Ministerstwo omawia płace: lekarzy pielęgniarek, salowych, fizyków, inżynierów, ochrony.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Ministerstwo omawia płace: lekarzy pielęgniarek, salowych, fizyków, inżynierów, ochrony.

Nowa siatka płac w podmiotach leczniczych – wynagrodzenia wszystkich grup pracowników

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 8 czerwca 2022 roku, w sprawie nowej siatki płac w podmiotach leczniczych.

Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia Jakub Bydłoń:

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te współczynniki, to dotychczas, jeżeli chodzi o lekarza specjalistę, było to 1,31, czyli to była kwota 6 tysięcy 769 zł 39 gr. Obecnie proponujemy, żeby od lipca było to 1,45 miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 8 tysięcy 210 zł. Oznacza to wzrost o 1 tysiąc 441 zł.

W przypadku lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji dotychczas był to współczynnik 1,2, co dawało 6 tysięcy 200 zł 96 gr. Teraz to będzie też 1,45, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym zarówno przez OZZL, jak i przez samorząd lekarski, było tutaj dążenie do tego, żeby był wprowadzony jeden współczynnik pracy dla lekarzy ze specjalizacją, a nie osobne współczynniki dla lekarzy specjalistów i lekarzy specjalistów z jedynką. I dlatego to zrównujemy. To powoduje, że lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji zarobi od lipca co najmniej 8 tysięcy 210 zł 67 gr, czyli następuje wzrost tego najniższego wynagrodzenia o 2 tysiące 9 zł.

W przypadku grupy drugiej, czyli osób, które wykonują zawód medyczny i posiadają wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim i specjalizację, to dotychczas był współczynnik pracy 1,06. Obecnie proponujemy 1,29, czyli z kwoty 5 tysięcy 477 zł 52 gr przechodzimy na kwotę 7 tysięcy 304 zł 66 gr. To jest wzrost o przeszło 1 tysiąc 827 zł.

Kolejna grupa to lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji. Tutaj też będą brane pod uwagę, tak jak mówił pan minister, odnosząc się do propozycji poprawki Biura Legislacyjnego, te osoby, które są na rezydenturze; tylko dla nich minister zdrowia będzie określał wysokość tego wynagrodzenia w rozporządzeniu i te wysokości wynagrodzeń nie będą podlegały dyskusji na poziomie podmiotów leczniczych. Wskaźnik to było dotychczas 1,06, czyli kwota 5 tysięcy 477 zł, a będzie to 1,19, czyli 6 tysięcy 738 zł. Jest to wzrost o 1 tysiąc 260 zł.

Lekarze stażyści mają obecnie współczynnik 0,81, czyli wynagrodzenie 4 tysiące 185 zł. Proponujemy tu wzrost na 0,95, czyli do 5 tysięcy 379 zł, to jest wzrost o blisko 1 tysiąc 200 zł.

Kolejna grupa to jest grupa osób, które posiadają wyższe wykształcenie magisterskie, ale nie posiadają specjalizacji i wykonują zawód medyczny, albo są pielęgniarkami i położnymi, które mają średnie wykształcenie, ale specjalizację posiadają. Ta grupa w chwili obecnej na współczynnik pracy na poziomie 0,81, czyli to najniższe wynagrodzenie jest na poziomie 4 tysięcy 185 zł. My proponujemy teraz współczynnik pracy 1,02, czyli kwotę najniższego wynagrodzenia od lipca w wysokości 5 tysięcy 775 zł, czyli wzrost o blisko 1 tysiąc 600 zł.

Pielęgniarka zarobi więcej od opiekuna medycznego o całe 452 PLN

Kolejna grupa z jednej strony obejmuje te osoby, które wykonują zawód medyczny i posiadają wykształcenie wyższe licencjackie. One do tej pory zarabiały… Współczynnik pracy miały dotychczas w wysokości 0,81, a najniższe wynagrodzenie dla nich wynosiło 4 tysiące 185 zł. Teraz mają osiągnąć współczynnik pracy 0,94, czyli najniższe wynagrodzenie dla nich wyniesie 5 tysięcy 322 zł, co oznacza wzrost o blisko 1 tysiąc 140 zł. W tej samej grupie będą również osoby… To było też oczekiwanie środowiska zarówno pielęgniarek i położnych, jak i ratowników medycznych. Chodzi o to, żeby również osoby, które kształciły się kiedyś na poziomie średnim i mają bardzo duże doświadczenie zawodowe, zostały – ponieważ to kształcenie zostało już dla tych osób wygaszone – z dawnego poziomu 0,73 przeniesione do tej grupy pracowników z licencjatem. W przypadku tych osób dotychczas ten współczynnik pracy dla najniższego wynagrodzenia wynosił 0,73, czyli 3 tysiące 772 zł, a ma wynosić 0,94, czyli 5 tysięcy 322 zł. I to jest wzrost o 1 tysiąc 550 zł na poziomie tego najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Kolejna grupa to jest grupa osób, które zatrudnione są na stanowiskach, na których wymagane jest wykształcenie średnie i wykonywanie zawodu medycznego. To jest grupa, która dotychczas miała współczynnik pracy 0,73, czyli 3 tysiące 772 zł tego najniższego wynagrodzenia zasadniczego, a teraz ma osiągnąć 0,86, czyli wysokość wynagrodzenia zasadniczego najniższego gwarantowanego prawem będzie na poziomie blisko 4 tysięcy 870 zł.

Pielęgniarki z mniejszym wynagrodzeniem o całe 420 PLN od fizyka i inżyniera

I mamy jeszcze 3 grupy pracowników niemedycznych działalności podstawowej. Pierwsza z tych grup to są ci pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach, gdzie wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego. Głównie tu chodzi o fizyków medycznych, inżynierów medycznych, różnego rodzaju informatyków, którzy teraz są zatrudnieni również na oddziałach do obsługi sprzętu czy też różnego rodzaju urządzeń, np. w implantologii. Oni mieli dotychczas współczynnik pracy 0,81, czyli 4 tysiące 185 zł. Proponujmy podwyższenie współczynnika do 1,0, czyli do 5 tysięcy 662 zł od lipca. To będzie wzrost o 1 tysiąc 476 zł.

Kolejna grupa to będą ci pracownicy niemedyczni działalności podstawowej, którzy zatrudnieni są na stanowiskach, gdzie wymagane jest średnie wykształcenie. Obecnie to był współczynnik pracy 0,73, czyli 3 tysiące 772 zł. Nastąpi wzrost na 0,78, czyli do 4 tysięcy 416 zł, to wzrost o 644 zł.

Pensja zasadnicze pielęgniarek wyższa o 1 642 PLN niż pensja salowej, ochroniarza, sanitariusza

I ostatnia grupa to są inni pracownicy działalności podstawowej, ci, którzy nie wykonują zawodu medycznego i nie posiadają wykształcenia średniego. Mówimy tu głównie o salowych, o osobach z ochrony z jednostek, które zajmują się pacjentami psychiatrycznymi, którzy podlegają np. skierowaniu przez sądy, ponieważ tam jest ochrona wewnętrzna; to są również sanitariusze szpitalni. Obecnie najniższe wynagrodzenie dla tych osób jest kształtowane w oparciu o współczynnik 0,59, czyli wynosi 3 tysiące 48 zł, a ma osiągnąć – zgodnie ze współczynnikiem 0,65 – 3 tysiące 680 zł. To jest wzrost o 631 zł na poziomie wynagrodzenia zasadniczego.

źródło: senat.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 122

Bądź pierwszym, który oceni wpis

226 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek: minister o kwalifikowaniu pielęgniarki do tych podwyżek.