Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek… Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o… Na razie…

3 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo ratunkowe
Ministerstwo zdrowia: zakaz stosowani umów kontraktowych pielęgniarek… Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę! Na razie tyko mowa o… Na razie…

     

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie propozycji wycofania z systemu ratownictwa medycznego podmiotów niepublicznych oraz likwidacji umów cywilnoprawnych w zakresie świadczonych przez ratowników usług

(…)

Pozostaje również pytanie o sens zniesienia umów cywilnoprawnych w systemie ratownictwa medycznego. Ma to oczywiście racjonalne uzasadnienie, jak chociażby ścisła kontrola czasu pracy i poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia dla ratowników medycznych. Niestety niesie ze sobą zagrożenie odpływu wielu ratowników z systemu spowodowany spadkiem zarobków. Obecne niedobory kadrowe w połączeniu z odpływem kadry ratowniczej może spowodować poważne problemy a nawet załamanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

(…)

Czy zakaz stosowania umów cywilnoprawnych w systemie ratownictwa medycznego nie spowoduje zmniejszenia się liczby wykwalifikowanych ratowników ze względu na spadek zarobków? Czy ministerstwo zdrowia analizowało system ratownictwa medycznego w tym zakresie?

Tomasz Piotr Nowak

Poseł na Sejm RP 

22-12-2016


 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

(…)

Odnosząc się natomiast do kwestii zatrudniania ratowników medycznych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, to w opinii Ministerstwa Zdrowia przedstawione propozycje zapewnią stabilność systemu PRM i poprawią warunki pracy personelu medycznego, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na jakość udzielanych świadczeń. Należy w tym miejscu wskazać, iż zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę stanowi realizację postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowisko ratowników medycznych. Taka forma zatrudnienia sprzyja stabilizacji na rynku pracy pozycji osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, zapewnia odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, pomaga egzekwować prawo pracowników do ubiegania się o dofinansowanie kursów doskonalących i umundurowania. Zawarcie umowy o pracę nie pozwala na przekroczenie ustawowego maksymalnego czasu pracy, co jest nagminne w przypadku umów cywilno-prawnych.

Obecnie w zespołach ratownictwa medycznego mamy:

– 14 128,51 etatów przeliczeniowych ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców oraz

– 2 175,05 etatów przeliczeniowych pielęgniarek.

Razem daje to 16 303,56 etatów przeliczeniowych. Wprowadzenie umów o pracę spowoduje, że do zapewnienia całodobowej obsady zespołów ratownictwa medycznego niezbędne będzie ogółem ponad 22,5 tys. etatów ratowników medycznych i pielęgniarek (licząc około 1500 zespołów, po trzy stanowiska w każdym zespole i po 5 osób w celu zapewnienia całodobowej obsady jednego stanowiska). Brakujący personel planuje się pozyskać z innych sektorów ochrony zdrowia oraz spoza niego. Dotychczas bowiem mieliśmy do czynienia z pewnym nadmiarem ratowników medycznych na rynku pracy i wiele spośród osób posiadających kwalifikacje do wykonywania tego zawodu nie mogło znaleźć zatrudnienia. Podkreślić należy, iż zagwarantowanie umów o pracę ma stanowić istotny argument do zatrudniania się ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto projekt nowelizacji ustawy o PRM przewiduje również możliwość zobowiązania pracowników do wydłużenia tygodniowego czasu pracy tj. dyżuru medycznego, zgodnie z przepisami art. 95 ust. 3–6 oraz art. 96 i 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

W uzupełnieniu do powyższego wskazać należy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, a zawarte w nim rozwiązania nie mogą być traktowane jako ostateczne.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala

Warszawa, 07-02-2017

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7272 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podział pielęgniarek. Jest zgoda ministra i związku.

4 min czytania
Skłóć pielęgniarki posiadające te same uprawnienia zawodowe, dzieląc je na grupy Od ponad 40 dni trwa protest medyków. Mamy za sobą zwroty…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Szkolenie opiekunów medycznych.

2 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na to stanowisko to przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla opiekunów medycznych. Godziny pracy uwzględnione w…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki: obniżka wskaźników pracy.

1 min czytania
Protestujący medycy obniżają żądania płacowe w stosunku do grupy pielęgniarek i położnych Jeszcze 40 dni temu protestujący medycy przedstawili siatkę płac dzielącą…
Komentarze