Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek… Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o… Na razie…

3 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo ratunkowe
Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek… Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o… Na razie…

     

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie propozycji wycofania z systemu ratownictwa medycznego podmiotów niepublicznych oraz likwidacji umów cywilnoprawnych w zakresie świadczonych przez ratowników usług

(…)

Pozostaje również pytanie o sens zniesienia umów cywilnoprawnych w systemie ratownictwa medycznego. Ma to oczywiście racjonalne uzasadnienie, jak chociażby ścisła kontrola czasu pracy i poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia dla ratowników medycznych. Niestety niesie ze sobą zagrożenie odpływu wielu ratowników z systemu spowodowany spadkiem zarobków. Obecne niedobory kadrowe w połączeniu z odpływem kadry ratowniczej może spowodować poważne problemy a nawet załamanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

(…)

Czy zakaz stosowania umów cywilnoprawnych w systemie ratownictwa medycznego nie spowoduje zmniejszenia się liczby wykwalifikowanych ratowników ze względu na spadek zarobków? Czy ministerstwo zdrowia analizowało system ratownictwa medycznego w tym zakresie?

Tomasz Piotr Nowak

Poseł na Sejm RP 

22-12-2016


 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

(…)

Odnosząc się natomiast do kwestii zatrudniania ratowników medycznych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, to w opinii Ministerstwa Zdrowia przedstawione propozycje zapewnią stabilność systemu PRM i poprawią warunki pracy personelu medycznego, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na jakość udzielanych świadczeń. Należy w tym miejscu wskazać, iż zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę stanowi realizację postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowisko ratowników medycznych. Taka forma zatrudnienia sprzyja stabilizacji na rynku pracy pozycji osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, zapewnia odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, pomaga egzekwować prawo pracowników do ubiegania się o dofinansowanie kursów doskonalących i umundurowania. Zawarcie umowy o pracę nie pozwala na przekroczenie ustawowego maksymalnego czasu pracy, co jest nagminne w przypadku umów cywilno-prawnych.

Obecnie w zespołach ratownictwa medycznego mamy:

– 14 128,51 etatów przeliczeniowych ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców oraz

– 2 175,05 etatów przeliczeniowych pielęgniarek.

Razem daje to 16 303,56 etatów przeliczeniowych. Wprowadzenie umów o pracę spowoduje, że do zapewnienia całodobowej obsady zespołów ratownictwa medycznego niezbędne będzie ogółem ponad 22,5 tys. etatów ratowników medycznych i pielęgniarek (licząc około 1500 zespołów, po trzy stanowiska w każdym zespole i po 5 osób w celu zapewnienia całodobowej obsady jednego stanowiska). Brakujący personel planuje się pozyskać z innych sektorów ochrony zdrowia oraz spoza niego. Dotychczas bowiem mieliśmy do czynienia z pewnym nadmiarem ratowników medycznych na rynku pracy i wiele spośród osób posiadających kwalifikacje do wykonywania tego zawodu nie mogło znaleźć zatrudnienia. Podkreślić należy, iż zagwarantowanie umów o pracę ma stanowić istotny argument do zatrudniania się ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto projekt nowelizacji ustawy o PRM przewiduje również możliwość zobowiązania pracowników do wydłużenia tygodniowego czasu pracy tj. dyżuru medycznego, zgodnie z przepisami art. 95 ust. 3–6 oraz art. 96 i 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

W uzupełnieniu do powyższego wskazać należy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, a zawarte w nim rozwiązania nie mogą być traktowane jako ostateczne.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala

Warszawa, 07-02-2017

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze