Ministerstwo zdrowia nie zauważa potencjału zawodowego pielęgniarek anestezjologicznych i ratunkowych wykonujących zawód w systemie ratownictwa medycznego.

3 min czytania
Aktualności
 

Pismo pielęgniarek i pielęgniarzy po ukończonej specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie określenie ich uprawnień.

  

Naczelna Izba Pielegniarek i Położnych
Al. Ujazdowskie 22. IIIp.
00-478 Warszawa

W związku z wejściem w życie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od dnia 01.01.2007 r. Zwracamy się do Państwa z prośbą o określenie naszych uprawnień i podania wykazu leków, które pielęgniarka/arz po specjalizacji z „pielęgniarstwa ratunkowego” (egzamin państwowy w dniu 17.10.2006 r.) może podejmować bez zlecenia lekarza.

Wiąże się to z tym, że od dnia 01.01.2007 r. powstaje możliwość tworzenia w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego „zespołów podstawowych”, które w swoim składzie nie posiadają lekarza systemu natomiast mogą w nim znaleźć się pielęgniarki po w/w specjalizacji. W związku z tym, że w/w ustawa oraz rozporządzenia do niej nie określają czynności ratowniczych i wykazu leków zwracamy się do państwa o wyjaśnienie tego problemu. Nadmieniam, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. jest nam znane jednak od 1997 roku nie było ono nowelizowane standardy postępowania oraz leki podawane w stanach zagrożenia życia w/w rozporządzeniu nie są już aktualne.

Prosimy o potraktowanie naszej prośby jako priorytet w związku ze zbliżającą się data 01.01.2007 r.

 

Z poważaniem

Pielęgniarki i Pielęgniarze po ukończonej specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego

 

Lublin dnia 2006-12-12

 

Do wiadomości:

  1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

  2. Minister Zdrowia

  3. Niezależny Portal Pielęgniarek i Położnych

 


Rozporządzenie w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie nie przystoi do rzeczywistości w wielu aspektch. Np. wykaz leków, do których podawania choremu bez zlecenia lekarza jest uprawniona pielęgniarka i położna, który jest załącznikiem do omawianego rozporządzenia nie zawiera leków, które można kupić na stacji benzynowej! To znaczy, że pielęgniarka i położna ma mniejsze kompetencje w tym zakresie niż obywatel, który nie posiada wykształcenia medycznego.

Moim zdaniem kompetencje pielęgniarki w systemie ratownictwa medycznego  powinny być uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Dlaczego ministerstwo wydało tylko rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dlaczego nie wydano rozporządzenia w sprawie wykazu czynności, które mogą być podejmowane samodzielnie przez pielęgniarkę systemu?

Moim zdaniem jest to celowa polityka ministerstwa zdrowia mająca na celu wyeliminowanie pielęgniarek z zespołów karetek pogotowia ratunkowego. Ratownik medyczny ma określone kompetencje w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, natomiast pielęgniarka nie. Jej kompetencje w zakresie przydatnym w ratownictwie medycznym określone w innych aktach prawnych są bardzo ograniczone i niejasne, co powoduje mozliwość różnych interpretacji.

Mariusz Mielcarek

 


NRPIP nie zadbała podczas prac nad ustawą, aby w nowej ustawie o ratownictwie znalazł się zapis upoważniający ministra zdrowia do określenia kompetencji nie tylko ratownika, ale także pielęgniarki systemu.

Gdyby tak się stało to pielęgniarki anestezjologiczne oraz ratunkowe pracujące w ratownictwie nie zadawały by sobie teraz pytania: jakie są nasze kompetencje i przyszłość w systemie ratownictwa w sytuacji jasnego określenia szerokich kompetencji ratownika medycznego.

Dokładnie prześledziłem stenogramy z posiedzeń Komisji Zdrowia, która omawiała nową ustawę o ratownictwie. Przedstawiciel Izby Pielęgniarek i Położnych nie zainterweniował w sytuacji, kiedy jeden z posłów zapytał (poseł Zbigniew Podraza):

Mam pytanie, ale nie do art. 28, tylko zamykające pewien etap pracy. Mówiliśmy o ratowniku medycznym, ratowniku, lekarzu systemu i dyspozytorze medycznym, ale nie o pielęgniarce systemu. Dlatego kieruję pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, czy tak jest specjalnie, czy to gdzieś umknęło. Czy wystarczy mowa o zawodzie pielęgniarki i położnej, czy tylko definicja? O ile szczegółowo są rozpisane zadania ratownika czy dyspozytora medycznego, o tyle, jeśli chodzi o pielęgniarkę, tych zapisów w ustawie nie ma. Dzielę się swoimi przemyśleniami – takie informacje do mnie dotarły.

Podsekretarz stanu w MZ Jarosław Pinkas:
Panie pośle, wystarczy art. 3 pkt 6. Reszta jest w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej."

Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nie zareagował. Pytanie po co w takim razie tam był. Dlaczego nie zadbał o interesy naszej grupy zawodowej?

Moim zdaniem stanowisko NIPiP jest zdumiewające. Izba nie powinna "obrażać się na zmiany w systemie ratownictwa zwiekszające rolę ratownika medycznego". Natomiast powinna w nowych realiach zadbać o interes zawodowy członków naszej korporacji – pielęgniarek w ratownictwie medycznym.

Mariusz Mielcarek

 

 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze