Ministerstwo zdrowia o podwyżkach: nie ma bałaganu ani chaosu.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Ministerstwo zdrowia o podwyżkach: nie ma bałaganu ani chaosu.

Minister o podwyżkach: nie ma bałaganu ani chaosu

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 4 października 2022 roku.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber:

Oczywiście na wstępie pozwolę sobie nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że panuje chaos czy też bałagan. Przypomnę, że nikt wcześniej nie wprowadził regulacji formalnoprawnej, która by była w taki sposób adresowana do zawodów medycznych. Te wzrosty, o których mówiliśmy już wielokrotnie, od 17% do 41%, nastąpiły. Sytuacje, o których mówimy, to sytuacje, które nie mogą w całości przekreślać istoty, sensu tej ustawy. To po pierwsze. A po drugie, nawet jeżeli powstają pewne problemy, to wychodzimy im naprzeciw, rozwiązujemy te problemy.

Ustawa podwyżkowa efektem porozumienia w Zespole Trójstronnym

Przypomnę też – bo to nam trochę umyka w przestrzeni publicznej – że ta ustawa to wynik konsensusu zawartego w zespole trójstronnym. To nie tak, że ta ustawa była pisana przy biurku w Ministerstwie Zdrowia. Istotą tej ustawy jest porozumienie, które zostało zawarte w zespole trójstronnym, a że w zespole trójstronnym głos mają pracodawcy, strona społeczna i Ministerstwo Zdrowia, siłą rzeczy te przepisy są wypadkową tych różnych perspektyw, percepcji, pewną próbą zbliżenia. Stąd też warto podkreślać, że to nie jest ustawa, tak jak powiedziałem, napisana przy biurku, tylko na kanwie porozumienia ze stroną społeczną i z pracodawcami.

Kwoty na wzrost wynagrodzenia personelu są ogromne

Odnosząc się do obecnej sytuacji, przypomnę, że 13 lipca prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikował obwieszczenie w sprawie rekomendacji. Metodologia oraz wynik analiz poprzedzających wydanie tej rekomendacji zostały zawarte w raporcie i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Przyjęty przez ministra zdrowia wariant rekomendacji skutkował wzrostem wydatków o 18,5 miliarda zł w okresie 12 miesięcy. Tak jak powiedziałem, nikt wcześniej nie alokował takiej kwoty na wynagrodzenia dla zawodów medycznych. Możemy się różnić. No, my użyliśmy takiego sformułowania, że to jest historyczna ustawa. To oczywiście kwestia swobody wypowiedzi, ja nie będę wchodził w tę przestrzeń, ale bezsprzeczne jest, że to pierwsza taka ustawa, pierwszy taki wzrost wydatków, które są adresowane do zawodów medycznych.

Zasady podwyżek zgodne z postulatami pracodawców

Przyjęta forma przekazywania środków była też oczywiście wyjściem naprzeciw postulatom pracodawców. Na tym etapie wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ja wiedziałem, jakie są zapatrywania strony społecznej, która tego nie ukrywała w zespole trójstronnym. Wiedziałem, jakie były jej oczekiwania co do sposobu dystrybucji tych środków, alokacji tych środków. Ale po drugiej stronie była inna opcja, możliwość wyjścia naprzeciw dyrektorom, prezesom szpitali, pracodawcom, by umożliwić im zarządzanie, które też jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania szpitali.

Zgodnie z tymi uzgodnieniami NFZ przeprowadził proces aneksowania. Aneksowano ponad 32 tysiące umów, by zrealizować tę ustawę. Według stanu na koniec września…

Przewodnicząca Beata Małecka-Libera:

Ja przepraszam bardzo, Panie Ministrze, ale to wszystko, co pan dotychczas powiedział, było powiedziane na pierwszym posiedzeniu. Zadałam pytanie, co przez ten miesiąc się wydarzyło. Ja bym prosiła, żeby się pan odniósł do konkretów.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber: Pani Przewodnicząca…)

Jak się posunęła realizacja ustawy przez ten miesiąc?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber:

Pani Przewodnicząca, pamięta pani, że ostatnio, na poprzednim posiedzeniu, prosiłem o zapewnienie pewnej swobody wypowiedzi. Dzisiaj ponawiam swoją prośbę.

Dodatkowe środki na podwyżki wynagrodzeń

Według stanu na 30 września tego roku, jeżeli chodzi o aneksy w sieci, 100% tych aneksów zostało podpisanych. Skala wzrostu kontraktów oczywiście może się różnić, są różnice pomiędzy poszczególnymi szpitalami. W wyniku rozmów, przede wszystkim ze szpitalami powiatowymi, podjęta została decyzja, że do szpitali trafi jeszcze ok. 350 milionów zł. To efekt podniesienia ryczałtu, dodatkowej jakościowej korekty ryczałtu dla placówek pierwszego i drugiego poziomu sieci szpitali.

W celu dalszej poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców – i tutaj jesteśmy w punkcie wyjścia dzisiejszego posiedzenia – Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany przez ministra zdrowia do… I tutaj są takie 2 obszary. Pierwszy to wdrożenie od 1 września tego roku współczynników korygujących, które zapewniają minimalny wzrost łącznej wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty POZ na poziomie 16% na okres do 30 czerwca 2023 r. Skutki takiego rozwiązania to 524 miliony zł w okresie 10 miesięcy. Drugi istotny obszar, o którym też wspominała dzisiaj pani przewodnicząca, to wprowadzenie współczynników dla JGP podlegających taryfikacji w ramach projektu „Choroby wewnętrzne” oraz JGP z obszaru chorób układu moczowego i płciowego, ale z wyceną w zakresie SOR, izb przyjęć, a także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tutaj łączne nakłady to przeszło 880 milionów: przeszło 242 miliony w obszarze SOR, przeszło 249 milionów w obszarze izb przyjęć, przeszło 66 milionów w obszarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przeszło 279 milionów w obszarze chorób wewnętrznych i przeszło 42 miliony w obszarze chorób układu moczowo-płciowego, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów o 10%.

Te działania, jedno i drugie, były poprzedzone analizami i szacunkami sporządzonymi przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Proszę panią przewodniczącą o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez pana prezesa AOTMiT.

Przewodnicząca Beata Małecka-Libera:

Czy ja dobrze zrozumiałam, że to było wszystko, co Ministerstwo Zdrowia przez ten miesiąc zrobiło i uzgodniło ze stroną społeczną? Wszystko pan minister już powiedział, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber: Pani Przewodnicząca, zasygnalizowałem, wskazałem 2 obszary. Proszę o wyrażenie zgody na…)

Ale ja pytam pana ministra, czy to wszystko. Proszę się tak negatywnie do mnie nie nastawiać. Ja tylko pytam, czy to wszystko.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber: Pani Przewodnicząca, moje nastawienie w ogóle nie jest negatywne. Proszę tylko o udzielenie głosu prezesowi AOTMiT, żeby doprecyzował on…)

Ale zanim udzielę tego głosu, proszę odpowiedzieć, czy to jest wszystko, co pan chciał nam dzisiaj powiedzieć, czy nie. To proste pytanie, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber: Pani Przewodnicząca, prosiłem o zachowanie pewnej swobody wypowiedzi. Mam nadzieję, że to zostanie zachowane.)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Rozumiem, zachowuje pan tę swobodę wypowiedzi.

źródło: senat.gov.pl

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji Portalu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 9

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7536 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają te same problemy zdrowotne.

2 min czytania
Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe to choroby, które bardzo często występują u pielęgniarek. Wiąże się to z zakresem obowiązków, które…
AktualnościOferty pracy

Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziałach. Do 10,5 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w klinikach/oddziałach/POZ. Forma pracy: Pełny etat…
Aktualności

60-lecie szkoły pielęgniarskiej.

2 min czytania
W 1995 r. zakończono kształcenie pielęgniarek na poziomie licealnym Posiedzenie Sejmu w dniu 1 grudnia 2022 roku Poseł Beata Strzałka: Panie Marszałku!…
Komentarze
×
Praktyka zawodowa

Rodzina spytała pielęgniarkę: czy mama może wypić kawę.