Ministerstwo o liczbie pielęgniarek „od respiratorów”.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii
Ministerstwo o liczbie pielęgniarek „od respiratorów”.


Interpelacja w sprawie szkoleń pielęgniarek i pielęgniarzy z zakresu obsługi respiratorów medycznych

Szanowny Panie Ministrze,

docierają do mnie kolejne niepokojące doniesienia ze szpitali. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz lekarze anestezjolodzy opisują w mediach przypadki przeprowadzania w ostatnich dniach radykalnie skróconych kursów obsługi respiratorów. Środowiska medyczne alarmują, że w placówkach, w których te szkolenia zostały przeprowadzone, trwały one jeden dzień, a czasem nawet kilka godzin. Zdaniem wielu pielęgniarzy i pielęgniarek, w tym szefowej OZZPiP, jest to czas zdecydowanie za krótki, aby dana osoba mogła w pełni i samodzielnie obsługiwać respirator nie powodując przy tym zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. W normalnych okolicznościach takie szkolenia dla pielęgniarek w zakresie podstawowym trwają około 3 miesięcy. Dochodzi również do sytuacji, w której pielęgniarki są proszone o podpisywanie oświadczeń o odbytym przeszkoleniu, gdzie w rzeczywistości nie miały one miejsca lub trwały zaledwie godzinę.

Cała ta sytuacja jest bardzo niepokojąca, zważywszy na dobro pacjentów. Zakres wiedzy, jaką należy przyswoić, żeby móc samodzielnie i bezpiecznie dla pacjenta obsługiwać respirator jest na tyle duży, że jednodniowe szkolenie jest zdaniem środowisk medycznych zdecydowanie niewystarczające.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile osób zostało przeszkolonych z zakresu obsługi poszczególnych rodzajów respiratorów na terenie kraju od momentu wprowadzenia dnia 13 marca 2020 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu zagrożenia epidemicznego do 30 września 2020 roku? Czy prowadzono w tym czasie większą liczbę szkoleń w porównaniu z latami poprzednimi?

2. Jaki jest najkrótszy rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowa czas szkolenia z zakresu obsługi poszczególnych rodzajów respiratorów?

3. Ile osób przeszło radykalnie skrócone szkolenie z zakresu obsługi respiratorów (poniżej tygodnia)?

4. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić formę szkolenia z zakresu obsługi respiratorów medycznych dla pielęgniarek i pielęgniarzy na taką, aby po odbyciu go mogli czuć się pewnie podczas obsługi respiratora, oraz by było to bezpieczne dla pacjenta?

5. Czy kursy dla pielęgniarek i pielęgniarzy obejmują czynności intubowania chorych, czyli czynności z zakresu specjalizacji anestezjologicznej?

6. Czy czas szkolenia zostanie wydłużony, a jeśli tak, to ile będzie wynosił?

7. Ile docelowo pielęgniarek i pielęgniarzy ma być przeszkolonych z zakresu obsługi poszczególnych rodzajów respiratorów do końca roku 2020? Ile w pierwszym kwartale 2021 roku?

8. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje systemowo zwiększyć liczbę pracowników służby medycznej, którzy będą uprawnieni do obsługi respiratorów, tak by na przyszłość być przygotowanym na takie sytuacje?

Z poważaniem
Klaudia Jachira
9 grudnia 2020


Odpowiedź

Warszawa, 21 grudnia 2020 r.

RKWA.050.16.2020.MP

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 16394 Pani Klaudii Jachiry Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szkoleń pielęgniarek i pielęgniarzy z zakresu obsługi respiratorów medycznych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Analiza kształcenia przed i podyplomowego, w szczególności specjalizacyjnego i  kursów kwalifikacyjnych wskazuje, że pielęgniarka i położna wykonujące swój zawód, nabywają umiejętności i kwalifikacje na różnych etapach edukacji, w zakresie zarówno intensywnej opieki nad pacjentem w stanach zagrożenia życia, jak również podejmowania zaawansowanych czynności ratujących życie.

Standardy kształceniaprzygotowujące do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej zawierają efekty kształcenia teoretycznego i praktycznego realizowanego w ramach Oddziału Intensywnej Terapii. Należywskazać, że liczba pielęgniarek, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w latach 2002-2020 wynosi 12 043. Dodatkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2 058 pielęgniarek jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, z czego 624 osoby planują przystąpić w sesji wiosennej 2021 r. do egzaminu państwowego, a tym samym osoby te powiększą grono specjalistów w tej dziedzinie.

Liczba pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (w latach 2000-2019) wynosi – 23 239, a liczba położnych, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii (w latach 2015-2019) wynosi – 1124.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kraju oraz zwiększoną w związku z tym potrzebą zabezpieczenia kadry pielęgniarek w szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zmieniony został Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Przedmiotowa zmiana polegała na dodaniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki do każdego z województw, w którym pierwotnie dziedzina ta niezostała ujęta, tj. do 6 województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego,warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Na podstawie zmienionego wykazu dziedzin priorytetowych został przygotowany przedmiot zamówienia do kolejnej procedury przetargowej, gdzie przedmiotem zamówienia był wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek stanowiło przedmiot zamówienia dla każdego województwa w drugiej procedurze przetargowej co pozwoli objąć dofinansowaniem dodatkowych 400 miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie. W pierwszej procedurze zamówienia publicznego szkolenie to stanowiło przedmiot zamówienia w 7 województwach łącznie dla 175pielęgniarek. Przewiduje się, że do końca 2020 r. szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki rozpocznie łącznie 575 pielęgniarek w całym kraju w ramach miejsc dofinansowanych ze środków publicznych. Ponadto Minister Zdrowia mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 współpracuje z konsultantami krajowymi oraz konsultantami wojewódzkimi w zakresie rozpowszechniania materiałów szkoleniowych wśród pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii, które mogą być pomocne w opiece nad pacjentem chorym na COVID-19.

Z poważaniem,
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze