Powtórny komunikat dotyczący przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Szanowni Państwo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przypomina o zbliżającym się terminie przekazania przez Świadczeniodawców informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, celem ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wskazujemy, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628), przedmiotowa informacja winna być przekazana z uwzględnieniem następujących warunków:

Przekazanie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych na mocy ww. rozporządzenia skorelowane jest z udzielaniem przez te osoby świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zawartych z ZOW NFZ umów, dlatego zgłoszona liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

Informacja winna uwzględniać stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych (liczbę etatów lub równoważników etatów) na dzień 01-08-2018r.

Informacja winna być przekazana do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej, za pośrednictwem serwisu SZOI (w sposób analogiczny do zeszłorocznej  informacji. O terminie uruchomienia dedykowanego narzędzia w Portalu Świadczeniodawcy, służącego przekazaniu ww. informacji poinformujemy osobnym komunikatem).

Ostateczny termin przekazania przedmiotowej informacji upływa z dniem 14-08-2018r.

W związku z tym, że przekazywane dane winny odzwierciedlać stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych w dniu 01-08-2018r., okres ich przekazania do Oddziału Funduszu, winien zawierać się w okresie od 01-08-2018r. do 14-08-2018r.

Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia nieprzekazanie przez świadczeniodawcę powyższej informacji, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Mając powyższe na uwadze, prosimy wszystkich Świadczeniodawców o podjęcie stosownych przygotowań, które pozwolą sprawnie i bez zbędnej zwłoki wywiązać się z obowiązku, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia o którym mowa we wstępie, wprowadzającą zmiany w zakresie procedury zgłaszania przez Świadczeniodawców liczby etatów zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
O wszelkich zmianach wynikających z wejścia w nowych przepisów, Oddział Funduszu będzie Państwa na bieżąco informował. 

8 sierpnia 2018 roku 

Do 31 sierpnia? 

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zapisano:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r."

W uzasadnieniu zapisano:

Jednocześnie w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę dotyczącą terminu przekazywania informacji o liczbie pielęgniarek polegającą na przedłużeniu tego terminu z dnia 14 sierpnia 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. – w celu uniknięcia podwójnego składania informacji przez świadczeniodawców.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze