Ministerstwo zapowiada nowe współczynniki pracy pielęgniarek.

3 min czytania
Aktualności

 MINISTERSTWO ZAPOWIADA

NOWE WSPÓŁCZYNNIKI PRACY PIELĘGNIAREK

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dokument pt. Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018). Poniżej przytaczamy fragment tego dokumentu.

Poniżej działania już zrealizowane, będące w trakcie realizacji i anowane do realizacji, które wynikają z Porozumienia i są spójne z założeniami Polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa:

1) wprowadzono regulację polegającą na wzroście wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych w wysokości 1100/1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1681) – § 1 ust. 1 Porozumienia;

2) wprowadzono regulację polegającą na określeniu nowych wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. poz. 2012) – § 1 ust. 2 Porozumienia;

3) trwają prace nad określeniem i wprowadzeniem norm w pozostałych rodzajach świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – § 1 ust. 3 i 4 Porozumienia;

4) zapewniono realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych mających na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER 2014-2020) – § 1 ust. 5 Porozumienia;

5) trwają prace nad wprowadzeniem regulacji polegającej na wprowadzeniu porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna) finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualnie zakończyła się procedura uzgodnień wewnętrznych dotycząca projektowanych przepisów w ww. zakresie – § 1 ust. 6 Porozumienia;

6) trwają prace nad wprowadzeniem regulacji polegającej na umożliwieniu skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów – § 1 ust. 7 Porozumienia;

7) trwają prace analityczne obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych w zakresie składu komisji konkursowych – § 1 ust. 8 Porozumienia;

8) trwają ustalenia robocze ze stroną społeczną dotyczące zmiany współczynników pracy określonych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473 i z 2018 r. poz. 1942) – § 1 ust. 9 Porozumienia;

9) wprowadzono regulacje dotyczące zwiększenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628, z późn. zm.), zwanych dalej „rozporządzeniami OWU”, oraz dokonano nowelizacji zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikających z wejścia w życie powyższych rozporządzeń – § 1 ust. 10 i 11 Porozumienia; (…) Czytaj ciąg dalszy w prenumeracie…

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

artykuł pochodzi z czerwcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Branżowej Pielęgniarek i Położnych


Zobacz także:


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8259 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki - propozycja wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 złożona przez resort zdrowia.

2 min czytania
Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie siatki płac personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku… W kilku poprzednich artykułach redakcyjnych Ogólnopolski Portal Pielęgniarek…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory zarzucał pielęgniarce, że leżał w moczu. Co na to sąd?

1 min czytania
Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku, które…
Komentarze