Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. To szkolenie jest przeznaczone dla ratowników, którzy wchodzą w skład jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego.

2 min czytania
Aktualności

Zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym Ratownik – to osoba, która jest zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem (straż pożarna, jednostki podległe właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych i ministrowi obrony narodowej oraz społeczne organizacje ratownicze), posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytułu ratownika. Dotyczy to żołnierzy, policjantów, strażaków zawodowych i ochotniczych oraz członków GOPR, TOPR ( 1500 osób), WOPR (60 tys. osób). Program takiego kursu będzie musiał być zgodny z ramowym programem kursu określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast program takiego kursu każdorazowo ma zatwierdzać wojewoda. Przeciwnicy takiego rozwiązania stwierdzali, że ’uważamy, że to jest nieuzasadniony wymóg, ponieważ program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy ocenia i zatwierdza minister zdrowia. To jest domena ministra zdrowia, po co ma to powtarzać wojewoda? Nie rozumiemy tego zapisu i uważamy że on jest zbyt daleko idący’. Koszty szkoleń w zakresie zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będzie ponosił ten, kto nadzoruje i przeprowadza szkolenia, a więc w przypadku wojska – minister obrony narodowej, a w przypadku innych służb minister spraw wewnętrznych i administracji. Art. 57 ustawy stanowi, że: „z dniem wejścia w życie ustawy ratownicy jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, stają się ratownikami w rozumieniu niniejszej ustawy”. Zatem wszyscy ci, którzy są w systemie, pozostaną w nim. Spore kontrowersje wzbudzało ponoszenie przez społeczne organizacje ratownicze kosztów kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Sygnalizowano, organizacje te nie wytrzymają takiego obciążenia finansowego.

Lekarz i pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny wykonywać będą medyczne czynności ratunkowe, natomiast ratownik kwalifikowaną pierwszą pomoc. W ramach tej kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownik będzie wykonywał następujący zakres czynności:

1)   resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;

2)   tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

3)   unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;

4)   ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;

5)   prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

6)   stosowanie tlenoterapii biernej;

7)   ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

8)   wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

9)   prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.


Ustawa nakłada na ratowników obowiązek aktualizacji wiedzy w tym zakresie ratownictwa.

Mariusz Mielcarek

Fragment Informatora Portalu Pielęgniarek i Położnych – Ratownictwo medyczne 2007 – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora med. i lekarza koordynatora.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze