Minister Zdrowia wskazuje, że podwyżki powinny dotyczyć również pielęgniarek, położnych. To przede wszystkim te zawody medyczne są najbardziej niedocenione finansowo.

3 min czytania
Aktualności

       Pan
                          Jarosław Kaczyński
                               Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Niskie nakłady na ochronę zdrowia w Polsce ograniczające wysokość płac pracowników ochrony zdrowia powoduje rozgoryczenie i narastający konflikt pomiędzy społeczeństwem, władzami i pracownikami ochrony zdrowia. Jak wiemy protesty pielęgniarek nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, obecnie rozpoczął się strajk lekarzy. Konflikt trwa, nie zważając na samą istotę problemu, czyli cierpiącego i oczekującego pomocy człowieka. Problem ten trzeba rozwiązać poprzez rozmowy, które wyjaśnią różnice zdań. Rozmowy, w których zostaną podjęte rozwiązania i zobowiązania dotyczące obu stron – pracowników ochrony zdrowia i władz. Rozmowy, dzięki którym strony tego konfliktu osiągną porozumienie. Wypracują rozwiązania służące poprawie bytu 'białego personelu’, zapewniające społeczeństwu odpowiednią ochronę zdrowotną i gwarancje rządu, że tych rozwiązań dopilnuje. Rozwiązania te powinny być oczywiście dostosowane do obecnych możliwości gospodarczych państwa, a o konieczności takich i w ten sposób podjętych decyzji oraz o odpowiedzialności za te decyzje musi zostać poinformowane polskie społeczeństwo. Poinformowane w sposób rzetelny, wiarygodny i prawdziwy. Bo tylko taka informacja, tylko wspólne działanie zainteresowanych stron, może przekonać zwykłych obywateli o konieczności wprowadzanych zmian.

Z aktualnych wypowiedzi Pana Premiera wynika, iż wkrótce takie rozmowy zostaną podjęte ze środowiskiem medycznym, mam nadzieję, że nie tylko z lekarzami, ale i z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia. Wyraźnie stwierdzenie Pana Zbigniewa Religi – Ministra Zdrowia wskazuje, że podwyżki te powinny dotyczyć również: pielęgniarek, położnych. To przede wszystkim te zawody medyczne są najbardziej niedocenione finansowo. Liczę więc na konstruktywny dialog z całym środowiskiem, który przyniesie realne rozwiązania w tak ważnych kwestiach. Liczę, iż samorząd pielęgniarek i położnych będzie również zaproszony do rozmów, gdyż on reprezentuje wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawody.

Mając świadomość nowych wyzwań, jakie stoją przed polskim pielęgniarstwem, będąc jednocześnie przeświadczoną o wielkim potencjale tkwiącym w zawodach pielęgniarki i położnej i roli naszych zawodów w systemie ochrony zdrowia, samorząd pielęgniarek i położnych postuluje o uwzględnienie interesów finansowych pielęgniarek / położnych przy podjęciu przez Pana Premiera ostatecznej decyzji w kwestii wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Przede wszystkim uważamy, że przy podziale środków finansowych dla poszczególnych grup zawodowych, w przypadku pielęgniarki i położnej należy zastosować wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszane w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (w skrócie „pmwp”).

W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie pielęgniarki i położnej w zakładzie opieki zdrowotnej powinno stanowić:

1)  co najmniej 1,5 pmwp dla pielęgniarki / położnej nie posiadającej specjalizacji,

2)  co najmniej 1,75 pmwp dla pielęgniarki / położnej posiadającej kurs kwalifikacyjny,

3)  co najmniej 2 pmwp dla pielęgniarki/położnej posiadającej specjalizację lub magistra pielęgniarstwa/położnictwa,

4)  co najmniej 2,5 pmwp dla pielęgniarki / położnej z tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz specjalizacją.

Przedstawiając powyższe mam nadzieję, że tak znacząca grupa zawodowa uzyska w swoich dążeniach poparcie Pana Premiera, który już w swoim expose jako priorytety wymienił zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia Polaków, poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, który czasami bez radykalnych działań nie będzie miał stabilnego i należytego poziomu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Uprzejmie również informuję, iż w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych będziemy współpracować z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

Z wyrazami szacunku

Prezes
(-) Elżbieta Buczkowska

 

Do wiadomości:
Pan Zbigniew Religa –  Minister Zdrowia

Zobacz także:

Podwyżki wynagrodzeń 2006/2007


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8303 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Pielęgniarki z Ukrainy będą musiały znać język polski. Od kiedy?

3 min czytania
Ministerstwo zdrowia o wymogach dla pielęgniarek z Ukrainy w zakresie znajomości języka polskiego… Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa…
Komentarze